Simulatie afkoop studiejaren in mypension.be: enkele tips

25 januari 2019

Sinds kort kan je in mypension.be simuleren hoeveel het kost om je studiejaren op te nemen in je pensioenloopbaan en wat het effect is op je pensioen. Maar als je simuleert, doe het dan oordeelkundig. We geven je enkele tips.

Help, de afkoopprijs is hoger dan ik dacht!

Mypension.be toont de prijs voor de afkoop van je volledige studieperiode na je middelbare studies. Voor de studieperiode vanaf het jaar waarin je 20 bent geworden, betaal je 1.529,96 euro per studiejaar of 382,49 euro per kwartaal. Maar de kwartalen vóór je 20ste zijn duurder: daarvoor betaal je een actuariële bijdrage die afhangt van je leeftijd. Mypension.be geeft echter geen detailberekening en toont alleen de totale som. En dan is het even schrikken.

Gelukkig kan je de afkoopprijs beperkt houden, door alleen de ‘goedkope’ jaren vanaf je 20ste af te kopen. Dat is je wettelijk recht. Maar hoe simuleer je dat in mypension.be?

Slim en prijsbewust simuleren

Onder de rubriek ‘minimum aantal jaren’ kan je spelen met het aantal studiejaren dat je ingeeft.  Als je bijvoorbeeld 5 jaar gestudeerd hebt, tot eind juni van het jaar waarin je 23 bent geworden, maar slechts 3 jaar ingeeft, dan telt het programma terug vanaf de datum waarop je je diploma behaald hebt. In dat geval krijg je dus alleen de kostprijs van de ‘goedkopere’ forfaitaire periode vanaf het jaar waarin je 20 bent geworden. Je krijgt ook het pensioenvoordeel dat daarmee overeenkomt.

Kan ik het ook zelf berekenen?

Je kunt het ook zelf even becijferen. De afkoop vanaf het jaar waarin je 20 bent geworden kost 1 529,96 euro per studiejaar of 382,49 euro per studiekwartaal. De afkoop van één studiejaar levert je een extra pensioen op van 329,75 euro als alleenstaande (412,05 euro als gezinshoofd). Maar in sommige gevallen kan de pensioenopbrengst een beetje lager uitvallen of zelfs nihil zijn:

  • als je na de afkoop niet aan 30/45 komt, blijft de opbrengst beperkt tot 271,99 euro per afgekocht studiejaar (399,99 als gezinshoofd);
  • voor loopbaanjaren boven 45/45 of bij een gemengde loopbaan (werknemer + zelfstandige) kan het zijn dat er weinig of geen pensioenopbrengst is. Het hangt af van je individuele situatie. Lees daarover dit nieuwsbericht.

Na 30 november 2020 zal de afkoopprijs hoger liggen, tenzij je de afkoop aanvraagt binnen de 10 jaar na het afstuderen.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates