Update: tewerkstellingsmaatregelen Brussel en Wallonië vanaf 1 januari 2019

31 december 2018

Wallonië

Retroactieve stopzetting Activa PVP

De maatregel Activa voor Preventie – en veiligheidspersoneel (Activa PVP) werd stopgezet met retroactieve werking vanaf 1 januari 2018.

Nog verwachte wijzigingen voor Wallonië

De overige Activa-maatregelen die nog gelden in Wallonië, voor werknemers aangeworven voor 1 juli 2017, zouden voorlopig wel nog verder lopen tot en met het tweede kwartaal van 2020. Hetzelfde geldt voor het werkgeversvoordeel van de doelgroepvermindering herstructureringen.

Daarnaast wordt vanaf 1 januari 2020 nog een aanpassing van de APE (Aide à la promotion d’emploi) en een afschaffing zonder overgangsmaatregelen van de doelgroepvermindering en het statuut van de Gesco’s verwacht. 

Andere recente wijzigingen

Wij brengen ook graag de volgende recente wijzigingen in herinnering :

Extra voorwaarde doelgroepvermindering voor oudere werknemers (Impulsion 55+) tewerkgesteld in het Waals Gewest

Het Waals Gewest stelt vanaf 1 juli 2018 ook een extra voorwaarde van effectieve arbeidsprestaties voor de toepassing van de regionale doelgroepvermindering voor oudere werknemers vanaf 55 jaar. De regel voorziet wel een uitzondering voor wettelijke vrijstellingen van prestaties.

Het Vlaams Gewest en Duitse Gemeenschap stelden reeds dezelfde voorwaarde. De formulering is identiek. Ook Waalse werkgevers moeten in hun kwartaalaangifte dus aanduiden of er al dan niet vrijstelling van prestaties is geweest. Een aanduiding van volledige vrijstelling leidt voor dat kwartaal automatisch tot het verlies van het recht op de vermindering voor oudere werknemers.

Meer informatie over deze maatregel kan je vinden in Afdeling 82, Hoofdstuk II van de Sociale Gids in Trefzeker.

Bijkomende cumulmogelijkheid werkuitkeringen inschakelingscontract en loontussenkomst AVIQ

De werkuitkeringen inschakelingscontract voor jongeren beneden 25 jaar zonder beroepservaring (Impulsion Intégration) kunnen niet samen worden toegepast met een wedertewerkstellingsprogramma voor niet-werkend werkzoekenden of een andere financiële tussenkomst in de bezoldiging. Een regel is echter geen regel zonder uitzonderingen.

Zo werd reeds in 2017 bevestigd dat deze werkuitkeringen gecombineerd kunnen worden met de AVIQ. Deze combinatie werd nu ook uitdrukkelijk toegevoegd in de wetgeving inzake het inschakelingscontract.

Meer informatie over deze maatregel kan je vinden in Afdeling 103, Hoofdstuk X van de Sociale Gids in Trefzeker.  

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Einde van het federale overgangsregime

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest had voor de volgende oude federale steunmaatregelen nog tot uiterlijk 31 december 2018 een overgangsregime:

 • Federale doelgroepvermindering voor erg laag, laag-en middengeschoolde jongeren (op basis van de werkkaart) en de (automatische) vermindering voor -19 jarigen (alternatief voorzien met de nieuwe Vlaamse jongerenvermindering)
 • Het globale Activaplan en de werkuitkeringen in dat verband:
  • Activa Start voor erg laaggeschoolde (of gelijkgestelde) schoolverlaters
  • Activa Verminderde Arbeidsgeschiktheid voor het aanwerven van een niet-werkende werkzoekende met verminderde arbeidsgeschiktheid (alternatief voorzien met de Vlaamse Ondersteuningspremie)
  • Activa langdurig werkzoekende of Activaplan voor het aanwerven van een langdurig werkzoekende (alternatief voorzien met de Aanwervingsincentive en het nieuwe systeem van tijdelijke werkervaring)
 • Een vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen bij het aanwerven van een werknemer die ontslagen werd ingevolge een herstructurering, faillissement, sluiting of vereffening van het bedrijf

Het ging daarbij enkel nog om werknemers die werden aangeworven voor 30 september 2017.

Vanaf 1 januari 2019 verdwijnen deze voordelen volledig. Als er nog een saldo overblijft eind 2018, dan gaat dit dus definitief verloren. 

Nog verwachte wijzigingen voor Brussel

Daarnaast zouden mogelijk ook de doelgroepvermindering voor gesubsidieerde contractuelen (Gesco’s) en het bijhorende statuut vanaf 1 januari 2019 zonder overgangsmaatregelen worden afgeschaft en zouden vanaf 1 januari 2020 ook de volgende maatregelen nog worden afgeschaft :

 • Sine
 • Doorstromingsprogramma’s (DSP)

Het is voorlopig onduidelijk of er en welke overgangsmaatregelen voor deze laatste maatregelen zullen gelden

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates