Tot drie maanden palliatief verlof

30 december 2016

2017 heeft een aantal wijzigingen in petto op het gebied van thematische verloven en het tijdskrediet. Acerta informeert u over deze wijzigingen aan de hand van dagelijkse nieuwsberichten.

Het wetsontwerp werkbaar en wendbaar werk voorzag, naast een wijziging van het recht op tijdskrediet een uitbreiding van het recht op het thematisch palliatief verlof.

Wanneer een werknemer een persoon wil bijstaan die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt en zich in een terminale fase bevindt, kan hij hiervoor beroep doen op het thematische palliatief verlof. Het verlof dient om de ongeneeslijk zieke persoon bij te staan op medisch, sociaal, administratief en psychologisch vlak.

Ongeacht de vorm van het palliatief verlof (volledige schorsing of vermindering met 1/2 of 1/5) wordt het verlof toegekend voor één maand per patiënt. Een verlenging van een maand kan gevraagd worden per patiënt. In het wetsontwerp wordt de mogelijkheid tot opnemen van palliatief verlof verlengd tot maximaal drie maanden per patiënt.

Het tijdskrediet met motief voor het verstrekken van palliatieve zorg daarentegen blijft wat betreft opnamemodaliteiten echter ongewijzigd en is dus op te nemen per periode van één maand en slechts éénmaal verlengbaar met een maand. Het totaal recht op tijdskrediet met motief wordt wel uitgebreid naar 51 maanden.

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates