Vorige

Intellectuele eigendom

06 maart 2024 Starters
Els Schellens

Waarom is kennis over Intellectuele Eigendom belangrijk voor startende ondernemers?

Bij het opzetten van een nieuwe onderneming is er veel te overwegen: ondernemingsplannen, financiële haalbaarheid, marktanalyse, en klantenfeedback. Een aspect dat echter vaak over het hoofd wordt gezien, is het beschermen van intellectuele eigendom (IE). IE omvat rechten die ideeën, concepten en uitvindingen beschermen, zoals nieuwe producten, merken, technieken, ondernemingsnamen, ontwerpen, games, software en creatieve werken.

IE is niet louter een juridisch concept; het is een cruciale ondernemersvaardigheid die aanzienlijke invloed kan hebben op het succes en de concurrentiepositie van een bedrijf. Recentelijk krijgt IE steeds meer aandacht, en terecht. Onderzoek wijst uit dat kleine en middelgrote ondernemingen die bewust gebruikmaken van IE in hun bedrijfsvoering beter presteren. Ze genieten van een verbeterde reputatie, optimale bescherming en gunstige langetermijnvooruitzichten, met onder andere meer werknemers, hogere omzet en productiviteit.

Leestijd: Later lezen?

IE voor Startende Ondernemers

Vaak denken mensen dat IE vooral relevant is voor gevestigde ondernemingen, maar het is van essentieel belang voor start-ups. Bij de oprichting moet een onderneming keuzes maken, zoals het kiezen van een handelsnaam, registreren van merken, domeinnamen vastleggen en beslissen over het al dan niet beschermen van innovatieve ideeën. Of het nu gaat om technische producten (octrooirecht), creatieve werken (modellenrecht, auteursrecht) of geheime kennis, IE is van toepassing.

Belangrijkste valkuilen voor starters

  1. Onwetendheid: Het onbewust openbaar maken van kennis kan nadelig zijn. Voor een concurrentievoordeel moet een ondernemer vooraf controleren of er iets te beschermen valt.
  2. Gebrek aan tijd: In de drukte van ondernemerschap kunnen IE-rechten op de achtergrond raken. Het beschermen van kennis vormt echter de basis van een gezonde onderneming. Goede informatie en beschikbare bronnen zijn essentieel.
  3. Kostenargument: Hoewel IE-rechten kosten met zich meebrengen, kunnen ze veel opleveren. Afhankelijk van het producten- of dienstgamma kan een ondernemer bepalen welke rechten het meest van belang zijn.

Kortom, IE is niet alleen voor de grote spelers; het is een strategische troef die elke startende ondernemer serieus moet nemen.

Enkele interessante links :

Er zijn heel wat bronnen beschikbaar die gratis en snel informatie en advies kunnen verschaffen over IE:

  1. Praktische links naar verschillende databanken;
  2. Een interessant platform waar ondernemers die geen of weinig ervaring met intellectuele eigendomsrechten hebben, terecht kunnen voor algemene informatie;
  3. De webpagina’s van beide organisaties: De Dienst Intellectuele Eigendom en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP).

Deel dit artikel

Els Schellens-acerta

Geschreven door Els Schellens

Director Starters en Zelfstandigen bij Acerta