Kan ik zelfstandige worden tijdens mijn studie?

Kan je starten als zelfstandige en tegelijk ook studeren? Ja, dat kan! Er zijn wel een aantal dingen om rekening mee te houden. Je aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds zoals Acerta bijvoorbeeld is een must. Als studerende starter kan je wel genieten van het statuut van student-zelfstandige, zodat je minder – of geen – sociale bijdragen betaalt.

Leestijd: Later lezen?

Sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds

Als studerende starter moet je je net als elke zelfstandige aansluiten bij een erkend sociaal verzekeringsfonds, ten laatste vóór de start van je activiteit. Door je aan te sluiten, kan je genieten van kinderbijslag, gezondheidszorg, een pensioen, … Je sociaal verzekeringsfonds stuurt je ieder kwartaal een afrekening van de sociale bijdrage die je daarvoor moet betalen.  

Als studerende starter kan je genieten van het statuut van student-zelfstandige, zodat je minder – of geen – sociale bijdragen betaalt.

Uitzondering: de student-helper

Ga je tijdens je studies aan de slag als zelfstandige helper in een eenmanszaak en heb je nog recht op kinderbijslag, dan hoef je je niet aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Die uitzondering geldt maximaal tot aan je 25ste verjaardag, aangezien je daarna geen recht meer hebt op kinderbijslag.  

Een voorbeeldje: de zoon van een zelfstandige slager begint te studeren aan de universiteit. In het weekend helpt hij zijn vader in de beenhouwerij. Zolang de zoon studeert en jonger is dan 25 jaar, kan hij zijn vader helpen zonder zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Hij wordt pas verzekeringsplichtig als hij stopt met studeren, of als hij 25 jaar wordt. 

Student-zelfstandige

Als studerende starter word je in principe beschouwd als zelfstandige in hoofdberoep. Na je start betaal je dus eerst een voorlopige sociale bijdrage. Het gaat om wettelijk bepaalde minimumbijdragen die gebaseerd zijn op een minimuminkomen. In hoofdberoep gaat het om een netto-inkomen van 13 847,39 euro per jaar. 

Geen nood: minder mag ook. Als studerende starter kan je een vermindering krijgen  door het statuut van de student-zelfstandige aan te vragen. Er gelden wel een aantal voorwaarden: 

 • je bent tussen 18 en 25 jaar oud;

 • je volgt studies in een onderwijsinstelling in België of in het buitenland;

 • je bent ingeschreven voor minstens 27 studiepunten per jaar of 17 lesuren per week om een diploma te behalen dat erkend wordt in België;

 • je volgt regelmatig de lessen of je neemt deel aan de examens voor minstens 27 studiepunten of 17 lesuren of je bent erkend als student-ondernemer door de onderwijsinstelling;

 • je oefent een zelfstandige activiteit uit. Er mag dus geen gezagsrelatie zijn met je opdrachtgever. In dat geval moet je namelijk worden ingeschreven als jobstudent.

Het statuut van student-zelfstandige kan je enkel via je sociaal verzekeringsfonds aanvragen! 

De sociale bijdragen hangen af van de hoogte van je inkomen:

 • bedraagt je inkomen minder dan 6 923,70 euro, dan ben je vrijgesteld van sociale bijdragen;

 • ligt je inkomen tussen 6 923,69 euro en 13 847,39 euro, dan betaal je een verminderde bijdrage die wordt berekend op het inkomen boven het grensbedrag;

 • bedraagt je inkomen 13 847,39 euro of meer, dan betaal je dezelfde bijdrage als in hoofdberoep.

Als starter betaal je in 2019 een voorlopige minimumbijdrage van 80,90 euro. Verwacht je dat je inkomen lager zal zijn dan 6 923,70 euro per jaar, dan kan je wel een vrijstelling vragen van de plicht om sociale bijdragen te betalen.

Keerzijde van de medaille: je bouwt met je verminderde bijdragen geen rechten op in de ziekteverzekering. Deze tellen onder bepaalde voorwaarden wel mee voor de wachttijd voor de verzekering arbeidsongeschiktheid. Voor de geneeskundige zorgen blijf je ten laste van je ouders. Je ouders blijven in principe ook kinderbijslag genieten, zolang je je activiteiten beperkt tot 240 uren per kwartaal. Vanaf een inkomen van 13 847,39 euro bouw je dezelfde sociale rechten op als een zelfstandige in hoofdberoep.

En wat met de fiscaliteit? Zolang je globaal netto belastbaar inkomen in 2019 het bedrag van 8860 euro niet overschrijdt, betaal je geen belastingen. Verdien je maximum 6942,50 euro bruto, dan blijf je bovendien fiscaal ten laste van de ouders.

Zodra je inkomen als beroepskost van de inkomsten van je ouders wordt afgetrokken, kan je niet meer ten laste zijn.

Krijg je een bezoldiging vanuit de vennootschap van je ouders? Dan gelden de volgende bijkomende specifieke regels:

 • bedraagt de bezoldiging maximum 2 000 euro, dan blijf je persoon ten laste;

 • bedraagt de bezoldiging meer dan 2 000 euro, blijf je alleen persoon ten laste als de bezoldiging maximum de helft uitmaakt van het totale bruto inkomsten. Onderhoudsuitkeringen worden hier buiten beschouwing gelaten.

Andere verplichtingen

Als studerende starter moet je je niet alleen aansluiten bij een erkend sociaal verzekeringsfonds. Je inschrijving bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) is net zo goed een must. Dat kan via een erkend ondernemingsloket, zoals Acerta. Na je inschrijving in de KBO krijg je een ondernemingsnummer toegekend, en als je btw-plichtig bent ook een btw-nummer. 

Ziekteverzekering

Als je als student zelfstandige wordt, en nog ten laste bent van je ouders, blijf je op dezelfde manier verzekerd voor geneeskundige zorgen als voordien. Neem contact op met je ziekenfonds om jouw specifieke situatie te bespreken.  

Bekijk onze start-up video

Stap voor stap naar je lancering?

Gratis stappenplan

Stap voor stap naar je lancering

 • Bereid je start voor met alle info op één plaats
 • Stap voor stap de weg naar een carrière als zelfstandige
 • Gepersonaliseerd en op maat van jouw zaak of praktijk
Download nu je stappenplan
Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen?

Alle starters zitten met vragen. Dat is normaal. Een duidelijk antwoord is wat jij nu wil. Ook dat is normaal.

Bekijk alle startersvragen Bekijk alle startersvragen voor dit topic