Vorige

Van kaderlid naar zelfstandig bestuurder

Acerta opleidingen Van kaderlid naar zelfstandig bestuurder_acerta

Prijs: € 490,- (excl. BTW)

Via KMO-portefeuille tot 30% korting

30% korting voor publieke sector en social profit

3,5 uur opleiding Eerstvolgende startdatum: 26 maart 2024

Schrijf in Opleiding op maat aanvragen

Van kaderlid naar zelfstandig bestuurder

Doordacht beslissen over het statuut van je directie

Deel deze opleiding

Is het zinvol om de directie van je onderneming een zelfstandig statuut als bestuurder van je vennootschap aan te bieden? Denk je eraan een externe aan te trekken als bestuurder? Wil je de vergelijking maken tussen het statuut als zelfstandig bestuurder en het statuut als loontrekkende?

Wat zijn de mogelijke implicaties op vennootschaps-, fiscaal-, sociaal en arbeidsrechtelijk vlak? Hoe kan je ervoor zorgen dat de sociale bescherming van een bestuurder hoog blijft?

Tijdens dit seminarie krijg je een uitgebreid en praktisch antwoord op deze en andere prangende vragen.

We spitsen de uiteenzetting toe op de BV, momenteel de meest courante vennootschapsvorm, maar het grootste gedeelte van de behandelde materie geldt ook voor mandatarissen van andere vennootschapsvormen.

Na deze opleiding:

 • Weet je meer over de positie van de bestuurder binnen de vennootschap en over zijn aansprakelijkheid
 • Heb je een duidelijk beeld van de verschillen tussen het werknemersstatuut en het statuut van zelfstandig bestuurder (aansprakelijkheid, sociale zekerheids-, arbeidsrechtelijke en fiscale aspecten)

Inhoud

Positie van de bestuurder in de vennootschap

 • Wat is de functie van bestuurder en gedelegeerd bestuurder?
 • Waarin verschillen deze functies met die van kaderlid of directeur?
 • Wat zijn respectieve bevoegdheden?
 • Hoe wordt een bestuurder benoemd of afgezet? Hoe wordt hij bezoldigd?

Aansprakelijkheid van de bestuurder

 • Heeft een bestuurder dezelfde bescherming als een werknemer wanneer hij fouten begaat?
 • Is een bestuurder aansprakelijk als het bedrijf failliet gaat?
 • Wie kan de aansprakelijkheid van een bestuurder inroepen?
 • Kan de aansprakelijkheid van een bestuurder ingedekt worden?

Sociale en arbeidsrechtelijke aspecten

 • Wanneer is iemand zelfstandige?
 • Wat zijn de consequenties als de werknemersbescherming wegvalt?
 • Kan iemand bestuurder én werknemer zijn?
 • Welke administratieve formaliteiten moeten er vervuld worden om te werken als bestuurder?
 • Wat kost het om zelfstandige te zijn?
 • Welke rechten heeft de bestuurder in de sociale zekerheid?
 • Op welke punten is het statuut van de zelfstandige minder goed dan dat van de loontrekkende en hoe kan men de 'verliesposten' opvangen?

Fiscale aspecten

 • Wat houdt het fiscaal 'attractiebeginsel' voor bedrijfsleiders in de praktijk in?
 • Waarin verschillen werknemer en bestuurder op het vlak van de beroepskosten, bedrijfsvoorheffing, voorafbetalingen, loonfiches, belastingsvrijstelling van de tussenkomst in de verplaatsingskosten van en naar het werk?
 • Kunnen bestuurders ook firmawagens, kostenvergoedingen en andere belastingvrije vergoedingen krijgen?
 • Zijn bestuurders BTW-plichtig? Moeten ze een boekhouding voeren?
 • Welke specifieke mogelijkheden bestaan er voor bestuurders inzake extra-wettelijke pensioenvormen?

Synthese

 • Concrete vergelijking tussen bezoldiging werknemer en bestuurder.
 • Opportuniteit en haalbaarheid van een overstap
 • Verschilpunten met alternatieven, bvb. managementvennootschap.

Waar en wanneer

Locatie

Datum

Van - Tot

Inschrijven

Locatie:

Novotel Leuven

Datum:

26 maart 2024

Tijdstip:

9:00 - 12:30

Locatie:

Online Opleiding

Datum:

22 oktober 2024

Tijdstip:

9:00 - 12:30

Doelgroep

Bedrijfsleiders, zaakvoerders, bestuurders, algemene en personeelsdirectie, bedrijfsjuristen.

Docenten

Prijs

Totale kostprijs
€ 490,- (excl. BTW)
Kortingen
Kmo-portefeuille

De Vlaamse overheid subsidieert tot 30% van je opleiding. Voor meer info surf naar www.kmo-portefeuille.be. Registratienummer Acerta Consult: DV.O105287 en thema: Personeelsmanagement.

Deze opleiding vertegenwoordigt 3.5 uur.

Korting publieke sector - social profit

30% korting voor publieke sector en social profit

Tevreden cursisten

De uitleg is zeer goed. Er wordt een duidelijk antwoord gegeven op ieder zijn persoonlijke situatie.

Isabel Aerts,
Hegrola, Westerlo

Gerelateerde opleidingen