Sociaal statuut zelfstandige in hoofdberoep

Leestijd: Later lezen?

Zelfstandige in hoofdberoep? Dan bouw jij je sociale zekerheid grotendeels zelf op via sociale bijdragen. In ruil daarvoor geniet je bepaalde rechten: van ouderschapsrust en pensioen tot ziekteverzekering. Zeker zijn dat je met alles in orde blijft? Check deze aandachtspunten.

Wanneer ben je zelfstandige in hoofdberoep?

Je zelfstandige activiteit is je hoofdberoep als je:

 • daarnaast geen andere job hebt;
 • of minder dan 50% werkt als werknemer;
 • of minder dan 50% werkt als ambtenaar buiten het onderwijs;
 • of minder dan 60% werkt als leerkracht met een vaste benoeming;
 • of minder dan 50% werkt als leerkracht zonder vaste benoeming.

Dankzij je aansluiting in hoofdberoep geniet je het volledige pakket aan sociale rechten voor je statuut.

Aansluiting sociaal verzekeringsfonds

Als zelfstandige ben je aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze: een verplichting om sociale bescherming te genieten. Je sociaal verzekeringsfonds is verplicht om je bepaalde kosten aan te rekenen. Wist je dat Acerta een marktleider is in zijn sector met de laagste werkingskosten van het land? Bereken meteen hoeveel je bespaart als je overstapt naar Acerta.

Sociale bijdragen aanpassen

Zodra je zelfstandige in hoofdberoep wordt, betaal je voorlopige kwartaalbijdragen, gebaseerd op een forfaitair geschat inkomen. Nadien wordt je bijdrage procentueel berekend per inkomensschijf. Je hoeft zelf niets te ondernemen. De fiscus bezorgt je inkomsten aan je sociaal verzekeringsfonds dat je bijdragen berekent volgens het wettelijke percentage van 20,5 procent op je jaarlijkse netto belastbaar beroepsinkomen. Je minimumkwartaalbijdrage als zelfstandige in hoofdberoep is 731,33 euro.

Goed om te weten: je sociale bijdragen zijn beroepskosten die je kan aftrekken van je inkomen. Zorg er dus voor dat ze in verhouding staan tot je inkomen om fiscale voordelen te genieten. Vermoed je dat je inkomsten hoger of lager liggen dan geschat? Dan raden we je aan om je bijdragen te herzien. Zo pas je je sociale bijdragen bij Acerta aan.

Rechten als zelfstandige in hoofdberoep

Een zelfstandige in bijberoep geniet sociale rechten via zijn statuut als werknemer of ambtenaar. Als zelfstandige in hoofdberoep daarentegen, zorg je zélf voor een vangnet dankzij je sociale bijdragen. Je belangrijkste sociale rechten:

 • gezinsbijslag
 • ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • moederschapsverzekering
 • pensioen
 • overbruggingsrecht
 • uitkering mantelzorg

Pensioensparen

Hoewel je al deze rechten geniet, is je sociale vangnet als zelfstandige in hoofdberoep kleiner dan dat van een werknemer. Ook je pensioen is een mager appeltje voor de dorst. Zeker zijn dat je in alle omstandigheden je levensstandaard kan behouden? Overweeg dan extra pensioensparen en een verzekering gewaarborgd inkomen.

Je hebt verschillende opties om je pensioen aan te vullen. Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) is vergelijkbaar met pensioensparen voor privépersonen. Lees meer over VAPZ. Ben je bedrijfsleider van een vennootschap? Dan vul je je pensioenpot eventueel aan met een individuele pensioentoezegging (IPT).

Gewaarborgd inkomen

Dankzij je sociale bijdragen heb je recht op terugbetaling van medische kosten en een wettelijke uitkering. Jezelf extra beschermen tegen inkomensverlies? Dat doe je met een verzekering gewaarborgd inkomen. Ontdek je voordelen. Er komt heel wat kijken bij het sociaal statuut van een zelfstandige in hoofdberoep. Om gerust te ondernemen en 100 procent te focussen op je zaak, neem je het best een betrouwbare partner als Acerta onder de arm. Zo ben je van start tot pensioen met alles in orde.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen Bekijk alle artikels over dit onderwerp