Vervangingsdagen vs sluitingsdagen

06 november 2017

Voor feestdagen die samenvallen met een inactiviteitsdag kan u vervanging zoeken. Daarnaast kan u bepaalde dagen de onderneming sluiten. Maar wist u dat de spelregels niet hetzelfde zijn? 

Vervanging

Valt een feestdag samen met een zondag of een andere inactiviteitsdag, de zaterdag bijvoorbeeld, dan wordt deze feestdag in principe doorgeschoven naar de eerstkomende werkdag, dat is meestal maandag. Tenzij u zelf de vervangingsdagen voor deze feestdagen inplant. U kan dit doen op het niveau van uw onderneming, indien de sector waarin u actief bent zelf geen regels heeft opgelegd.

In 2018 bijvoorbeeld vallen de nationale feestdag en wapenstilstand respectievelijk op een zaterdag en een zondag. Wil u deze vervangen en bijvoorbeeld de brug maken op maandag 30 april (met 1 mei) en maandag 24 december (met kerstmis), dan moet u actie ondernemen. Op voorwaarde dat uw sector niets heeft ondernomen.

Zo’n sector is bijvoorbeeld PC 324 voor de diamantnijverheid en –handel. In een bericht dat op 18 september 2017 is het Belgisch Staatblad werd gepubliceerd, werd beslist dat voor alle ondernemingen actief in PC 324 de feestdag van 21 juli 2018 vervangen wordt op vrijdag 11 mei 2018.

Heeft uw onderneming een ondernemingsraad, dan kan deze de vervangingsdagen vaststellen. Bij gebrek daaraan, kan u de syndicale afvaardiging raadplegen. Bij gebrek daaraan, is een akkoord met de werknemers mogelijk. De laatste stap is eventueel een individueel akkoord tussen werkgever en werknemer(s).

Een bericht met de beslissing moet aangeplakt worden in de bedrijfslokalen voor 15 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de feestdagen vallen. Uiteraard kan u deze aanplakking vervangen door een bericht op een intranet bijvoorbeeld.  

Collectieve sluiting

Naast de tien wettelijke feestdagen, kan de onderneming ook op andere momenten gesloten worden. Dit heet dan een collectieve sluiting en de procedure daarvoor staat beschreven in de vakantiewetgeving.

Ook hier is er weer een bepaalde cascade van bevoegde partijen na te leven. Stelt de sector een bepaalde periode van vakantie vast, dan moet u deze naleven. De beslissing moet dan wel voor 31 december van het vakantiedienstjaar (zijnde het jaar voorafgaand aan de collectieve sluiting) aan de Minister van Werk worden meegedeeld.

Doet de sector niets, dan volgt u de procedure die ook geldt voor de vervangingsdagen: ondernemingsraad, syndicale afvaardiging, werknemer, individueel akkoord.

Het grote verschil met de vaststelling van de vervangingsdagen is dat u hier geen deadline moet respecteren. In principe kan u dus nu nog beslissen om de deuren te sluiten tussen kerstmis en nieuwjaar, als er een akkoord over wordt gesloten.  

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates