Vorige

Als er na de zomer issues zijn rond wettelijke vakantie ...

17 augustus 2021 Werkgevers
Marijke Beelen

De teller wettelijke vakantiedagen moet 31 december op nul staan. Er mogen niet meer of niet minder dagen zijn opgenomen dan wettelijk voorzien. Ideaal worden vakantie en werk door werkgever en medewerkers in overleg op elkaar afgestemd. Maar soms is vakantie niet zo zorgeloos als ze zou moeten zijn. Issues over wettelijke vakantiedagen kan je best meteen aanpakken.

Leestijd: Later lezen?

Als een medewerker (te) weinig vakantie opneemt ...

Wettelijke vakantie moet in het jaar zelf zijn opgenomen, dat is bij wet zo geregeld. Mensen hebben er nood aan om op tijd te recupereren, daarvoor is wettelijke vakantie uitgevonden. Klassiek zijn de maanden juli en augustus de populairste vakantiemaanden.

Maar ook in 2021 neigt de Belgische werknemer ernaar om vakantie uit te stellen. Thuiswerk, onzekerheid over reisbestemmingen, het weer, tijdelijke werkloosheid... de context is niet ideaal. Een groot saldo aan wettelijke vakantiedagen in september zou een oranje knipperlicht moeten zijn. Dan is het tijd om actie te ondernemen wil je zeker zijn dat werk en vakantie in de tweede jaarhelft elk hun billijke deel krijgen. Een actieve aanpak en inhaalbeweging begin je met een duidelijk overzicht te maken over welk werk er op de plank ligt en wat je al weet over de intentie van medewerkers betreffende hun saldo aan vakantiedagen.

Als een medewerker niet terug komt opdagen zoals voorzien ...

Een werknemer kan niet eenzijdig beslissen om langer van het werk weg te blijven dan vooraf is afgesproken. Gebeurt dat wel, dan is er wellicht sprake van een ongewettigde afwezigheid, nl. een afwezigheid die niet gerechtvaardigd werd door vakantie, ziekte, overmacht etc. Dat kan aanleiding geven tot ontslag om dringende redenen.

Stel je vast dat een werknemer niet komt opdagen zoals voorzien, dan is het belangrijk om snel en juridisch correct op te treden. Het is belangrijk dat je op de dag van de ongerechtvaardigde afwezigheid meteen vraagt (via een aangetekend schrijven) om de afwezigheid binnen een redelijke periode te rechtvaardigen. Op Trefzeker  vind je hiervoor de juiste modeldocumenten. Zo bouw je een dossier op om eventueel in een latere fase, weliswaar na 2 aangetekende ingebrekestellingen voor ononderbroken ongerechtvaardigde afwezigheid, te kunnen overgaan naar een juridisch correct ontslag om dringende reden

Snel en correct optreden bij issues rond wettelijke vakantie

Legal Consult Acerta kan je zeker begeleiden bij problemen rond wettelijke vakantie, ongewettigde afwezigheid en desgevallend met de juridische vereiste formaliteiten voor een ontslag om dringende redenen

Deel dit artikel

Marijke Beelen_acerta

Geschreven door Marijke Beelen

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Loopbaanonderbreking vroeger beëindigen: weldra minder nadelen

29 mei 2024
Amandine Boseret

Binnenkort moeten werknemers geen uitkeringen meer terugbetalen wanneer ze vroegtijdig hun loopbaanonderbreking stopzetten. Er gelden nog steeds wel een aantal voorwaarden.

Lees meer
Werkgevers

Loontransparantie: van richtlijn naar beleid

24 mei 2024
Dries Rutten

Binnen anderhalf jaar treedt de Europese richtlijn in werking. Wat betekent dit concreet voor bedrijven en hoe transparant zijn werkgevers vandaag al?

Lees meer
Werkgevers

Noodweer en overstromingen: wat moet je weten als werkgever?

22 mei 2024
Dries Rutten

Hevige regenval teistert ons land met overstromingen en wateroverlast tot gevolg. Misschien voel je dit ook in jouw werkorganisatie? We zetten op een rij welke mogelijkheden er zijn om met de gevolgen van het noodweer om te gaan.

Lees meer