Acerta voor werkgevers

Haven, logistiek en transport

Haven, logistiek en transport

Havens zijn een wereld op zich. Logistieke en transportbedrijven vormen een complexe mobiele gemeenschap. Binnen- en buitenlandse arbeiders- en bediendenstatuten komen hier samen. Ploegendiensten en weekendwerk zijn eerder regel dan uitzondering. Het tempo ligt hoog. In al deze drukte en complexiteit brengt Acerta je administratieve rust en  juridische en sociale zekerheid.

Snel schakelende dossierbeheerders

We staan je zonder omwegen bij, wat je administratieve of hr-vraag ook is. Jouw dossierbeheerder heeft relevante kennis van en ruime ervaring in jouw sector. Hij wordt op zijn beurt professioneel bijgestaan door deskundige sociaal-juridische experts en een uitgebreide back-office. Acerta spreekt jouw taal en die van je personeel.

Efficiënte eenvoud

Tijd is geld, vergissingen zijn tijdverlies. Geen stress: Acerta kan prima overweg met het registreren, verwerken en verlonen van arbeidstijd in ploegen, wachturen, booturen, gevarenpremie, buitenlandse contracten enzovoort.

Acerta Connect

We stemmen onze doeltreffende payroll-applicatie helemaal af op de noden van jouw bedrijf. Voor een snel en eenvoudig beheer en intuïtief gebruik van:

 • De sectorspecifieke kalender waarmee je de prestaties van je medewerkers eenvoudig toevoegt dankzij de verschillende voorgedefinieerde prestatietypes: beschikbaarheidstijd, verblijfsvergoeding, booturen enzovoort.
 • Een controlescherm ter vergelijking van het werkschema met de reeds ingevoerde prestaties. Dankzij de kleurcodes zie je meteen of er prestaties ontbreken of afwijken.
 • De prestatiebladen voor rijdend personeel die je consulteert via de rapportering.
 • De invoer van verschillende prestatievormen inclusief output prestatiebladen.
 • De rapporten specifiek voor je sector, met uitgebreide formules.
 • De mogelijkheid om voorwaarden te stellen rond verloningsregels, gelinkt aan bepaalde vormen van prestaties.
 • Beheer van feestdagen en eventuele afwijkingen voor specifieke deelpopulaties.

Zo wissel je moeiteloos de nodige gegevens uit met ons sociaal secretariaat en zijn je medewerkers zeker van een vlotte en correcte vergoeding.

Lees meer

Andere maatwerkoplossingen

 • Flexsourcing: onze hr- of payroll-experten werken zij aan zij bij je op kantoor.
 • Hr-software van Acerta in huis: je verwerkt je payroll volledig op onze maatwerksoftware.
 • Internationale payroll, economische werkloosheid, educatief verlof, overuren, beheer van vervaldagen voor individuele certificaten, archivering enzovoort. We pakken het aan zoals het hoort.

Planning en tijdregistratie

Acerta Connect toont op eender welk moment een overzicht van de prestaties en een praktische teamkalender. Daarnaast hebben we nog tal van applicaties en tools die het werkleven en de onderlinge communicatie extra gesmeerd laten verlopen.

Heldere rapportering

Met Acerta Connect maak je ook in handomdraai complete rapporteringen om verbeteringen aan te brengen, hiaten te vullen en de budgetten gericht te beheren. Meten is weten.

Medewerkers laten groeien

Een bloeiend bedrijf draait op bekwame, tevreden en gedreven mensen. Als strategische partner verdiepen wij ons in je hr-processen en denken we met je mee op korte én lange termijn. We staan je hr-afdeling professioneel en met de glimlach bij. Met heel veel ervaring en met software op maat.

Aanwerven op maat

De juiste man of vrouw op de juiste plaats. Ook in jouw sector is dat een hele uitdaging. Acerta heeft de relevante ervaring om jouw witte raaf te vinden. En beschikt over de juiste tools om talent te ontdekken.

Persoonlijke ontwikkeling

Levenslang leren is een must om bij te blijven vooruitgaan, de veiligheid te garanderen, en te motiveren. Acerta verzorgt tal van relevante opleidingen en workshops, ook voor jou als werkgever. Training of coaching op maat nodig? Bij ons ben je zeker van kwaliteit.

Sociaal-juridisch juist

Uiteraard wil je met je onderneming aan alle regelgevingen voldoen, maar dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Wij zien door de bomen het bos.

Onze experts voor vooruitgang

De juridische en sociale wetgeving evolueren constant. Een deel van ons expertenteam spitst zich toe op de legale afspraken en plannen voor jouw sector. Ze krijgen hun informatie ook uit eerste hand, van overheden en sociale partners. Zodra onze juristen nieuws hebben, hoor jij het ook. In klare taal.

Alle kennis overzichtelijk gebundeld

Acerta bundelt alles wat je moet weten op sociaal-juridisch en fiscaal vlak in Trefzeker®, onze online kennisbank:

 • De wetgeving van jouw sector
 • Je sociale gids en de inhoud van je cao
 • Je verplichtingen als werkgever
 • Barema’s voor loon, bonussen, verplaatsingsvergoedingen enzovoort
 • Modeldocumenten

Federatie-overleg

Als je dat wenst, is Acerta ook je luisterende oor en spreekbuis bij sectoroverleg en onderhandelingen met overheden, subsidiërende organen, koepelorganisaties enzovoort. We onderhouden goede contacten met vele Raden van Bestuur en hebben ervaring met corporate governance.