Zondag 26 mei verkiezingen: Kan je werknemer gaan stemmen tijdens de werkuren?

06 mei 2019

Werknemers aan het werk tijdens de stemuren mogen het werk tijdelijk en onbezoldigd verlaten of kunnen hun stem bij volmacht uitbrengen.

Op zondag 26 mei trekken we dit jaar weer met z’n allen naar de stembus voor de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen.

België is een van de weinige landen waar de stemplicht geldt. Dit betekent dat elke meerderjarige burger die dag zijn stem moet uitbrengen binnen de uren aangegeven op de kiesbrief. Dat een aantal werknemers binnen je onderneming moet werken die dag, doet geen afbreuk aan die stemplicht.

Vallen de arbeidsuren volledig samen met de uren waarbinnen de werknemer kan gaan stemmen, dan heeft hij twee mogelijkheden om aan zijn stemplicht te voldoen: (1) hij mag het werk tijdelijk verlaten om te gaan stemmen of (2) hij brengt zijn stem bij volmacht uit.

De werknemer kan tijdelijk afwezig zijn van het werk om zijn stemplicht te vervullen (1)

Als de werknemer onmogelijk zijn stem kan uitbrengen buiten de arbeidsuren dan mag hij het werk verlaten voor de duur die nodig is om aan zijn stemplicht te voldoen. Je werknemer is in dat geval gewettigd afwezig, maar je bent hem voor die periode geen loon verschuldigd. De meeste werknemers verkiezen om die reden dan ook hun stem uit te brengen bij volmacht.

De werknemer kan voldoen aan zijn stemplicht via volmacht (2)

De werknemer kan zijn stem ook uitbrengen bij volmacht. De volmachtdrager kan om het even welke kiesgerechtigde zijn, een familieband is niet noodzakelijk.   Op basis van een volmachtformulier voor Belgische kiezers (Kiezers Vlaamse Gewest; Kiezers Brussel Hoofdstedelijk Gewest) of Europese kiezers (Kiezers Vlaamse Gewest; Kiezers Brussel Hoofdstedelijk Gewest) en een verklaring op eer van de werkgever kan de volmachtdrager een volwaardige stem uitbrengen voor je werknemer.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates