Vorige
Van kaderlid naar zelfstandig bestuurder

Prijs: € 425,- (excl. BTW)

Via KMO-portefeuille tot 30% korting

30% korting voor publieke sector en social profit

3,5 uur opleiding Eerstvolgende startdatum: 17 maart 2023

Schrijf je in Opleiding op maat aanvragen

Van kaderlid naar zelfstandig bestuurder

Doordacht beslissen over het statuut van je directie

Deel deze opleiding

Is het zinvol om de directie van je onderneming een zelfstandig statuut als bestuurder van je vennootschap aan te bieden? Denk je eraan om een extern iemand aan te trekken als bestuurder? Wil je in dit geval ook de vergelijking maken tussen het statuut als zelfstandig bestuurder en dat van een loontrekkende?

Wat zijn de mogelijke implicaties op vennootschaps-, fiscaal-, sociaal en arbeidsrechtelijk vlak? Hoe kan je ervoor zorgen dat de sociale bescherming van een bestuurder hoog blijft?

Tijdens dit seminarie krijg je een uitgebreid en praktisch antwoord op deze en andere prangende vragen.

Uit praktische overwegingen spitsen we de uiteenzetting toe op de BV, die na de recente wijziging van de vennootschapswetgeving de meest courante vennootschapsvorm is of zal worden, maar het grootste gedeelte van de behandelde materie geldt ook voor mandatarissen van andere vennootschapsvormen.

Na deze opleiding:

 • Weet je meer over de positie van de bestuurder binnen de vennootschap en zijn aansprakelijkheid
 • Heb je  een duidelijk beeld van de verschillen tussen het werknemersstatuut en het statuut van zelfstandig bestuurder (aansprakelijkheid, sociale zekerheids-, arbeidsrechtelijke en fiscale aspecten)

Inhoud

 • Wat is de functie van bestuurder en gedelegeerd bestuurder en waarin verschillen deze functies van die van een kaderlid of directeur?
 • Wat zijn hun respectieve bevoegdheden?
 • Hoe wordt een bestuurder benoemd of afgezet?
 • Hoe wordt hij bezoldigd?
 • Heeft een bestuurder dezelfde bescherming als een werknemer wanneer hij fouten begaat?
 • Is een bestuurder aansprakelijk indien het bedrijf failliet gaat?
 • Wie kan de aansprakelijkheid van een bestuurder inroepen?
 • Kan de aansprakelijkheid van een bestuurder ingedekt worden?
 • Wanneer is iemand een zelfstandige?
 • Wat zijn de consequenties als de werknemersbescherming wegvalt?
 • Kan iemand bestuurder én werknemer zijn?
 • Welke administratieve formaliteiten moeten er vervuld worden om te starten en te werken als bestuurder?
 • Wat kost het om zelfstandige te zijn?
 • Welke rechten heeft de bestuurder in de sociale zekerheid?
 • Op welke punten is het statuut van de zelfstandige minder goed dan dat van de loontrekkende en hoe kan men de 'verliesposten' opvangen?
 • Wat houdt het fiscaal 'attractiebeginsel' voor bedrijfsleiders in de praktijk nog in?
 • Waarin verschillen een werknemer en een bestuurder op het vlak van de beroepskosten, bedrijfsvoorheffing, voorafbetalingen, loonfiches, belastingsvrijstelling van de tussenkomst in de verplaatsingskosten van en naar het werk?
 • Kunnen bestuurders ook firmawagens, kostenvergoedingen en andere belastingvrije vergoedingen krijgen?
 • Zijn bestuurders BTW-plichtig? Moeten ze een boekhouding voeren?
 • Welke specifieke mogelijkheden bestaan er voor bestuurders inzake extra-wettelijke pensioenvormen?

Afsluitend wordt bij wijze van synthese een voorbeeld gegeven van een concrete vergelijking tussen de bezoldiging van een werknemer en die van een bestuurder. De docent bespreekt ook de opportuniteit en haalbaarheid van de overstap en refereert kort naar verschilpunten met alternatieven, zoals het gebruik van een managementvennootschap.

Waar en wanneer

Locatie

Datum

Van - Tot

Inschrijven

Datum:

17 maart 2023

Tijdstip:

9:00 - 12:30

Locatie:

Online Opleiding

Datum:

23 november 2023

Tijdstip:

9:00 - 12:30

Doelgroep

Bedrijfsleiders, zaakvoerders, bestuurders, algemene en personeelsdirectie, bedrijfsjuristen.

Docenten

Prijs

Totale kostprijs
€ 425,- (excl. BTW)
Kortingen
Kmo-portefeuille

De Vlaamse overheid subsidieert tot 30% van je opleiding. Voor meer info surf naar www.kmo-portefeuille.be. Registratienummer Acerta Consult: DV.O105287

Deze opleiding vertegenwoordigt 3.5 uur.

Publieke sector

30% korting voor publieke sector en social profit

Tevreden cursisten

De uitleg is zeer goed. Er wordt een duidelijk antwoord gegeven op ieder zijn persoonlijke situatie.

Isabel Aerts,
Hegrola, Westerlo

Gerelateerde opleidingen