Vorige

Wijzigingen aan de Vlaamse ondersteuningspremie voor werknemers met een arbeidsbeperking

03 november 2020 Evy Schoels Werkgevers

Je kan als werkgever bij de Vlaamse overheid een ondersteuningspremie aanvragen wanneer je een persoon met een arbeidsbeperking aanwerft of wanneer een werknemer die reeds enige tijd in dienst is een arbeidsbeperking krijgt. In dit artikel staan we stil bij de wijzigingen die van toepassing zijn vanaf 1 oktober 2020.

Leestijd: Later lezen?

Werknemers met een arbeidsbeperking

De Vlaamse ondersteuningspremie kan enkel aangevraagd worden voor personen wiens arbeidsbeperking erkend is door de VDAB. Een arbeidsbeperking is een aandoening van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard die het voor een persoon moeilijk maakt om werk te vinden, om een job uit te voeren of te werken als zelfstandige. De arbeidsbeperking kan permanent of tijdelijk zijn. Enkele mogelijke voorbeelden: depressie, autisme, slechthorendheid, rugklachten, stembandverlamming, spierziekte, chronisch vermoeidheidssyndroom...

De werknemer voor wie de premie wordt aangevraagd, woont op het grondgebied van het Vlaamse Gewest of woont op het grondgebied van een van de andere lidstaten van de EU of van de EER en werkt op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.

Werknemers in een maatwerkbedrijf (PC 327)

Tot eind september 2020 kon je als maatwerkbedrijf de Vlaamse ondersteuningspremie aanvragen voor:

  • een werknemer met een erkende arbeidsbeperking aangeworven na 1 januari 2015;
  • doelgroepwerknemers die doorstromen naar een (interne) aansluitende tewerkstelling, in een functie die verschilt van hun functie als doelgroepwerknemer en op voorwaarde dat het niet om een begeleidingsfunctie gaat.

Vanaf 1 oktober 2020 wordt het toepassingsgebied van de maatregel verruimd.

  • Je kan de premie nu ook aanvragen voor werknemers die vanaf 1 januari 2015 een erkende arbeidsbeperking hebben gekregen.  Het wordt dus mogelijk  om de premie aan te vragen voor een niet-doelgroepwerknemer die na verschillende jaren dienst door ziekte of een ongeval een arbeidsbeperking krijgt.
  • De voorwaarde dat het voor wat betreft een doelgroepwerknemer niet om een begeleidingsfunctie mag gaan, valt weg. Je kan vanaf 1 oktober 2020 de premie dus ook aanvragen voor een doelgroepwerknemer die doorstroomt naar een begeleidingsfunctie.

Premie op basis van 40% van het geplafonneerd referteloon van de werknemer voor elke aanvraag vanaf 1 oktober 2020

Tot eind september 2020 was de premie die je kon aanvragen voor een recent in dienst genomen werknemer hoger dan voor een werknemer die reeds in dienst was. Er werd bij de bepaling van de hoogte van de premie immers rekening gehouden met eerdere periodes van tewerkstelling bij jou als werkgever, de duurtijd van een doorstromingsproject of de duurtijd van een K-IBO/GIBO. Je kon als werkgever wel een aanvraag indienen bij het Departement Werk en Sociale Economie om een verhoging van de premie te vragen maar de afhandeling van het dossier liet meestal toch enige tijd op zich wachten.

Voor elke nieuweaanvraag vanaf 1 oktober 2020 wordt het bedrag van de ondersteuningspremie bepaald op basis van 40% van het geplafonneerd referteloon van de werknemer. Of het nu om de aanwerving van een nieuwe werknemer gaat dan wel om de tewerkstelling van een werknemer die al langer in dienst is maar een arbeidsbeperking heeft gekregen, speelt geen rol. Zo wordt er vanaf 1 oktober 2020 dus geen rekening meer gehouden met een eerdere tewerkstelling bij jou als werkgever. Ook periodes van tewerkstelling als K-IBO, GIBO of via een doorstromingstraject, worden niet meer in rekening gebracht bij de bepaling van de hoogte van de premie.

Wat bij een ontslag van een werknemer?

De nieuwe regelgeving verduidelijkt dat je als werkgever de Vlaamse ondersteuningspremie niet mag gebruiken voor de uitbetaling van de verbrekingsvergoeding. 

Blijf up-to-date

Voor al je vragen en opmerkingen over de Vlaamse Ondersteuningspremie kan je het team van Acerta Operations contacteren via soc.opr.rwg@acerta.be  of via 016 24 61 84.

Meer weten over de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) en andere doelgroepverminderingen? Volg de opleiding Doelgroepverminderingen: slim omgaan met je loonkost.

Contact Opleiding

Deel dit artikel

Geschreven door Evy Schoels

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Akkoord over begroting: welke beslissingen zijn genomen?
Werkgevers

Akkoord over begroting: welke beslissingen zijn genomen?

13 oktober 2021 Miet Vanhegen

De regering heeft een akkoord bereikt over de begroting. Arbeidsmarkthervormingen en fiscale wijzigingen zijn voorzien. Welke maatregelen zijn relevant voor werkgevers? We sommen ze voor jullie op.

Lees meer
Sectorale onderhandelingen 2021-2022
Werkgevers

Sectorale onderhandelingen 2021-2022

12 oktober 2021 Leen Smeets

Om de twee jaar onderhandelen de sectoren over nieuwe sectorale akkoorden. Wat is een sectoraal akkoord? Zijn er grenzen aan een sectoraal akkoord? Wat met de coronapremie? We geven een antwoord op de belangrijkste vragen over de sectorale onderhandelingen van 2021-2022.

Lees meer
Meer thuiswerk, minder loopbaanonderbrekingen?
Werkgevers

Meer thuiswerk, minder loopbaanonderbrekingen?

06 oktober 2021 Annelies Bries

Heeft thuiswerk ervoor gezorgd dat er minder nood is aan structurele loopbaanonderbreking? De voorbije maanden werd er beduidend minder beroep gedaan op tijdskrediet en thematische verloven zoals ouderschapsverlof of palliatief verlof.

Lees meer