Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Versoepeling studentenarbeid omwille van corona: wijzigingen op fiscaal vlak

17 juni 2020

We lieten je eerder al weten dat studenten in de maanden april, mei en juni 2020 kunnen werken, onderworpen aan solidariteitsbijdragen, zonder dat deze uren aangerekend worden op het contingent van de 475 uren per kalenderjaar waarover elke student beschikt. Deze maatregel geldt voor alle jobstudenten en is niet beperkt tot bepaalde (kritieke) sectoren.

Bedrijfsvoorheffing: neutralisatie wordt doorgetrokken

De neutralisatie van deze uren geldt ook op het vlak van de bedrijfsvoorheffing en wel op volgende 2 vlakken:

  • Er moet geen bedrijfsvoorheffing worden ingehouden op de bezoldigingen die de student ontvangt voor de uren studentenarbeid die hij presteert in de maanden april, mei en juni 2020.
  • De uren die in deze maanden worden gepresteerd worden niet in aanmerking genomen om na te gaan of de student al 475 uren aangegeven studentenarbeid heeft verricht. Zolang dit maximumaantal niet overschreden wordt in de overige maanden van 2020, geldt op fiscaal vlak het principe dat er geen bedrijfsvoorheffing moet worden ingehouden op de bezoldigingen van de student. 

Student als persoon ten laste

Veel studenten wonen nog thuis en zijn fiscaal ten laste van hun ouders. Studenten die gebruik maken van de mogelijkheid om meer te werken tijdens de coronacrisis zullen ook meer verdienen. Hierdoor bestaat de kans dat zij meer verdienen dan toegelaten is om nog ten laste te kunnen zijn. Daarvoor mag je immers een grens van nettobestaansmiddelen niet overschrijden. Hoeveel nettobestaansmiddelen de student mag hebben hangt af van de situatie:

  Maximumbedrag
nettobestaansmiddelen
(aanslagjaar 2021)
Principe 3 380 euro
Kind ten laste van een alleenstaande ouder 4 880 euro
Gehandicapt kind ten laste van een alleenstaande ouder 6 200 euro

Deze bedragen gelden na aftrek van de solidariteitsbijdrage ten laste van de student, een eerste schijf aan vrijgesteld inkomen uit studentenarbeid (voor aanslagjaar 2021 is dit 2 820 euro) en beroepskosten.

Zonder aanpassing aan de wetgeving zouden bepaalde studenten niet langer ten laste kunnen zijn waardoor hun ouders meer belastingen zouden moeten betalen. De wetgever heeft hier echter ingegrepen: de nettobestaansmiddelen die het resultaat zijn van studentenarbeid gepresteerd in de maanden april, mei en juni 2020 worden niet meegeteld om de grenzen uit de tabel na te gaan.

Wat met de kinderbijslag?

Tot en met de maand waarin ze 18 jaar worden hebben studenten onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag. Het feit dat zij tijdens de maanden april, mei en juni 2020 extra zouden werken (en meer verdienen) heeft hier dus geen negatieve invloed op.

Voor studenten boven de 18 jaar is dit anders. Er geldt vaak een maximum aantal uur dat gewerkt mag worden (op kwartaal- of op jaarbasis) om nog recht te hebben op kinderbijslag. Aangezien de regels rond kinderbijslag geregionaliseerd zijn, heeft elk gewest hier zijn criteria voor opgesteld.

Wat het maximum aantal uur is dat geldt in jouw gewest, en of er omwille van de coronacrisis een tijdelijke tolerantie geldt, kan je terugvinden op https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/algemeen/covid19.html.

Bronnen:

  •  Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, BS 11 juni 2020.
  • Koninklijk besluit van 18 mei 2020 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen voor studentenarbeid, BS 26 mei 2020.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates