Afschaffing van 5 reglementeringen in Wallonië

03 december 2018

Op 22 november 20018 besliste de Waalse regering om de vestigingsvoorwaarden van 5 beroepen af te schaffen vanaf 1 januari 2019. Het gaat om:

  • slager – groothandelaar
  • droogkuiser-verver
  • voetverzorger
  • masseur/masseuse
  • technicus in tandprothese

Ondernemers die vanaf die datum deze activiteiten willen uitvoeren, zullen deze kunnen laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen zonder dat zij daarvoor de beroepskennis zullen moeten aantonen.
In Vlaanderen werd deze verplichting al geschrapt op 1 januari 2018. In Brussel blijft ze vooralsnog van kracht.
Het is de ligging van het domicilieadres (natuurlijk persoon) of het maatschappelijk adres (vennootschap) dat bepaalt welke reglementering van kracht is.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates