Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Tijdelijke werkgeverscompensatie voor veralgemening fietskilometervergoeding: het belastingkrediet

05 december 2023

Met de inwerkingtreding van cao nr. 164 werd het recht op een fietskilometervergoeding veralgemeend op 1 mei 2023. Aansluitend op deze maatregel introduceert de federale regering nu een werkgeverscompensatie. Deze werkgeverscompensatie is tijdelijk en geldt enkel wanneer een werkgever zijn kilometervergoeding verhoogt, bijvoorbeeld als gevolg van cao nr. 164.

Tijdelijk karakter

Het belastingkrediet geldt enkel voor woon-werkverplaatsingen in de periode van 1 mei 2023 tot en met 31 december 2024, en bovendien mits de fietsvergoedingen hiervoor toegekend worden in de inkomstenjaren 2023, 2024, 2025 of 2026. Een fietsvergoeding voor een verplaatsing in 2024 die pas in 2027 betaald wordt, laattijdig dus, komt bij wijze van voorbeeld dus niet in aanmerking voor het belastingkrediet.

Enkel voor verhogingen van fietskilometervergoedingen

Het belastingkrediet geldt niet voor elke fietskilometervergoeding. Ze  kan enkel toegepast worden voor verhogingen van fietskilometervergoedingen. Meer specifiek kan het belastingkrediet maar toegepast worden voor het verschil tussen
(a) de kilometervergoeding toegekend voor verplaatsingen tussen 1 mei 2023 en 31 december 2024
en
(b) de ‘referentiefietskilometervergoeding’. Deze laatste is het bedrag van de fietskilometervergoeding die de werkgever op datum van 1 juli 2022 toepaste.

De verhoging van de fietskilometervergoeding moet effectief gedragen worden door degene die de fietskilometervergoeding toekent. Wanneer een werkgever de last van de verhoging aan een derde doorrekent of terugbetaald krijgt van een derde, zal de werkgever niet kunnen genieten van het belastingkrediet.
Een uitzendkantoor dat, als formele werkgever, normaal gezien de fietskilometervergoeding doorrekent aan de dienstafnemer, de materiële werkgever, kan dus enkel de toepassing van het belastingkrediet voor de verhoging van fietskilometervergoeding vragen als het deze verhoging niet doorrekent aan de materiële werkgever.
Wanneer het uitzendkantoor de fietskilometervergoeding (en dus ook de verhoging ervan) wel doorrekent aan de materiële werkgever, komt die materiële werkgever, wanneer aan de overige voorwaarden is voldaan, wel in aanmerking voor het belastingkrediet voor de verhoging van de fietskilometervergoeding.

En slechts voor de eerste 20 kilometer enkele afstand

Het belastingkrediet geldt bovendien sowieso enkel voor de fietskilometervergoedingen toegekend voor de eerste 20 kilometer van de afstand tussen de woon- en werkplaats. Voorbeeld: indien een werknemer op een werkdag een verplaatsing heen en terug maakt en de afstand tussen de woonplaats en de werkplaats bedraagt 30 kilometer enkele rit, dan mag het krediet dus enkel toegepast worden voor 40 kilometer (= 2 x 20 kilometer).

Enkele berekeningsvoorbeelden

Voorbeeld 1:

Een werkgever kent in toepassing van cao nr. 164 vanaf 1 mei 2023 voor het eerst een fietsvergoeding toe. Voor de verplaatsingen in de periode van mei tot december 2023 kent hij in 2023 een fietsvergoeding toe van 0,27 euro per kilometer voor in totaal 3.000 kilometer, en voor de verplaatsingen in 2024, kent hij in 2024 een fietsvergoeding toe van 0,28 euro (geraamd bedrag) voor in totaal 6.000 kilometer. Er wordt geen fietsvergoeding toegekend voor het gedeelte van de afstand boven 20 kilometer per enkel traject.

Belastingkrediet voor de verhoging van de fietskilometervergoeding voor de in 2023 gedane verplaatsingen: 0,27 euro per kilometer x 3.000 kilometer = 810 euro.

Belastingkrediet voor de verhoging van de fietskilometervergoeding voor de in 2024 gedane verplaatsingen: 0,28 euro per kilometer x 6.000 kilometer = 1.680 euro

Voorbeeld 2:

Een werkgever kent in toepassing van cao nr. 164 vanaf 1 mei 2023 voor het eerst een fietsvergoeding toe. Voor de verplaatsingen in de periode van mei tot december 2023 kent hij in 2023 een fietsvergoeding toe van 0,27 euro per kilometer voor in totaal 9.000 kilometer voor al zijn werknemers samen, en voor de verplaatsingen in 2024, kent hij in 2024 een fietsvergoeding toe van 0,28 euro (geraamd bedrag) voor in totaal 14.000 kilometer voor al zijn werknemers samen. Voor beide jaren kent de werkgever (vrijwillig) een fietsvergoeding toe aan een werknemer die een woon-werkafstand van 25 kilometer met de fiets aflegt voor het enkel traject.
Deze werknemer legt 5.000 kilometer af met de fiets in 2023 en 5.000 kilometer in 2024. Van deze kilometers is 4.000 kilometer toerekenbaar aan de eerste 20 kilometer van het enkel traject tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling, 1.000 kilometer is toe te wijzen aan het deel van het enkel traject boven de 20 kilometer.

Het belastingkrediet wordt enkel verleend voor de fietskilometervergoedingen met betrekking tot de eerste twintig kilometer per enkel traject. Voor 2023 kan dus een belastingkrediet worden verleend voor de fietskilometervergoedingen voor (9.000 – 1.000 =) 8.000 kilometer en voor 2024 voor (14.000 – 1.000 =) 13.000 kilometer.

Belastingkrediet voor de verhoging van de fietskilometervergoeding voor de in 2023 gedane verplaatsingen: 0,27 euro per kilometer x 8.000 kilometer = 2.160 euro.

Belastingkrediet voor de verhoging van de fietskilometervergoeding voor de in 2024 gedane verplaatsingen: 0,28 euro per kilometer x 13.000 kilometer = 3.640 euro.

Verrekening in de belasting van de werkgever

Het belastingkrediet wordt volledig verrekend met de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting of met de belasting van niet-inwoners en met de gemeentelijke opcentiemen. Voor zover het meer bedraagt dan 2,50 euro wordt enig overschot terugbetaald.

Wanneer het gaat om een fietskilometervergoeding die aan de materiële werkgever wordt  doorgerekend door een uitzendkantoor, wordt het belastingkrediet verleend voor het belastbare tijdperk waarin de materiële werkgever die doorrekening ten laste neemt.

De toekenning van het belastingkrediet gebeurt dus bij de belastingaangifte van de onderneming. Ze verloopt bijgevolg volledig buiten het sociaal secretariaat om.

Voorbehoud

Deze belastingkredietregeling moet nog het volledig wetgevend proces doorlopen. Zolang dit proces nog niet is afgerond, zijnde een publicatie in het Belgisch Staatsblad, kan ze nog niet toegepast worden.

Nog een tweede belastingkrediet in de maak?

De federale regering kondigde aan om het vrijgestelde maximumbedrag van de algemene fietskilometervergoeding vanaf januari 2024 op te trekken naar 0,35 euro. Mogelijks gaat deze verhoging gepaard met compensatie voor werkgevers onder de vorm van een belastingkrediet, dus bovenop het hierboven beschreven belastingkrediet. We komen hierop terug eenmaal duidelijk is dat deze tweede compensatie effectief realiteit zal worden.

 

Bron: Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen, kamerdocument nr. 55K3607

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates