Vorige

Het jaarlijks actieplan welzijn: deadline 1 november 2021

22 september 2021 Inge Verdonck Werkgevers

Werkgevers moeten elk jaar een actieplan uitwerken om tegemoet te komen aan hun wettelijke verplichtingen rond veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. De deadline voor het indienen van dit jaarlijks actieplan nadert.

Leestijd: Later lezen?

Als werkgever heb je de verplichting de nodige maatregelen te treffen ter verbetering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk.

Je moet hiervoor de volgende acties ondernemen:

 • een risicoanalyse uitvoeren;
 • preventiemaatregelen vastleggen;
 • een globaal preventieplan en een jaarlijks actieplan opstellen.  

Wat is het globaal preventieplan?

Om de 5 jaar moet je een globaal preventieplan schriftelijk opstellen met daarin de grote lijnen van het preventie- en welzijnsbeleid.

In dit plan worden onder andere de volgende zaken opgenomen:

 • een omschrijving van de resultaten van de risicoanalyse;
 • de belangrijkste te bereiken doelstellingen in kader van het preventiebeleid en de middelen om deze doelstellingen te bereiken;
 • de te nemen preventiemaatregelen;
 • de evaluatiecriteria voor het welzijnsbeleid.

Wat is het jaarlijks actieplan?

Samen met de leden van de hiërarchische lijn en de diensten voor preventie en bescherming op het werk stel je jaarlijks een actieplan op. In dit plan staat een gedetailleerd verslag van de preventiemaatregelen die het komende werkjaar moeten gerealiseerd worden. De inhoud ervan dient gebaseerd te zijn op het globaal preventieplan. Vaak gaat het over algemene doelstellingen die bereikt moeten worden, maar het kan ook gebaseerd zijn op een (arbeids)ongeval of beroepsziekte dat zich heeft voorgedaan. Zo kan je dit jaar ook aandacht besteden aan de impact die de coronamaatregelen op je welzijnsbeleid hebben gehad.

Jaarlijks moet je dit plan overmaken aan het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk)  uiterlijk op 1 november. Indien er geen CPBW is, moet je dit aan de vakbondsafvaardiging bezorgen. Indien dit er niet is, moet je de werknemers zelf ervan op de hoogte brengen.

Dit plan heeft betrekking op:

 • De belangrijkste doelstellingen in kader van het preventiebeleid voor het volgende dienstjaar;
 • De middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken;
 • De rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken personen;
 • De aanpassingen die eventueel moeten worden aangebracht aan het globaal preventieplan.

Ieder jaar moet je nagaan of de doelstellingen effectief gerealiseerd werden en of er vooruitgang merkbaar is op het vlak van veiligheid en welzijn in het bedrijf.

Zet in op het welzijn van je medewerkers

Hoe gaat het met je medewerkers? Het is meer dan ooit is het nodig om de vinger aan de pols te houden met het oog op hun welzijn. Met onze diensten helpen we je graag.

Zorg voor welzijn

Deel dit artikel

Inge Verdonck

Geschreven door Inge Verdonck

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Wanneer is het te warm om te werken?
Werkgevers

Wanneer is het te warm om te werken?

16 juni 2022 Miet Vanhegen

Wanneer de temperaturen de hoogte in gaan, kan dat gezondheidsrisico’s op de werkvloer met zich meebrengen. De Belgische wetgeving voorziet beschermingsmaatregelen. We geven je een overzicht van de geldende regels.

Lees meer
Vijf tips om je retentie te verbeteren
Werkgevers

Vijf tips om je retentie te verbeteren

07 februari 2022 Hannelore Van Meldert

De arbeidskrapte laat zich voelen bij Belgische bedrijven. Nieuw talent aan boord halen is geen gemakkelijke opdracht, maar ook werknemers aan je bedrijf binden is niet eenvoudig. Hoe kan je je retentie verbeteren? Hoe hou je talentvolle medewerkers in je bedrijf? Ontdek onze vijf tips.

Lees meer
Jouw hr-inspiratie voor 2022
Werkgevers

Jouw hr-inspiratie voor 2022

08 december 2021 Chris Wuytens

We hebben met z’n allen een bijzondere periode beleefd. Bedrijven stonden voor talloze uitdagingen, maar er vielen ook opportuniteiten te rapen. De coronapandemie heeft onze werkorganisatie voorgoed veranderd, maar hoe die veranderingen eruit zien of eruit kunnen zien, mogen we zélf vormgeven. We bieden je een inspirerende vooruitblik.

Lees meer