Vorige

Prijs: € 270,- (excl. BTW)

3,5 uur

Schrijf in/ Enroll Opleiding op maat aanvragen

Nieuwe ontslagregeling statutairen lokale besturen

Einde benoeming na opzegtermijn of verbrekingsvergoeding

Deel deze opleiding

Na het nieuwe rechtspositiebesluit komt er een volgende stap in de gelijkschakeling van statutair en contractueel personeel bij de Vlaamse lokale besturen. De Vlaamse regering en het Vlaams Parlement hebben hun goedkeuring gegeven op het ontslagdecreet voor statutaire personeelsleden. Hiermee wil de regering de flexibele ontslagregeling die al voor contractuele personeelsleden bestaat, vanaf 1 oktober 2023 ook toepassen voor statutaire personeelsleden. Vlak voor het zomerreces heeft de Vlaamse regering bovendien haar eerste principiële goedkeuring gegeven aan het ontwerp van uitvoeringsbesluit over deze nieuwe ontslagregeling voor statutairen.

Na deze opleiding

 • Ken je alle vormvoorwaarden om een correct ontslag te geven aan statutaire personeelsleden
 • Bereken je voor hen een opzegtermijn en opzegvergoeding
 • Weet je wat de impact is van verloven en afwezigheden op de lopende opzegtermijn
 • Ben je vertrouwd met het begrip ‘kennelijk onredelijk ontslag’

Inhoud

 • Wat zijn de praktische gevolgen van deze nieuwe ontslagregeling?
 • In welke situaties pas je de ontslagregels van contractanten toe op statutairen?
 • Ambtshalve verlies vaste benoeming: de nieuwe regels
 • Wat als een statutair personeelslid zelf ontslag wil nemen? Zijn alle spelregels van contractanten van toepassing?
 • Regularisatieverplichting sociale bijdragen aan RSZ
 • Kennelijke onredelijk ontslag en de hoorplicht
 • Moet je outplacementbegeleiding aanbieden?
 • Wat blijft er nog over van de tuchtprocedure?
 • Wanneer is de nieuwe ontslagregeling van kracht?
 • Impact nieuwe regelgeving op aanpassing RPR en AR

Waar en wanneer

Er zijn geen sessies meer ingepland. Maar, je kan deze opleiding op maat aanvragen.

Opleiding op maat aanvragen

Doelgroep

Algemeen directeur, verantwoordelijke personeel, medewerker HR,.. van een lokaal bestuur.

Docenten

Prijs

Totale kostprijs
€ 270,- (excl. BTW)

Gerelateerde opleidingen