Werken op een feestdag

27 oktober 2023

Met 1 november, 11 november en nadien ook 25 december en 1 januari in het verschiet, komen er nog vier wettelijke feestdagen aan. Mag je jouw werknemers tewerkstellen op deze dagen? Onder welke voorwaarden mag je dit dan doen? Op welk loon heeft jouw werknemer recht?​

Principieel verbod

Op een wettelijke feestdag mag in principe niet gewerkt worden. Jouw (voltijdse) werknemer heeft recht op tien feestdagen per jaar waarop je hem niet mag tewerkstellen, maar waarop hij wel loon ontvangt. Toch bestaan er uitzonderingen op deze regel. Een werknemer mag op een feestdag werken wanneer zondagsarbeid is toegestaan. Zo bestaan er uitzonderingen voor werkgevers die bepaalde handelsactiviteiten uitoefenen of die op een bepaalde locatie gevestigd zijn (toeristische zones). Er zijn ook uitzonderingen voor de horeca, gezondheidszorg en distributiesector. Maar deze lijst kan nog aangevuld worden met o.a. activiteiten die niet op een andere dag kunnen gebeuren, deelname aan jaarbeurzen, … Een overzicht van de mogelijkheden om op zondag te werken, kan je vinden in afdeling 34, III van de Sociale Gids of hoofdstuk 30.3 van je Sectorale Gids in Trefzeker.

Een voorbeeld kan meer duidelijkheid brengen. Tijdens de feestdagen draaien de zaken goed in jouw bakkerij en je wil graag extra personeel inschakelen op kerstdag. Dit kan vallen onder de uitzonderingsregel.

Recht inhaalrust

Als je werknemer werkt op een feestdag (zonder dat er overuren worden gepresteerd) zal hij recht hebben op betaalde inhaalrust:

  • Een voltijdse werknemer die langer dan vier uur gewerkt heeft op een feestdag heeft recht op een volledige dag inhaalrust;
  • Een voltijdse werknemer die vier uur of minder gewerkt heeft op een feestdag, heeft recht op een halve dag inhaalrust (op te nemen voor of na 13 uur). Tijdens die dag mag er bovendien niet langer dan vijf uur gewerkt worden;
  • Bij een deeltijdse werknemer is de inhaalrust gelijk aan de werkelijke duur van de arbeid op de feestdag.

Deze inhaalrust moet in principe worden opgenomen binnen de 6 weken na de feestdag. Je sector kan een andere termijn bepalen. Bovendien moet de betaalde inhaalrust effectief zijn en moet deze dus steeds samenvallen met een normale arbeidsdag van de werknemer.

Recht op loon

Voor prestaties op een feestdag betaal je als werkgever in principe het normale loon voor de geleverde prestaties van de werknemer, inclusief de premies zoals ploegen- of nachtpremies. Sommige sectoren voorzien extra vergoedingen voor arbeid op een feestdag.

Let op: jouw werknemer heeft daarentegen geen recht op loon voor de feestdag wanneer hij zonder rechtvaardiging afwezig is geweest op de gewone arbeidsdag die aan de feestdag voorafgaat of erop volgt.

Vervangingsdag voor feestdag op een inactiviteitsdag

11 november valt dit jaar op een zaterdag. Als zaterdag in jouw onderneming een inactiviteitsdag is, ken je deze feestdag aan je werknemers toe op een andere (werk)dag. Vervangingsdagen voor 2023 moesten worden vastgelegd vóór 15 december 2022. Indien je geen vervanginsgdag hebt vastgelegd voor deze datum, wordt de feestdag automatisch vervangen door de eerstvolgende activiteitsdag. In dit geval zal dat maandag 13 november zijn. 

Meer informatie over vervangingsdagen lees je in dit artikel.

 

Je kan alles nog eens rustig nalezen in afdeling 3, 33 en 34 van de Sociale Gids op Trefzeker. Heb je nog vragen? Dan kan je steeds contact opnemen met jouw dossierbeheerder bij Acerta

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates