Verlenging overbruggingsrecht voor zelfstandigen

30 juni 2021

Crisis-overbruggingsrecht verlengd tot 30 september

Momenteel is het wetsontwerp tot verlenging van het crisis overbruggingsrecht voor zelfstandigen in behandeling bij de Kamer.

Dit wetsvoorstel voorziet een verlenging van de volgende uitkeringen tot en met 30 september 2021:

  • de dubbele uitkering in geval van gedwongen sluiting
  • het overbruggingsrecht omzetdaling 40%
  • het overbruggingsrecht voor kinderopvang en quarantaine

Ook de tijdelijke versoepelingen van het klassiek overbruggingsrecht worden verlengd tot en met 30 september 2021.

Aangezien de meeste sectoren mochten herstarten vanaf 9 juni, is het dubbel overbruggingsrecht vanaf juli enkel nog mogelijk voor zelfstandigen, die een dancing of discotheek uitbaten. Zelfstandigen, die actief zijn in andere sectoren, kunnen het overbrugginsrecht omzetdaling 40% aanvragen.

Eenmalige premie 500 euro

Naar analogie met de eenmalige premie voor tijdelijke werklozen in sectoren, die onder de gedwongen sluitingsmaatregelen vielen, wil de regering ook een gelijkaardige premie toekennen aan de zelfstandigen.

Zelfstandigen, helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten maxi-statuut, die minstens 6 maanden het crisis-overbruggingsrecht gekregen hebben in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 april 2021, krijgen een eenmalige premie. Deze premie wordt automatisch uitbetaald, een aanvraag is niet nodig. Acerta sociaal verzekeringsfonds kent je deze premie toe van zodra je aan de voorwaarden voldoet.

De premie is eenmalig en bedraagt bruto 598,80 euro. De premie is belastbaar aan 16,5%. Na belasting hou je netto 500 euro over.

De betaling gebeurt ten laatste op 30 september 2021.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates