Vlaamse social profit-sectoren hebben nieuw meerjarenakkoord!

06 juni 2018

Na een lange periode van onderhandelen zijn de sociale partners in de Vlaamse social profit sectoren er in geslaagd een ontwerp van sociaal akkoord VIA 5 voor te stellen, dat vandaag ook door de Vlaamse regering werd besproken.

Op 31 mei slaakten de Vlaamse social profit-sectoren een zucht van opluchting. Bijna tweeënhalf jaar na de voorziene einddatum van het vorige akkoord, werd een nieuw akkoord gesloten voor de periode 2018 tot en met 2020. Het vorige intersectoraal akkoord (VIA 4) liep van 2011 tot en met 2015.

De sociale partners betrokken bij de onderhandelingen hebben hun achterban reeds geconsulteerd en deze zijn positief over de maatregelen die erin overeengekomen werden. De volgende stap is dan de goedkeuring door de Vlaamse regering, die het budget zal voorzien voor deze maatregelen. Op woensdag 6 juni stond de bespreking van het akkoord op de planning van het kernkabinet. Na een lange onderhandeling volgt dus een goedkeuring van de meeste betrokken partijen en hopelijk binnenkort ook de Vlaamse regering.

Wat houdt dit Vlaams intersectoraal akkoord (VIA) dan juist in? Het gaat om de tegenhanger van het Interprofessioneel Akkoord (IPA) voor de profit-sectoren dat telkens voor twee jaar wordt gesloten.

De Vlaamse social profit-sectoren zijn de volgende sectoren:

PC 318.02 Gezins- en bejaardenzorg
PC 319.01 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten
PC 327.01 Vlaamse beschutte en sociale werkplaatsen (maatwerkbedrijven vanaf 2019)
PC 329.01 Vlaamse socio-culturele sector
PC 330 Binnen de federale sector van de ziekenhuizen werden de volgende sectoren overgedragen naar de regio’s:
- ouderenzorg
- psychiatrische verzorgingstehuizen
- initiatieven beschut wonen
- revalidatieziekenhuizen
- psychosociale revalidatiecentra
PC 331 Welzijns- en gezondheidsdiensten (o.a. kinderopvang)

Met dit akkoord worden een aantal afspraken gemaakt over jobcreatie en koopkrachtverhoging voor de werknemers uit de betrokken sectoren. Aangezien het gaat om sectoren van tewerkstelling die grotendeels afhangen van subsidiëring, moet de Vlaamse regering voldoende geld vinden om de maatregelen uit te kunnen voeren.

Voor de periode 2018-2020 werd het volgende overeengekomen. Let wel, dit VIA 5 moet nog uitgevoerd worden via sectorale CAO’s.

Koopkracht

In nagenoeg alle sectoren van het VIA 5 wordt geld vrijgemaakt om de werknemers onmiddellijk of gefaseerd een volwaardige eindejaarspremie in de vorm van een dertiende maand loon te bezorgen. Daarnaast wordt ingezet op het uitbouwen van de tweede pensioenpijler. In sommige sectoren zijn, afhankelijk van het budget, nog andere koopkrachtmaatregelen voorzien zoals hogere verplaatsingsvergoedingen, weddesupplementen of ecocheques. In de geregionaliseerde sectoren van PC 330 wordt gewerkt aan de uitrol van de eerste fase van de IFIC-functieclassificatie, naar analogie met de federale sectoren van PC 330.

Bijkomende tewerkstelling

Er wordt geïnvesteerd in zowat alle sectoren om het aanbod aan zorg en dienstverlening uit te kunnen breiden.

Kwaliteit van tewerkstelling

Tot slot wordt verder gezocht naar het evenwicht tussen een beleid dat rekening houdt met de noden van de personen die zorg vragen en de work-life-balance van de werknemers uit de sector. De social profit-sectoren willen zich ook profileren als aantrekkelijke werkgevers voor talentvolle krachten.

Verwacht wordt dat alle partijen het akkoord formeel zullen kunnen ondertekenen tegen het einde van de maand. We houden u hier uiteraard van op de hoogte.  

Bron:
“Sociale partners hebben ontwerp sociaal akkoord”, www.verso-net.be

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates