Werken op een feestdag

06 november 2019

Met 11 november, 25 december en 1 januari in het verschiet, komen er nog drie wettelijke feestdagen aan. Mag je jouw werknemers tewerk stellen op deze dagen? Onder welke voorwaarden mag je dit dan doen? Op welk loon heeft jouw werknemer recht? Hieronder vind je het antwoord op al je vragen.

Principieel verbod

In principe bepaalt de arbeidswet van 1971 dat er op een wettelijke feestdag niet gewerkt mag worden. Jouw (voltijdse) werknemer heeft recht op tien feestdagen per jaar waarop je hem niet mag tewerkstellen, maar waarop hij wel loon ontvangt. Toch bestaan er uitzonderingen op deze regel. Een werknemer mag op een feestdag werken wanneer zondagsarbeid is toegestaan. Zo bestaan er uitzonderingen voor werkgevers die bepaalde handelsactiviteiten uitoefenen of die op een bepaalde locatie gevestigd zijn (toeristische zones).

Zo zijn er bijvoorbeeld uitzonderingen voor de horeca, gezondheidszorg en distributiesector. Maar deze lijst kan nog aangevuld worden met o.a. activiteiten die niet op een andere dag kunnen gebeuren, deelname aan jaarbeurzen, … Voor meer informatie welke mogelijkheden er zijn om een werknemer op zondag tewerk te stellen verwijzen we je graag door naar een vorige artikel.  

Een voorbeeldje kan meer duidelijkheid brengen. Tijdens de feestdagen draaien de zaken goed in jouw bakkerij en je wil graag extra personeel inschakelen op kerstdag. Dit kan vallen onder de uitzonderingsregel.

Recht inhaalrust

Als je werknemer werkt op een feestdag (zonder dat er overuren worden gepresteerd) zal hij recht hebben op betaalde inhaalrust. In principe moet deze worden opgenomen binnen de 6 weken na de feestdag (tenzij de sector een andere regeling heeft uitgewerkt) en dit volgens onderstaande regeling:

  • Een voltijdse werknemer die langer dan 4 uur gewerkt heeft op een feestdag heeft recht op een volledige dag inhaalrust
  • Een voltijdse werknemer die 4 uur of minder gewerkt heeft op een feestdag, heeft recht op een halve dag inhaalrust (op te nemen voor of na 13 uur). Tijdens die dag mag er bovendien niet langer dan 5 uur gewerkt worden
  • Bij een deeltijdse werknemer is de inhaalrust gelijk aan de werkelijke duur van de arbeid op de feestdag

Bovendien moet de betaalde inhaalrust effectief zijn en moet deze dus steeds samenvallen met een normale arbeidsdag van de werknemer.

Recht op loon

Voor prestaties op een feestdag betaal je als werkgever in principe het normale loon voor de geleverde prestaties van de werknemer, inclusief de premies zoals ploegen-of nachtpremies. Sommige sectoren voorzien extra vergoedingen voor arbeid op een feestdag.

Let op! Jouw werknemer heeft daarentegen geen recht op loon voor de feestdag wanneer hij zonder rechtvaardiging afwezig is geweest op de gewone arbeidsdag die aan de feestdag voorafgaat of erop volgt.

Je kan alles nog eens rustig nalezen in afdeling 3, 33 en 34 van de Sociale Gids op Trefzeker. Heb je nog vragen? Dan kan je steeds contact opnemen met jouw dossierbeheerder bij Acerta

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates