Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Wijzigingen ouderschapsverlof vanaf 10 november 2022

10 november 2022

Vanaf 10 november 2022 zal je rekening moeten houden met een aantal wijzigingen in de procedure voor het behandelen van bepaalde aanvragen voor ouderschapsverlof. Deze wijzigingen zijn het gevolg van het omzetten van de Europese richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. We lichten de wijzigingen hieronder voor je toe.

Ouderschapsverlof vs tijdskrediet

De wijzigingen hebben betrekking op de aanvragen voor ouderschapsverlof. Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat je werknemer kan vragen voor het verzorgen van zijn kinderen tot het de leeftijd van 12 jaar bereikt (of 21 jaar wanneer het gaat om een gehandicapt kind). Met het ouderschapsverlof kan je werknemer zijn loopbaan voor maximum 4 maanden per kind onderbreken. Of hij kan zijn loopbaan verminderen tot een halftijdse betrekking voor 8 maanden per kind. Een 1/5 ouderschapsverlof is mogelijk voor maximaal 20 maanden per kind en het 1/10 ouderschapsverlof is mogelijk voor maximaal 40 maanden per kind.

Het ouderschapsverlof staat naast de mogelijkheden die er zijn om tijdskrediet te vragen voor het verzorgen van een kind tot het de leeftijd van 8 jaar bereikt (of 21 jaar wanneer het gaat om een gehandicapt kind). Je werknemer heeft 51 maanden over zijn hele loopbaan die hij kan inzetten om zijn loopbaan te verminderen (1/2 of 1/5) of te onderbreken om voor de kinderen en familieleden te zorgen of om een opleiding te volgen.

Anciënniteitsvoorwaarde

Medewerkers die ouderschapsverlof willen nemen, moeten gedurende 12 maanden in de 15 maanden voorafgaand aan de aanvraag verbonden zijn geweest met de werkgever door middel van een arbeidsovereenkomst. Vanaf 10 november 2022 vermeldt de wetgeving uitdrukkelijk dat vroegere periodes als uitzendkracht, ongeacht het motief, bij de werkgever in zijn hoedanigheid als gebruiker en waar de werknemer vervolgens vast in dienst komt, worden meegeteld voor de berekening van deze anciënniteitsvoorwaarde.

Meer formaliteiten bij uitstellen ouderschapsverlof

Komt de aanvraag voor ouderschapsverlof ongelegen, dan kan je het ouderschapsverlof uitstellen. Dit moet je schriftelijk laten weten aan je werknemer, binnen de maand na zijn aanvraag. Vroeger was het voldoende dat je daarvoor een gerechtvaardigde reden had die verband hield met het functioneren van de onderneming. Nu wordt vereist dat de opname van het ouderschapsverlof in de aangevraagde periode een goed functioneren van de onderneming ernstig zou verstoren. Bovendien moet je dat omstandig motiveren in je schriftelijke reactie aan je werknemer.

Het ouderschapsverlof moet ten laatste zes maanden later dan de door de werknemer gevraagde startdatum ingaan. De werknemer krijgt ook de mogelijkheid om af te zien van zijn opname van het ouderschapsverlof wanneer de werkgever genoodzaakt is om het ouderschapsverlof uit te stellen. 

Wil je een aanvraag voor voltijds ouderschapsverlof uitstellen, dan zal je bovendien één of meerdere alternatieven moeten voorstellen aan je werknemer voor de opname van het ouderschapsverlof. Deze alternatieven kunnen bestaan uit één of meerdere andere opnamevormen en/of periodes die zich geheel of gedeeltelijk situeren binnen de door de werknemer gevraagde begin- en einddatum. Je neemt ook op binnen welke termijn je werknemer jouw aanbod kan aanvaarden. Deze termijn mag niet korter zijn dan een week.

Weigering motiveren

Wanneer je werknemer ouderschapsverlof vraagt, dan heb je enkel voor de volgende vormen van ouderschapsverlof de mogelijkheid om het ouderschapsverlof te weigeren:

  • het voltijds ouderschapsverlof dat gevraagd wordt per week of een veelvoud daarvan;
  • het halftijds ouderschapsverlof dat gevraagd wordt per maand of een veelvoud daarvan;
  • het 1/10 ouderschapsverlof.

Indien je de aanvraag voor de hierboven opgesomde vormen van ouderschapsverlof wil weigeren, dan moet je dat schriftelijk meedelen aan je werknemer binnen de maand na de aanvraag. Voortaan zal je ook moeten motiveren waarom je de aanvraag voor ouderschapsverlof weigert.

Reageer je niet (tijdig) op een aanvraag van de hierboven opgesomde vormen van ouderschapsverlof, dan wordt je voortaan geacht akkoord te zijn gegaan met de aanvraag van de werknemer.

Aangepaste arbeidsregeling na einde ouderschapsverlof

Je werknemer had in het verleden de mogelijkheid om een aangepaste arbeidsregeling of werkrooster te vragen voor de periode (maximum 6 maanden) die volgt op het einde van het ouderschapsverlof. Deze mogelijkheid zal afgeschaft worden vanaf 10 november 2022.

Maar dit betekent niet dat deze mogelijkheid om een aangepaste werkregeling te vragen wegvalt. Sinds 1 oktober 2022 hebben werknemers die zorg willen dragen voor hun kind tot 12 jaar immers de mogelijkheid om een flexibele werkregeling aan te vragen. Lees er hier meer over.

Meer rechten bij "onbetaald" ouderschapsverlof

Een werknemer die een ouderschapsverlof zonder uitkering opnam op basis van CAO nr. 64, had geen recht meer op "klassiek" ouderschapsverlof met uitkeringen.

Voortaan heeft een werknemer die gebruik heeft gemaakt van ouderschapsverlof zonder uitkering (CAO nr. 64) voor hetzelfde kind nog recht op twee maanden ouderschapsverlof in voltijds equivalent met uitkering. Deze twee maanden kunnen ook in andere vormen worden genomen, zoals een vermindering van de arbeidstijd.

Vanaf wanneer?

De bovenvermelde wijzigingen treden in werking vanaf 10 november 2022. Voor de aanvragen die bij de werkgever na die datum worden ingediend, moet rekening gehouden worden met deze nieuwe regels.

Bronnen:
Wet van 7 oktober 2022 tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad en tot regeling van een aantal andere aspecten op het vlak van de verloven, BS 31 oktober 2022
Koninklijk besluit van 7 oktober 2022 tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad, BS 31 oktober 2022

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates