Vorige

Cepa screent kandidaten met assessment op maat

#Werkgevers

Al sinds 1929 organiseert Cepa, het centrale service- en kenniscentrum van de werkgevers, de havenarbeid in Antwerpen. Rekrutering van de juiste medewerkers is daarbij cruciaal. Voor de job van foreman zocht Cepa een specifiek assessment. De TMA-methodiek van Acerta bleek hier de meest geschikte tool.

Leestijd: Later lezen?

Dankzij de TMA-methodiek die Acerta hanteert, krijgen we een efficiënt beeld van de competenties van een kandidaat. Maar minstens even belangrijk: ook van zijn ontwikkelingspotentieel. Zo weten we meteen waarin we moeten investeren bij deze medewerker.

Lotte Peeters, directieadviseur Cepa

Cepa streeft naar optimaal rendement van het menselijk kapitaal in de Antwerpse haven. Productiviteit, efficiëntie en sociale rust spelen een vooraanstaande rol. De rekrutering van de juiste medewerkers op de juiste plaats is hierbij natuurlijk een heel belangrijk element.

Kwalitatief assessment

Zo is de functie van foreman cruciaal. Hij  leidt de ploeg en speelt dan ook een sleutelrol bij het streven naar een hogere veiligheid, kwaliteit en productiviteit. Voor deze functie zocht Cepa een kwalitatief assessment. Acerta ging aan de slag.

Uit een grondige analyse definieerde de Acerta-consultants 13 competenties waaraan een foreman moet voldoen. Op basis van feedback van Cepa en haar leden werden hieruit 7 kerncompetenties geselecteerd. Deze testaanpak werd vervolgens gevalideerd en verfijnd door het assessment af te nemen bij bestaande, goed presterende foremannen.

Ontwikkelingspotentieel bepalen

Een essentieel onderdeel van het assessment is de Talent Motivatie Analyse (TMA) methodiek. Met deze TMA-methodiek, waarvoor Acerta de exclusieve licentie voor België heeft, kan je niet alleen nagaan of kandidaten beantwoorden aan de vereiste competenties, maar ook of ze beschikken over het talent om in de toekomst te groeien in de richting van een functie als foreman.

Enthousiasme bij havenbedrijven

Lotte Peeters, directieadviseur bij Cepa, getuigt: “Dankzij de TMA-methodiek krijgen we een efficiënt beeld van de competenties én het ontwikkelingspotentieel van de kandidaat. Een belangrijke meerwaarde om te bepalen in welke extra ondersteuning we moeten investeren om onze medewerkers maximaal te begeleiden in hun nieuwe taak. Onze leden zijn dan ook meteen mee op de kar gesprongen. Op één jaar tijd werd een 80-tal medewerkers bij verschillende toonaangevende havenbedrijven aan het assessment onderworpen.”

Deel dit ondernemersverhaal