Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Wat heeft de arbeidsdeal in petto voor de platformeconomie?

10 november 2022

De wetgeving omtrent de arbeidsdeal is op 10 november 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. We bieden je een overzicht van wat de arbeidsdeal voor je inhoudt op het vlak van platformeconomie.

Platformeconomie is niet langer weg te denken uit de wereld van vandaag en brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Zo staan onder andere de aard van de arbeidsrelatie en de veiligheid van platformwerkers vaak ter discussie. Om hieraan tegemoet te komen, wordt in het wetsontwerp een wettelijk vermoeden van werknemerschap ingevoerd, alsook een verplichte ongevallenverzekering voor zelfstandige platformwerkers.

Een wettelijk, maar weerlegbaar vermoeden van werknemerschap

Voortaan geldt er een weerlegbaar vermoeden van werknemerschap ingeval uit de analyse van de arbeidsrelatie blijkt dat tenminste 3 van de 8 of 2 van de laatste 5 criteria zijn vervuld.

De lijst van de criteria is de volgende.

  1. de platformexploitant kan exclusiviteit eisen met betrekking tot het werkterrein van de platformwerker;
  2. de platformexploitant kan een mechanisme van geolokalisering gebruiken voor andere doeleinden dan de goede werking van zijn basisdiensten;
  3. de platformexploitant kan de vrijheid van de platformwerker inperken in de manier waarop het werk wordt uitgevoerd;
  4. de platformexploitant kan het inkomensniveau van een platformwerker beperken, in het bijzonder door uurtarieven te betalen en/of door het recht van een individu te beperken om werkaanbiedingen te weigeren op basis van het aangeboden tarief en/of door het individu niet toe te staan de prijs van de dienst te bepalen. Collectieve arbeidsovereenkomsten zijn van deze clausule uitgesloten;
  5. met uitsluiting van wettelijke bepalingen, met name inzake gezondheid en veiligheid, die van toepassing zijn op gebruikers, klanten of werknemers zelf kan de platformexploitant van een platformwerker eisen dat hij zich houdt aan dwingende voorschriften inzake voorkomen, gedrag ten aanzien van de afnemer van de dienst of de uitvoering van het werk;
  6. de platformexploitant kan de prioritering bepalen van toekomstige werkaanbiedingen en/of het bedrag dat voor een opdracht wordt geboden en/of de bepaling van de rangschikking door gebruik te maken van de verzamelde informatie en door de uitvoering van de prestatie door de platformwerkers, met uitsluiting van het resultaat van deze prestatie, met name met elektronische middelen te controleren;
  7. de platformexploitant kan, eventueel onder meer door middel van sancties, de vrijheid van organisatie van het werk inperken, in het bijzonder de vrijheid om zijn werkuren of zijn afwezigheidsperiodes zelf te kiezen, om taken te aanvaarden of te weigeren of om een beroep te doen op onderaannemers of vervangers, behalve wanneer in dit laatste geval de wet de mogelijkheid om een beroep te doen op onderaannemers uitdrukkelijk beperkt;
  8. de platformexploitant kan de mogelijkheid voor de platformwerker inperken om buiten het platform een klantenbestand op te bouwen of om werkzaamheden voor een derde te verrichten.

Dit betreft een weerlegbaar vermoeden, dat kan worden weerlegd op basis van de 4 algemene criteria uit de arbeidsrelatiewet, nl. de wil van de partijen, de vrijheid van de organisatie van het werk, de vrijheid van de organisatie van de werktijd en de mogelijkheid om hiërarchische controle uit te oefenen.

De kwalificatie die uit de feitelijke uitoefening van de arbeidsrelatie voortvloeit heeft voorrang wanneer deze de door partijen gekozen juridische kwalificatie uitsluit.

Er dient hierbij rekening te worden gehouden met het gebruik van algoritmen bij de organisatie van het werk.  

Deze nieuwe regelgeving treedt in werking op 1 januari 2023.

Een dekking van ongevallen voor alle platformwerkers

De medewerkers die voor platformen zijn tewerkgesteld als werknemer zijn verplicht verzekerd tegen arbeidsongevallen.

De wetgever voert nu ook een verzekeringsplicht in voor de zelfstandige medewerkers werkzaam via een digitaal platform. Deze medewerkers zullen in de toekomst eveneens gedekt zijn voor ongevallen die gebeuren tijdens de uitvoering van het werk of ongevallen die gebeuren op weg naar en van deze werkzaamheden.

Ingeval een platformexploitant deze verzekeringsovereenkomsten niet afsluit, zal hij burgerlijk aansprakelijk zijn voor de schade geleden door de zelfstandig platformwerker.

Deze regelgeving treedt in werking op een nader te bepalen datum.

Bron:
Wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen, BS 10 november 2022. 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates