Vorige

Het jaarlijks actieplan welzijn: deadline 1 november 2021

22 september 2021 Inge Verdonck Werkgevers

Werkgevers moeten elk jaar een actieplan uitwerken om tegemoet te komen aan hun wettelijke verplichtingen rond veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. De deadline voor het indienen van dit jaarlijks actieplan nadert.

Leestijd: Later lezen?

Als werkgever heb je de verplichting de nodige maatregelen te treffen ter verbetering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk.

Je moet hiervoor de volgende acties ondernemen:

 • een risicoanalyse uitvoeren;
 • preventiemaatregelen vastleggen;
 • een globaal preventieplan en een jaarlijks actieplan opstellen.  

Wat is het globaal preventieplan?

Om de 5 jaar moet je een globaal preventieplan schriftelijk opstellen met daarin de grote lijnen van het preventie- en welzijnsbeleid.

In dit plan worden onder andere de volgende zaken opgenomen:

 • een omschrijving van de resultaten van de risicoanalyse;
 • de belangrijkste te bereiken doelstellingen in kader van het preventiebeleid en de middelen om deze doelstellingen te bereiken;
 • de te nemen preventiemaatregelen;
 • de evaluatiecriteria voor het welzijnsbeleid.

Wat is het jaarlijks actieplan?

Samen met de leden van de hiërarchische lijn en de diensten voor preventie en bescherming op het werk stel je jaarlijks een actieplan op. In dit plan staat een gedetailleerd verslag van de preventiemaatregelen die het komende werkjaar moeten gerealiseerd worden. De inhoud ervan dient gebaseerd te zijn op het globaal preventieplan. Vaak gaat het over algemene doelstellingen die bereikt moeten worden, maar het kan ook gebaseerd zijn op een (arbeids)ongeval of beroepsziekte dat zich heeft voorgedaan. Zo kan je dit jaar ook aandacht besteden aan de impact die de coronamaatregelen op je welzijnsbeleid hebben gehad.

Jaarlijks moet je dit plan overmaken aan het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk)  uiterlijk op 1 november. Indien er geen CPBW is, moet je dit aan de vakbondsafvaardiging bezorgen. Indien dit er niet is, moet je de werknemers zelf ervan op de hoogte brengen.

Dit plan heeft betrekking op:

 • De belangrijkste doelstellingen in kader van het preventiebeleid voor het volgende dienstjaar;
 • De middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken;
 • De rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken personen;
 • De aanpassingen die eventueel moeten worden aangebracht aan het globaal preventieplan.

Ieder jaar moet je nagaan of de doelstellingen effectief gerealiseerd werden en of er vooruitgang merkbaar is op het vlak van veiligheid en welzijn in het bedrijf.

Zet in op het welzijn van je medewerkers

Hoe gaat het met je medewerkers? Het is meer dan ooit is het nodig om de vinger aan de pols te houden met het oog op hun welzijn. Met onze diensten helpen we je graag.

Zorg voor welzijn

Deel dit artikel

Inge Verdonck

Geschreven door Inge Verdonck

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Deconnecteren: vooral een kwestie van afspraken maken
Werkgevers

Deconnecteren: vooral een kwestie van afspraken maken

27 juli 2021 Kristel Minten

Volgens onderzoek van Acerta voorziet 1 op de 5 organisaties maatregelen om te deconnecteren van het werk. Welzijn op het werk wordt een belangrijke troef in een krappe arbeidsmarkt.

Lees meer
Volgens 6 op 10 werknemers zijn werkgevers begaan met hun welzijn
Werkgevers

Volgens 6 op 10 werknemers zijn werkgevers begaan met hun welzijn

08 juni 2021 Kristel Minten

Uit onze jaarlijkse Talent Pulse-bevraging blijkt dat 56% van de werknemers het gevoel heeft dat hun werkgever om hun welzijn geeft. Werkgevers schatten hun inspanningen echter nog iets hoger in.

Lees meer
Helft werknemers wil weer halftijds naar de werkvloer
Werkgevers

Helft werknemers wil weer halftijds naar de werkvloer

25 mei 2021 Hannelore Van Meldert

47% van de Belgische werknemers wil halftijds terugkeren naar kantoor. Voor 40% is de vaccinatie doorslaggevend om halftijds naar kantoor te gaan. Dat blijkt uit de Talent Pulse-enquête van Acerta en StepStone.

Lees meer