Vorige

Gelukkig en gezond op de werkvloer: een grote uitdaging

25 november 2022 Accountants
Lieven Delzeyne

Het aantal langdurige burn-outs en depressies blijft stijgen in ons land, blijkt uit cijfers van het RIZIV. Wel in je vel op de werkvloer is allesbehalve een evidentie. Professor Anja Van den Broeck (KU Leuven) en Director Annelies Baelus (Acerta Consult) bespraken het thema én gaven praktische tips tijdens de Acerta Summit.

Leestijd: Later lezen?

De valkuil van verkeerd motiveren

Volgens de wetenschap is er zonder motivatie geen gedrag. Mensen moeten gemotiveerd zijn om (letterlijk en figuurlijk) in beweging te komen. Wat betekent dat voor je accountantskantoor? Wel, als je wil dat je medewerkers/collega’s bepaalde doelen nastreven, dan zal je ze daarvoor moeten motiveren. Maar let op, er bestaan ook verkeerde vormen van motivatie, zoals (externe of interne) dwang. Bij deze vormen van motivatie doe je iets, omdat het (van jezelf) moet.

Intrinsieke en extentrieke motivatie_acerta

Figuur: Vormen van motivatie volgens de zelfdeterminatietheorie

Welke vorm(en) van motivatie streef je het best na? Autonome motivatie is het beste pad dat je kan bewandelen. Je medewerkers zijn dan gemotiveerd omdat ze hun werk betekenisvol, belangrijk en nuttig vinden (zingeving), of nog beter, omdat ze er interesse in hebben en er plezier in beleven (intrinsieke motivatie). En het goede nieuws? Je kan sturen hoe mensen zich gaan gedragen door in te spelen op de juiste vorm van motivatie.

3 praktische voorbeelden

Voorbeeld 1: Promotie maken

Hoe kunnen mensen in je bedrijf promotie maken? Waar ligt de focus op? Is het eerder ervaring/anciënniteit, door zelf initiatief te nemen, door bepaalde prestaties te leveren…? Dit zal het gedrag van je medewerkers beïnvloeden. 

Voorbeeld 2: Leiderschap

Welk soort leiderschap is gangbaar in je organisatie? Leiderschap waarbij cijfers centraal staan? Of leiderschap waarbij er ook geluisterd wordt naar de medewerkers, en ingespeeld wordt op het ABC-model? Leidinggevenden hebben een cruciale rol in organisaties: zij staan in direct contact met de medewerkers en kunnen hun drijfveren nagaan. Wat motiveert je mensen? Hoe kunnen de basisbehoeften (autonomie, betrokkenheid en competenties) van elke medewerker het best ingevuld worden? Hoe kan de leidinggevende ervoor zorgen dat de jobinhoud boeiend blijft? Tip: communicatie is key, ga in dialoog en vraag naar de taken die energie vreten en energie geven. Lees hier meer over motiverend leiderschap.

Voorbeeld 3: Verloning

Belonen en straffen horen bij ‘externe dwang’, een verkeerde vorm van motivatie. Nochtans zijn bonussen gangbaar in organisaties, en we hoeven ze zeker ook niet af te straffen. Maar, op de lange termijn zijn bonussen niet duurzaam. Je focust best op een eerlijk basisloon. Zorg voor een transparant en billijk verloningsbeleid. Je kan bijvoorbeeld ook procesgericht gaan verlonen (de weg naar een doelstelling) in plaats van het effectief behalen van een doelstelling. Lees hier meer over een motiverend loonbeleid.

Acerta is jouw copiloot

Wil je een streepje voor bij je cliënteel? Ben je boekhouder of accountant? Word partner van Acerta en win tijd dankzij onze online partnersupport, profiteer van onze uitgebreide kennis en expertise en krijg helder advies van je persoonlijke accountmanager.

Word partner

Hier staat inhoud die gebruik maakt van marketing-cookies.
Aanvaard marketing-cookies om deze inhoud te tonen.

Hier staat inhoud die gebruik maakt van marketing-cookies.
Aanvaard marketing-cookies om deze inhoud te tonen.

Deel dit artikel

Lieven Delzeyne_acerta

Geschreven door Lieven Delzeyne

Sales Director Acerta