Vorige
HR-labo: bouwstenen voor een sterk thuiswerkbeleid

Prijs: € 695,- (excl. BTW)

Via KMO-portefeuille tot 30% korting

30% korting voor publieke sector en social profit

Volledige dag opleiding Eerstvolgende startdatum: 15 november 2022

Schrijf je in Opleiding op maat aanvragen

HR-labo: bouwstenen voor een sterk thuiswerkbeleid

Concreet aan de slag rond duurzaam telewerk

Deel deze opleiding

Wordt thuiswerk een blijver? Uit een bevraging van Acerta blijkt alvast dat 45% van de werkgevers thuiswerk of telewerk wil blijven toepassen en graag zou evolueren naar een toekomstgericht thuiswerkbeleid. Hoe zit dat in jouw organisatie? Hoe hebben jouw medewerkers het thuiswerken ervaren? En hoe kijken zij naar telewerk in de toekomst?

Om een duurzaam en motiverend thuiswerkbeleid op te zetten, ga je best niet over één nacht ijs. De doelstellingen, waarden en cultuur in je onderneming neem je best mee in rekening. En een succesvolle implementatie verloopt volgens het ritme van de organisatie. Er bestaat dus geen one-size-fits-all.

In dit hr-labo gaan we samen aan de slag en delen we onze ervaring om jouw thuiswerkbeleid verder uit te werken.

Doelstellingen

Na dit hr-labo ga je naar huis met een thuiswerkpack op maat van je bedrijf met deze ingrediënten:

 • Een doelgroep analyse
 • Een thuiswerkpolicy en gedragspolicy
 • Een actieplan op vlak van het ontwikkelen van gedrag, kennis en competenties
 • Een overzicht van de nodige tooling in geval van thuiswerk
 • Je Business case voor thuiswerk
 • Een impactanalyse en langetermijnvisie

Inhoud

Een succesvol thuiswerkbeleid steunt op 3 pijlers:

 • Wettelijk in orde
 • Gedragen door je medewerkers en teams
 • Ingebed in je organisatie

Tijdens dit interactieve en praktische HR-labo stellen we samen jouw thuiswerkbeleid op, op basis van deze pijlers. We vertrekken hierbij vanuit de kern van je organisatie (missie, visie, waarden, organisatiestructuur) en vertalen dit naar een thuiswerkbeleid op maat.

Dit mag je verwachten:

 • Je weet hoe thuiswerk past in de missie, visie en waarden van jouw onderneming
 • Je maakt een doelgroep analyse met het oog op de verdere implementatie van thuiswerk
 • Je ontwerpt enkele principes/afspraken m.b.t. thuiswerk voor jouw onderneming en werkt die uit tot een heuse thuiswerkpolicy
 • Je hebt de impact op je arbeidsovereenkomsten in kaart gebracht:
  • Arbeidstijd & thuiswerk
  • Aandeel kantoortijd / thuiswerktijd
  • Onkostenvergoedingen
  • IT-ondersteuning
 • Je brengt de gewenste gedragsindicatoren voor je medewerkers en leidinggevenden in kaart (gedragspolicy)
 • Je brengt de uitgangspunten in kaart voor een beleid waarbij je de motivatie van je medewerkers kan stimuleren (obv zelfdeterminatietheorie)
 • Je brengt kennis en competenties in kaart die bijkomende aandacht verdienen bij thuiswerk en legt zo een belangrijke basis voor je verdere opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten
 • Je weet welke acties er nodig zijn per departement op vlak van processen, systemen en mensen om de dienstverlening te waarborgen in geval van thuiswerk
 • Je somt baten en kosten van thuiswerk op en brengt die samen in je business case
 • Je kent de aandachtspunten ingeval van thuiswerk en hoe je die kan verzachten
 • Je ontwerpt een langetermijnvisie met de impact van thuiswerk op andere hr-activiteiten
Aanpak

Interactief
Op maat van jouw bedrijf
Co-creatie tussen de deelnemers en de trainers
Resultaatgericht: je gaat naar huis met een strategisch plan voor thuiswerk en een plan van aanpak

Waar en wanneer

Locatie

Datum

Van - Tot

Inschrijven

Locatie:

Online Opleiding

Datum:

15 november 2022

Tijdstip:

9:00 - 17:00

Doelgroep

 • Hr-verantwoordelijken
 • zaakvoerders

Docenten

Prijs

Totale kostprijs
€ 695,- (excl. BTW)

Documentatie, lunch en koffiepauzes inbegrepen

Voor deze opleiding kan je tot 60% subsidie aanvragen met de werkbaarheidscheque. Check de voorwaarden.

Let op: niet cumuleerbaar met kmo-portefeuille!

Kortingen
Kmo-portefeuille

De Vlaamse overheid subsidieert tot 30% van je opleiding. Voor meer info surf naar www.kmo-portefeuille.be. Registratienummer Acerta Consult: DV.O105287

Deze opleiding vertegenwoordigt 7.5 uur.

Publieke sector

30% korting voor publieke sector en social profit

Gerelateerde opleidingen