Vorige

Als er na de zomer issues zijn rond wettelijke vakantie ...

17 augustus 2021 Marijke Beelen Werkgevers

De teller wettelijke vakantiedagen moet 31 december op nul staan. Er mogen niet meer of niet minder dagen zijn opgenomen dan wettelijk voorzien. Ideaal worden vakantie en werk door werkgever en medewerkers in overleg op elkaar afgestemd. Maar soms is vakantie niet zo zorgeloos als ze zou moeten zijn. Issues over wettelijke vakantiedagen kan je best meteen aanpakken.

Leestijd: Later lezen?

Als een medewerker (te) weinig vakantie opneemt ...

Wettelijke vakantie moet in het jaar zelf zijn opgenomen, dat is bij wet zo geregeld. Mensen hebben er nood aan om op tijd te recupereren, daarvoor is wettelijke vakantie uitgevonden. Klassiek zijn de maanden juli en augustus de populairste vakantiemaanden.

Maar ook in 2021 neigt de Belgische werknemer ernaar om vakantie uit te stellen. Thuiswerk, onzekerheid over reisbestemmingen, het weer, tijdelijke werkloosheid... de context is niet ideaal. Een groot saldo aan wettelijke vakantiedagen in september zou een oranje knipperlicht moeten zijn. Dan is het tijd om actie te ondernemen wil je zeker zijn dat werk en vakantie in de tweede jaarhelft elk hun billijke deel krijgen. Een actieve aanpak en inhaalbeweging begin je met een duidelijk overzicht te maken over welk werk er op de plank ligt en wat je al weet over de intentie van medewerkers betreffende hun saldo aan vakantiedagen.

Als een medewerker niet terug komt opdagen zoals voorzien ...

Een werknemer kan niet eenzijdig beslissen om langer van het werk weg te blijven dan vooraf is afgesproken. Gebeurt dat wel, dan is er wellicht sprake van een ongewettigde afwezigheid, nl. een afwezigheid die niet gerechtvaardigd werd door vakantie, ziekte, overmacht etc. Dat kan aanleiding geven tot ontslag om dringende redenen.

Stel je vast dat een werknemer niet komt opdagen zoals voorzien, dan is het belangrijk om snel en juridisch correct op te treden. Het is belangrijk dat je op de dag van de ongerechtvaardigde afwezigheid meteen vraagt (via een aangetekend schrijven) om de afwezigheid binnen een redelijke periode te rechtvaardigen. Op Trefzeker  vind je hiervoor de juiste modeldocumenten. Zo bouw je een dossier op om eventueel in een latere fase, weliswaar na 2 aangetekende ingebrekestellingen voor ononderbroken ongerechtvaardigde afwezigheid, te kunnen overgaan naar een juridisch correct ontslag om dringende reden

Snel en correct optreden bij issues rond wettelijke vakantie

Legal Consult Acerta kan je zeker begeleiden bij problemen rond wettelijke vakantie, ongewettigde afwezigheid en desgevallend met de juridische vereiste formaliteiten voor een ontslag om dringende redenen

Contacteer ons Ontdek Trefzeker

Deel dit artikel

acerta-marijke-beelen.png

Geschreven door Marijke Beelen

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Bedrijf in moeilijkheden? Zo creëer je financiële ademruimte
Werkgevers

Bedrijf in moeilijkheden? Zo creëer je financiële ademruimte

06 december 2022 Ellen Van Grunderbeek

Het conflict in Oekraïne, stijgende (energie)prijzen, een groeiende faillissementsgolf… Het zijn woelige tijden, en misschien bevindt jouw bedrijf zich ook in woelig water? Met deze tips creëer je financiële ademruimte.

Lees meer
Wat verandert er in december 2022 voor werkgevers?
Werkgevers

Wat verandert er in december 2022 voor werkgevers?

01 december 2022 Miet Vanhegen

Wat verandert er in december op sociaal-juridisch vlak? Lees hier welke wijzigingen een impact kunnen hebben op jouw organisatie en personeelsbeleid.

Lees meer
Loonakkoord voor 2023-2024: wat houdt het in?
Werkgevers

Loonakkoord voor 2023-2024: wat houdt het in?

01 december 2022 Leen Smeets

De regering heeft een akkoord bereikt over het loonakkoord voor 2023-2024. Wat houdt het voorstel in? Wat zijn de volgende stappen?

Lees meer