Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Vakbondsacties op vrijdag 16 december

13 december 2022

De drie vakbonden kondigden aan actie te zullen voeren op vrijdag 16 december. 

Op vrijdag 16 december zullen de vakbonden actie voeren en in sommige sectoren kan er zelfs gestaakt worden. De bonden vragen meer koopkracht voor de werknemers.

Deelnemers

Werknemers die deelnemen aan een staking of vakbondsmanifestatie voeren hun werk niet uit. De werkgever hoeft dus ook geen loon te betalen voor die dag. Deelnemers die aangesloten zijn bij een vakbond zullen een vergoeding ontvangen, voor zover hun vakbond de actie erkend heeft.

Werkwilligen

Voor werknemers die niet deelnemen aan vakbondsacties is het verhaal iets genuanceerder. Er zijn verschillende situaties denkbaar waarbij personen hun werk niet of te laat aanvatten omwille van gebeurtenissen buiten hun wil. We zetten de mogelijkheden op een rijtje.

Betoging

De werknemer die niet deelneemt aan een manifestatie, maar er hinder door ondervindt en niet of niet tijdig op het werk geraakt, heeft enkel recht op gewaarborgd dagloon, indien hij kan aantonen dat de vertraging te wijten is aan een onvoorziene gebeurtenis op weg naar het werk die zich buiten de wil van de betrokken werknemer voordoet. Hij moet bovendien redelijke inspanningen geleverd hebben om de onderneming te bereiken. Hij mag uiteraard niet zelf deelgenomen hebben aan de actie.

Meestal worden betogingen ruim op voorhand aangekondigd en in de media besproken, dat is ook nu het geval. In dit geval zal de reden van vertraging of de eventuele afwezigheid dus niet onverwacht zijn en de werknemer heeft de mogelijkheid om maatregelen te nemen zodat hij tijdig op zijn werk geraakt. Als de werknemer in deze situatie niet of te laat op zijn werk aankomt, zal hij geen recht hebben op gewaarborgd dagloon.

Staking in de eigen of een andere onderneming

De niet stakende werknemers  die hun gewone werkdag presteren, moeten uiteraard hun loon voor die dag krijgen. Een probleem doet zich voor wanneer werkwillige werknemers hun arbeid niet kunnen uitvoeren omwille van een stakingsactie in de eigen of een andere onderneming. De werkgever heeft immers een contractuele plicht om zijn werknemers werk te geven. Enkel indien een stakingsactie overmacht uitmaakt in hoofde van de werkgever, zal de werkgever ontheven zijn van de verplichting om niet-stakers te laten werken en, daarmee samenhangend, hun loon te betalen.

De vermeende overmachtssituatie (in dit geval staking) moet aan 3 voorwaarden voldoen:

  • De staking moet onvoorzienbaar zijn en onvermijdelijk;
  • De staking moet het de werkgever onmogelijk maken zijn werkwillige werknemers verder tewerk te stellen;
  • De werkstaking mag geen fout uitmaken die toerekenbaar is aan de werkgever.

Als aan bovenstaande voorwaarden voldaan is, kan de RVA tussenkomen en de niet-stakers uitkeringen betalen wegens tijdelijke werkloosheid, als het beheerscomité van de RVA de staking erkent.  Bij het geven van erkenning houdt het RVA-beheerscomité vooral rekening met het feit of de betrokken werknemers behoren tot de arbeidseenheid waarin zich stakende werknemers bevinden en of zij ook geen belang kunnen hebben bij de inwilliging van de eisen van de stakers.

Stakingspiket bij de toegang tot het bedrijf of industrieterrein

Indien de werknemer het werk niet kan aanvatten omwille van een stakingspiket bij de ingang van het bedrijf, wordt aangenomen dat hij al op het werk is aangekomen. De werknemer bevindt zich dan in dezelfde situatie als de werkwillige die zijn werk niet kan uitvoeren omwille van een staking in de onderneming (zie hierboven). Als ook hier voldaan is aan de voorwaarden van een overmachtssituatie, dan heeft de werknemer geen recht op gewaarborgd dagloon. Hij kan dan een uitkering voor tijdelijke werkloosheid krijgen.

De vraag rijst of een werknemer die reeds op een stakingspiket stuit bij de ingang tot het industrieterrein, ook verondersteld wordt al op het werk aangekomen te zijn. De meningen hierover zijn verdeeld, maar logischerwijs kan een werknemer in een dergelijke situatie slechts gewaarborgd dagloon ontvangen indien hij bewijst voldoende inspanningen te hebben geleverd om op het werk te geraken.

Staking bij het openbaar vervoer

Indien een werknemer door een staking bij het openbaar vervoer te laat op het werk toekomt of zelfs helemaal niet, moet dezelfde redenering gevolgd worden als in de situatie van hinder door een betoging op de weg naar het werk (zie hierboven). Indien de vakbondsacties vooraf werden aangekondigd, kunnen we niet spreken van een onvoorziene gebeurtenis en moet de werknemer de nodige maatregelen nemen om die dag naar het werk te gaan (privévervoer, carpooling, andere middelen van openbaar vervoer…).

Mag mijn werknemer ‘tele-staken’?

Tegenwoordig telewerken heel wat werknemers. Kan jouw werknemer in dit geval virtueel ‘tele-staken’ indien hij niet fysiek gaat betogen?

Ook in het geval van een virtuele deelname aan een betoging of actie, kan dit beschouwd worden als een stakingsdag en dus een gerechtvaardigde afwezigheid. De werknemer zal ook in dit geval geen loon krijgen voor de niet-gepresteerde uren. Deelnemers die aangesloten zijn bij een vakbond zullen wel een vergoeding ontvangen.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates