Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Twee nieuwe premies vanaf 1 september 2023: premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en leerlingenpremie alternerende opleiding

29 augustus 2023

Deze nieuwe premies vervangen de doelgroepvermindering voor leerlingen alternerende opleiding en deeltijds werkende jongeren uit het deeltijds beroepsonderwijs, alsook de mentorkorting en de start- en stagebonus.

Om ondernemingen en leerlingen uit Vlaanderen te stimuleren in het werkplekleren, kent de overheid vanaf 1 september 2023 twee nieuwe premies toe. De onderneming kan een premie van 600 of 1000 euro ontvangen naargelang de leerling geen respectievelijk wel een vergoeding ontvangt. De leerlingenpremie bedraagt 500 euro. 

Situering

De Vlaamse overheid zet in op kwalificerend werkplekleren. Dat is het aanleren van een beroep in een opleiding die afwisselend op school en op de werkvloer plaatsvindt. Via kwalificerend werkplekleren kan een diploma secundair onderwijs worden behaald. Dit werkplekleren vormt dus een belangrijk instrument in het terugdringen van laaggeschooldheid.

Op 1 september 2023 treden twee nieuwe premies in werking, die het kwalificerend werkplekleren ondersteunen:

 • enerzijds een premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden,
 • anderzijds een premie voor leerlingen duaal en alternerend leren in het secundair onderwijs.

Het opzet van deze nieuwe premies is om ondernemingen, inclusief éénmanszaken, en leerlingen te stimuleren in het werkplekleren. 

De premie kwalificerend werkplekleren wil ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden, belonen voor hun engagement, en hen stimuleren om te zorgen voor een kwalitatieve begeleiding van de leerling. Hoe groter het kwalitatief aanbod aan leerwerkplekken, hoe meer mogelijkheden voor leerlingen om in te stappen in het werkplekleren. De leerlingenpremie stimuleert leerlingen dan weer om hun alternerende opleiding tot een goed einde te brengen. 

Zoals u eerder al kon lezen, vervangen deze nieuwe premies de doelgroepvermindering voor leerlingen alternerende opleiding en deeltijds werkende jongeren uit het deeltijds beroepsonderwijs (afgeschaft vanaf 1 juli 2023), alsook de mentorkorting en de start- en stagebonus (afgeschaft vanaf 1 september 2023). 

Premie kwalificerend werkplekleren voor de onderneming

Welke onderneming?

Elke onderneming (natuurlijke persoon, privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon) die een leerling opleidt in een vestiging gelegen in het Vlaamse Gewest komt in aanmerking. 

Voor welke opleiding? Welke overeenkomsten?

De onderneming en de lerende hebben met elkaar één van de volgende types van overeenkomsten gesloten, die een reeks van verplichte vermeldingen moeten bevatten:

 • in het kader van een alternerende opleiding in het secundair onderwijs:
  • een overeenkomst alternerende opleiding (OAO)
  • een stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO)
  • in specifieke  gevallen kan hiervoor een deeltijdse arbeidsovereenkomst worden afgesloten 
    
 • in het kader van duale opleiding in het volwassenonderwijs:
  • een overeenkomst van duale opleiding (ODO)
  • een overeenkomst van duale opleiding conform het sociale zekerheidsstatuut van leerling  (ODOS)
  • een overeenkomst van duale opleiding met de eigen werkgever (ODO(W))
  • in specifieke gevallen kan hiervoor een deeltijdse arbeidsovereenkomst worden afgesloten. 
    
 • in het kader van een graduaatsopleiding (HBO5) verpleegkunde

De leerling moet gedurende minstens 4 maanden in een schooljaar (1 september – 31 augustus) opleiding volgen op de werkplek. Deze periode wordt geteld van de zoveelste (de dag van de startdatum van de opleiding) tot de dag vóór de zoveelste vier maanden later. Als de opleiding niet per schooljaar wordt georganiseerd is de referteperiode om aan die voorwaarde van 4 maanden te voldoen 12 maanden te rekenen vanaf de start van de overeenkomst. 

De voorwaarde van 4 maanden opleiding wordt gecontroleerd: 

 • via de Dimona-aangifte en de Dmfa-aangifte, voor de leerlingen die een vergoeding van de leerwerkplek ontvangen;
 • via een verklaring op eer van de leerwerkplek, voor de leerlingen die geen vergoeding krijgen. 

De onderneming moet een mentor aanduiden die de leerling op de werkvloer begeleidt en opleidt. De mentor moet een mentoropleiding gevolgd hebben die erkend is door het sectoraal partnerschap duaal leren

Begeleidt de mentor een student die de opleiding HBO5 verpleegkunde volgt, dan komt de mentoropleiding die vanaf 1 september 2023 is opgenomen in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives, ook in aanmerking. Een pedagogisch diploma (bekwaamheidsbewijs dat onderwijsbevoegdheid geeft) of een EVC-traject Opleider-begeleider in bedrijven en organisaties voldoen dan eveneens.     

Bedrag van de premie

De premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen bedraagt per schooljaar en per leerling:  

 • 600 euro als de leerling geen vergoeding ontvangt van de onderneming
 • 1000 euro als de leerling wel een vergoeding ontvangt van de onderneming.

De onderneming kan de premie maximaal 3 keer ontvangen. Eerder ontvangen stagebonussen voor dezelfde leerling worden in rekening gebracht. De premie wordt 1x per (school)jaar uitbetaald. 

Aanvraagprocedure

Ondernemingen die een werkplek alternerende of duale opleiding aanbieden
Voor de toekenning van de premie kwalificerend werkplekleren is in de eerste plaats vereist dat de onderwijs- of opleidingsinstelling de ondertekende overeenkomst registreert in het digitale loket app.werkplekduaal.be
De onderneming moet binnen 3 maanden na de registratie van de overeenkomst inloggen in het digitale loket en aanduiden dat zij de premie wil ontvangen. De onderneming geeft het rekeningnummer door waarop de premie mag gestort worden. 
Gaat het om een overeenkomst die vóor 1 september 2023 is gesloten, dan moet dit ten laatste op 30 november 2023 gebeuren. 

Ondernemingen die leerwerkplek zijn voor een opleiding HBO5 verpleegkunde
De onderneming moet de overeenkomst per leerling en per schooljaar ten vroegste 4 maanden na de start ervan en uiterlijk op 31 juli van het lopende schooljaar registeren via het WSE-loket. Naast het opladen van de overeenkomst moet de onderneming de gegevens van de leerling, de werkplek, de mentor, de onderneming (o.a. het rekeningnummer)…invoeren. Bij de aanvraag wordt een verklaring op eer gevraagd dat de lerende minstens 4 maanden opgeleid werd op de werkvloer in het betrokken schooljaar. 

Vervolg?
De Vlaamse overheid bepaalt op basis van de ingediende gegevens of de onderneming al dan niet voldoet aan de voorwaarden en verwittigt de onderneming. Komt de onderneming in aanmerking, dan wordt de premie gestort op de meegedeelde bankrekening.  

 

Leerlingenpremie alternerende opleiding

Wie?

Deze premie kan worden aangevraagd worden door een leerling die een alternerende opleiding volgt in het secundair onderwijs en die woont in het Vlaamse Gewest. 

Welke overeenkomsten?

Het gaat om de volgende overeenkomsten, die een reeks van verplichte vermeldingen moeten bevatten:

 • een overeenkomst alternerende opleiding (OAO)
 • een stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO)
 • in specifieke gevallen een deeltijdse arbeidsovereenkomst in het kader van een alternerende opleiding   

De leerling moet gedurende minstens 4 maanden in het schooljaar (1 september – 31 augustus) opleiding volgen op de leerwerkplek. Deze periode wordt geteld van de zoveelste (de dag van de startdatum van de opleiding) tot de dag vóór de zoveelste vier maanden later. 

De voorwaarde van 4 maanden opleiding wordt gecontroleerd via de Dimona-aangifte en de Dmfa-aangifte. 

Bedrag van de premie

De premie bedraagt 500 euro en wordt 1 maal per schooljaar uitbetaald. De leerling kan de premie maximaal 3 keer ontvangen. Eerder ontvangen startbonussen worden in rekening gebracht. 

Aanvraagprocedure

Ook voor deze premie begint de aanvraag met de registratie door de onderwijs-of opleidingsinstelling  van de overeenkomst in het digitale loket app.werkplekduaal.be. De opleidingsvertrekker duidt in het digitaal loket aan dat de leerling de premie wil ontvangen en het rekeningnummer van de leerling wordt opgegeven. Een ondertekende verklaring op eer waarin de leerling zijn toestemming en zijn rekeningnummer doorgeeft, moet eveneens worden opgeladen door de opleidingsverstrekker. 

De premie kan ook door de leerling zelf worden aangevraagd en dit ten laatste op de laatste dag van het schooljaar. De leerling kan deze mogelijkheid gebruiken wanneer hij wordt opgeleid in een  onderneming die niet is gevestigd in het Vlaams Gewest. Deze overeenkomsten worden immers niet geregistreerd in het digitale loket. De leerling moet een kopie van de overeenkomst en het bankrekeningnummer waarop de premie gestort mag worden, bezorgen via werkplekduaal@vlaanderen.be

De Vlaamse overheid bepaalt op basis van de ingediende gegevens of de leerling al dan niet voldoet aan de voorwaarden en verwittigt de leerling. Komt de leerling in aanmerking, dan wordt de premie gestort op de meegedeelde bankrekening.  

Bron:

 • Decreet van de Vlaamse Regering van 23 december 2022 over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding (BS 31 januari 2023)
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2023 tot uitvoering van het decreet van 23 december 2022 over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding en het Kwaliteitstoezichtbesluit voor de Beleidsvelden Werkgelegenheid en Professionele Vorming van 19 juli 2019 (BS 22 augustus 2023)
 • Decreet van 14 juli 2023 tot wijziging van het decreet van 23 december 2022 over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding (BS 24 augustus 2023

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates