Vorige
Arbeidsongevallen bij lokale besturen

Prijs: € 315,- (excl. BTW)

6 uur opleiding Eerstvolgende startdatum: 10 november 2022

Schrijf je in Opleiding op maat aanvragen

Arbeidsongevallen bij lokale besturen

Een praktische benadering

Deel deze opleiding

Wanneer is er sprake van een arbeidsongeval en hoe zit het juist met ongevallen op de arbeidsweg? Op welke vergoedingen heeft het slachtoffer recht? Hoe verloopt de procedure? Wat bij het einde van een tewerkstelling en kan je op dat ogenblik bv. een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd nog wel beëindigen? Is het mogelijk om een ambtenaar die als gevolg van een arbeidsongeval definitief ongeschikt is, voortijdig te pensioneren? Hoe reageren indien een personeelslid, werkzaam bij meerdere werkgevers, bij een andere werkgever een arbeidsongeval heeft? Welke rol speelt de arbeidsongevallenverzekeraar? Kortom, tal van vragen waarop deze opleiding een antwoord wil bieden.

Na deze opleiding

 • Ken je de geldende arbeidsongevallenregeling
 • Verwerf je de nodige basiskennis
 • Krijg je inzicht in specifieke problemen en de oplossingen die daarbij horen

Inhoud

De opleiding vertrekt van de basisprincipes die zijn vervat in de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel en het voor de lokale sector geldende uitvoeringsbesluit, zoals geïnterpreteerd en aangevuld door de rechtspraak en de rechtsleer.

Volgende items worden o.a. besproken:

 • Wat is een arbeidsongeval: voorwaarden
 • Arbeidswegongeval
 • Uitsluitingen
 • De bewijslast
 • De vergoedingen bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid
 • De rente bij blijvende arbeidsongeschiktheid
 • Consolidatie en bepaling percentage blijvende arbeidsongeschiktheid
 • De (her)verzekeraar
 • De rol van Medex
 • Procedure
 • Arbeidsongeval bij meerdere werkgevers
 • Niet erkenning van een arbeidsongeval en de beroepsprocedure
 • Herzieningsprocedure bij verergering
 • Subrogatie ziekenfonds
 • Deeltijdse werkhervatting
 • Medische overmacht contractuelen
 • Vroegtijdige pensionering bij statutairen

De cursisten krijgen de mogelijkheid om vóór de opleiding vragen te stellen. Als rode draad doorheen de uiteenzetting, worden deze praktische vragen behandeld en geplaatst binnen de juridische context.

Aanpak

Live
OF
Via ‘ZOOM’ met ruimte voor interactie en praktijkvoorbeelden.

Opleiding volgen is intensief, zeker online. Daarom houden we op regelmatige tijdstippen een pauze.  

Waar en wanneer

Locatie

Datum

Van - Tot

Inschrijven

Locatie:

Online Opleiding

Datum:

10 november 2022

Tijdstip:

9:00 - 15:00

Locatie:

Online Opleiding

Datum:

16 maart 2023

Tijdstip:

9:00 - 15:00

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor iedereen die met personeel werkt in een lokaal bestuur en die in zijn dagelijks werk te maken krijgt met sociaal-juridische vragen van medewerkers. Ook medewerkers die instaan voor de relatie en de communicatie met het sociaal secretariaat zijn welkom.

Docenten

Prijs

Totale kostprijs
€ 315,- (excl. BTW)

Gerelateerde opleidingen