Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Geel Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
09 264 12 66
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 740 78 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 78
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 31 66
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 20
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
02 333 27 20
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
010 23 59 22
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
09 264 12 66
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 333 27 28
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 40 02 50
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 66
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 34
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
050 44 31 66
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 52 28
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
081 25 04 65
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
081 25 04 65
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 740 78 78
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
010 23 59 22
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
03 740 78 78
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 65
Oostende
Alfons Pieterslaan 130, 8400 Oostende
050 44 31 66
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
09 264 12 66
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
050 44 31 66
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
09 264 12 66
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 50
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 333 27 28

Wijzigingen aan de rapportering voor kosten eigen aan de werkgever

25 november 2021

De rapporteringsplicht voor kosten eigen aan de werkgever is gewijzigd. De rapporteringsverplichting op fiscale fiche wordt uitgebreid. We zetten de belangrijkste principes inzake kosten eigen aan de werkgever én de wijzigingen aan de rapportering op de fiscale fiche uiteen.

Kosten eigen aan de werkgever

In principe worden alle vergoedingen en voordelen die een werkgever toekent aan zijn werknemers geacht bezoldigingen te zijn en dus belastbaar te zijn. Een algemene uitzondering op dat principe vormen de kosten eigen aan de werkgever, die niet belastbaar zijn. Het gaat om vergoedingen betaald door de werkgever aan de werknemer als terugbetaling voor kosten die door de werkgever zelf gedragen moeten worden.

Opdat de terugbetaling beschouwd zou kunnen worden als vrijgestelde vergoeding voor een kost eigen aan de werkgever, moet de werkgever het dubbele bewijs kunnen leveren dat:

  • de vergoeding bestemd is tot het dekken van kosten die hem eigen zijn, en
  • die vergoeding ook daadwerkelijk aan dergelijke kosten is besteed.

De werkgever kan ervoor kiezen om de werkelijk gemaakte kosten terug te betalen, na voorlegging van de nodige bewijsstukken. Daarnaast kan hij die vergoedingen ook forfaitair vaststellen. Indien het bedrag van de forfaitaire vergoeding is bepaald volgens ernstige normen die het resultaat zijn van herhaalde waarnemingen en steekproeven, aanvaardt de FOD Financiën dat deze vergoeding werkelijk gemaakte kosten dekt.

Wijziging aan de rapporteringsverplichting op de fiscale fiche

Vanaf 2022 zal de wijze van rapportering van (forfaitaire) kosten eigen aan de werkgever wijzigen. Deze wijziging houdt in dat voor alle betaalde vergoedingen (ook voor forfaitaire vergoedingen bepaald volgens ernstige normen en vergoedingen verantwoord d.m.v. bewijsstukken) steeds het totale bedrag van de vergoedingen in de fiscale fiche vermeld zal moeten worden (zie hierover ook het nieuwsbericht van 10 maart 2021). Deze toekomstige wijziging op het vlak van de rapportering op de fiscale fiche geldt zowel voor fiche 281.10 (werknemers) als voor fiche 281.20 (bedrijfsleiders).

Gelet op deze toekomstige wijziging in rapportering wordt de lay-out van de fiscale fiche vanaf inkomstenjaar 2021 aangepast. De verschillende soorten vergoedingen (ernstige normen – bewijsstukken – juiste bedrag) zullen op aparte lijnen verschijnen. Het betreft voor inkomstenjaar 2021 enkel een redactionele wijziging.

Daarnaast heeft de FOD Financiën bevestigd dat ook variabele vergoedingen vermeld moeten worden op de fiscale fiches. In de toekomst zullen zowel vaste als variabele vergoedingen vermeld moeten worden op de fiscale fiche. Deze wetswijziging is van toepassing op de vanaf 1 januari 2022 gedane terugbetalingen.

Bron:

Circulaire van 26 februari 2021 (nr. 2021/C/20) over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk.

Wet van 27 juni 2021 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (1), BS 30 juni 2021.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates