Vorige

Werknemers uit het buitenland aanwerven: 4 aandachtspunten

09 oktober 2018 Werkgevers

Buitenlandse werknemers die in België willen komen werken, moeten zelf een flink aantal privézaken regelen. Er moet een huis gehuurd of gekocht worden, de kinderen moeten naar school en het verzekeringswerk moet in orde zijn. Maar ook voor jou als werkgever is er werk aan de winkel bij een internationale tewerkstelling. Hoe zit het met de verblijfsvergunning? Heeft jouw nieuwe personeelslid een arbeidskaart nodig? Dit zijn slechts enkele voorbeelden, maar er zijn tal van andere sociale, fiscale en arbeidsrechtelijke aspecten die geregeld moeten worden door de HR-afdeling. Wij lichten 4 belangrijke aandachtspunten toe.

Leestijd: Later lezen?

1. Verblijfsvergunning in België

Voordat er überhaupt gewerkt kan worden moet je uiteraard zeker zijn dat de nieuwe buitenlandse werknemer toegang krijgt tot het Belgische grondgebied. Bij een EU-onderdaan is er op dit gebied vaak weinig regelwerk, omdat een identiteitskaart of een paspoort in de meeste gevallen volstaat. Maar ben je van plan iemand aan te stellen van buiten de Europese Unie? Dan komt er meer bij kijken. Misschien moet je een visum regelen. Of, wanneer ze voor een lange periode of zelfs permanent naar België komen, moet je kijken naar andere verblijfsstatuten. Welke acties je precies moet ondernemen, hangt onder andere af van de nationaliteit van jouw nieuwe werknemer, de duur en het doel van het verblijf in België.

2. Arbeidskaart en arbeidsvergunning

Natuurlijk moet er ook gewerkt worden. Komt jouw werknemer van buiten de EER? Dan moet hij of zij over een geldige arbeidskaart beschikken. Wil je als werkgever een buitenlandse werknemer laten werken op Belgisch grondgebied? Zorg dan vooraf voor een arbeidsvergunning. Alleen op basis van deze arbeidsvergunning kan er een visum of verblijfsvergunning worden aangevraagd voor je nieuwe personeelslid.

3. Sociale zekerheid

Op het gebied van sociale zekerheid zullen er eveneens een boel vragen de kop op steken. Welke wetgeving is van toepassing op de sociale bijdragen van de werknemer? Hoe zit het met de EU-verordening, bilaterale verdragen en landen zonder verdrag? Waar heeft de werknemer recht op: medische zorg, arbeidsongeschiktheid, werkloosheidsuitkering, pensioen, kindergeld?       

Algemeen gesproken is de regel dat het socialezekerheidsregime van het land van de tewerkstelling van toepassing is. Werf je buitenlandse werknemers voor je bedrijf in Bëlgie aan, dan is dus het socialezekerheidsregime van België van toepassing.          
Lastiger wordt het wanneer er sprake is van tijdelijke detacheringen of het gelijktijdig werken in verschillende landen. Is hier sprake van? Dan zal je per specifieke situatie moeten bekijken.

4. Belastingen

Op fiscaal gebied zitten er ook een aantal haken en ogen aan het hele verhaal. Jij wil niet dat je buitenlands personeel twee keer belasting moet betalen. Daarom heeft België met veel landen een dubbelbelastingverdrag afgesloten. Hierin staat welk land bevoegd is om belastingen te heffen op het loon dat jij aan jouw werknemer betaalt.

De algemene regel luidt dat een werknemer belastbaar is in het land waar hij woont, tenzij hij in een ander land werkt. Is dit het geval, dan is hij belastbaar in zijn werkland. Dan is er ook nog de 183-dagenregeling. Als de werknemer aan de drie voorwaarden voldoet die deze regeling stelt, dan heeft enkel het woonland van de werknemer het recht om belasting te heffen.

Sta je op het punt buitenlandse krachten aan te werven maar zit je nog met vragen? Contacteer ons voor informatie op maat van jouw bedrijf.

Volg een opleiding

Tijdens de opleiding Tewerkstelling in internationaal verband loodsen wij jou in één dag door de sociale, arbeidsrechtelijke en fiscale aspecten van internationale tewerkstelling.

Schrijf in

Meer weten?

Contacteer ons op het nummer 016 24 53 24 of per email.

Per email
Deel dit artikel

Gerelateerde artikels

Tijdelijke vervanging nodig? Kies je voor een arbeidsovereenkomst of biedt een uitzend- of freelancecontract een oplossing?
Werkgevers

Tijdelijke vervanging nodig? Kies je voor een arbeidsovereenkomst of biedt een uitzend- of freelancecontract een oplossing?

07 oktober 2019 Ann Mertens

Je medewerker is langdurig afwezig wegens ziekte en je bent op zoek naar vervanging. Er zijn verschillende medewerkersstatuten om iemand tijdelijk werk te laten verrichten.

Lees meer
Belgen werken steeds meer vast en voltijds
Werkgevers

Belgen werken steeds meer vast en voltijds

11 april 2019

Contracten van onbepaalde duur zijn steeds meer voltijdse overeenkomsten. Hoewel het niet strookt met het idee van consequente flexibilisering en tijdelijke contracten, bewijzen cijfers van Acerta toch het tegendeel: werknemers werken massaal meer vast én voltijds.

Lees meer
Impact van brexit op internationale tewerkstelling
Werkgevers

Impact van brexit op internationale tewerkstelling

12 maart 2019

29 maart 2019. De dag waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat. Dat de brexit gevolgen op politiek, economisch en financieel vlak met zich meebrengt, is een zekerheid. Ook wanneer het over tewerkstelling gaat, veranderen een aantal zaken.

Lees meer