Zachte landingsbanen via individuele overeenkomst

27 december 2018

Vanaf 1 januari 2019 kunnen individuele werknemers met hun werkgever een zachte landingsbaan overeenkomen zodat zij niet moeten wachten op een sectorale regeling.

Wat is een zachte landingsbaan?

Sinds 1 januari 2018 kunnen werknemers van 58 jaar of ouder overstappen naar minder belastend werk via een zachte landingsbaan. Een voorbeeld hiervan is de omschakeling van nacht- en ploegenarbeid naar een dagregime. Vanaf de leeftijd van 60 jaar is een overgang van een voltijdse naar een 4/5e tewerkstelling ook mogelijk.

De oudere werknemer ontvangt van zijn werkgever of van zijn sectoraal fonds een vergoeding ter compensatie van het loonverlies. Deze vergoeding is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen, maar is wel belastbaar. Het nettoloon van de werknemer mag echter niet hoger zijn dan vóór de verlichting van de werklast. 

Uitbreiding vanaf 2019

Aanvankelijk konden werknemers pas opteren voor een zachte landingsbaan wanneer op sectoraal niveau een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) gesloten werd of bij gebrek daaraan, een cao op ondernemingsniveau of na een wijziging van het arbeidsreglement. Tot op heden bestaat dergelijke cao enkel in de metaalsector.

Gezien deze voorwaarde in de praktijk dus een remmend effect heeft, krijgen werknemers vanaf 1 januari 2019 de mogelijkheid om via individuele schriftelijke overeenkomst een zachte landingsbaan overeen te komen met hun werkgever.

Bron:
Koninklijk Besluit van 12 december 2018 tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 21 december 2018.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates