Start je met een venootschap? IPT

Als bedrijfsleider van een vennootschap kun je je pensioenpot verder aanvullen via de individuele pensioentoezegging. Deze IPT is een individuele levensverzekering. De bijdrage wordt betaald door je vennootschap en is aftrekbaar van je brutowinst.

Jij bent persoonlijk de verzekerde en de begunstigde. De spaarpot is meteen jouw privé-eigendom. Bij uitkering geniet je van een voordelige eindbelasting. Via een polisoverschot kun je een onroerend goed kopen, bouwen of renoveren.

Zekerheid en andere voordelen

Zelfs als je je vennootschap na verloop van tijd verkoopt of als het fout zou gaan door faillissement of ziekte, ben je met een IPT zeker van het opgebouwde pensioenkapitaal. De opgebouwde reserves zijn immers definitief verworven.

Bij een IPT zijn de premies voor het aanvullende pensioen van de bedrijfsleider aftrekbaar voor de vennootschap als beroepskost wanneer onder andere aan de voorwaarden van de 80%-regel wordt voldaan. Je totale pensioenopbouw (wettelijk én aanvullend pensioen) mag daarvoor dus niet meer bedragen dan 80% van je laatste normale bruto jaarbezoldiging.

Alleen op het kapitaal dat je later ontvangt, wordt een eenmalige belasting geheven tegen een voordelig tarief. Daarmee is een IPT fiscaal een flink stuk voordeliger dan een loonsverhoging of de toekenning van een voordeel van alle aard.