Vorige

Coronasteunmaatregelen officieel verlengd tot en met 30 september 2021

30 juli 2021 Werkgevers
Ellen Van Grunderbeek

De verlenging van de tijdelijke coronasteunmaatregelen, die al aangekondigd werd op 17 mei door de regering, is nu ook officieel gepubliceerd. Acerta geeft je een overzicht van de coronasteunmaatregelen waarop je alvast tot en met 30 september beroep kan doen.

Leestijd: Later lezen?

1. Tijdelijke werkloosheid

De mogelijkheid voor werknemers om tijdelijke werkloosheid op te nemen wanneer de school, de crèche of het centrum voor opvang voor personen met een handicap moet sluiten, of wanneer een kind in quarantaine moet, wordt verlengd tot 30 september 2021.

De RVA staat daarnaast ook tijdelijke werkloosheid toe omwille van de annulering of stopzetting van een vakantiekamp of opvang waarvoor het kind van de medewerker was ingeschreven of omdat het kind omwille van een verplichte quarantaine niet naar het kamp of de opvang kan gaan waarvoor het was ingeschreven.

2. Flexibiliteitsmaatregelen

Ook de verschillende flexibiliteitsmaatregelen zijn verlengd tot en met 30 september 2021.

a. Vrijwillige overuren

De medewerkers in de cruciale sectoren en de essentiële diensten kunnen nu voor de eerste drie kwartalen van 2021 tot 220 vrijwillige overuren presteren. Lees er hier meer over.

b. Opeenvolgende contracten van bepaalde duur

Tijdelijk werklozen kunnen aan de slag bij een werkgever in de zorgsector*, het onderwijs en de instellingen belast met contactopsporing via opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur.

c. Versoepelde terbeschikkingstelling

Medewerkers kunnen soepel ter beschikking gesteld worden aan gebruikers uit de zorgsector* en het onderwijs, of aan gebruikers uit instellingen die belast zijn met contactopsporing te beperken.

d. Tijdelijke werklozen en SWT’ers

Tijdelijk werklozen en medewerkers in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kunnen tijdelijk aan de slag gaan met behoud van uitkering bij werkgevers in de zorgsector* en het onderwijs, alsook bij werkgevers die belast zijn met de contactopsporing.

e. Werknemers met tijdskrediet of thematisch verlof aan het werk

Medewerkers kunnen tijdens een tijdskrediet of thematisch verlof aan het werk bij een werkgever in de zorgsectoren*, het onderwijs of de instellingen belast met contactopsporing. Hiervoor moet bij de werkgever waar men tijdelijk aan het werk zal gaan, wel een schriftelijke arbeidsovereenkomst gesloten worden. Het bedrag van de uitkering die de medewerker ontvangt van de RVA, wordt met een kwart verminderd voor de duur van de arbeidsovereenkomst.

f. Schorsing van lopend tijdskrediet/thematisch verlof bij de werkgever

Een medewerker die zijn arbeidsprestaties heeft verminderd of geschorst in het kader van tijdskrediet of een thematisch verlof, kan overeenkomen met zijn werkgever om dat tijdskrediet of thematisch verlof tijdelijk te schorsen. De schorsing moet uiteraard meegedeeld worden aan de RVA. Zolang de schorsing duurt, kan er geen gebruik gemaakt worden van tijdelijke werkloosheid om economische redenen of omwille van corona-overmacht.

g. Vrijwilligers inzetten in private commerciële zorginstelling

Vrijwilligers kunnen ingezet worden in private commerciële instellingen die instaan voor de zorg voor bejaarden en de opvang en de huisvesting van bejaarden. Deze voorzieningen kunnen beroep blijven doen op vrijwilligers.

h. Asielzoekers inzetten

Asielzoekers die hun aanvraag ten laatste op 30 juni 2021 hadden ingediend, kunnen tot uiterlijk 30 september 2021 voor de volledige duur van hun procedure aan de slag. Je moet als werkgever niet langer een opvangplaats voorzien.

3. Doelgroepvermindering aan bepaalde categorieën werkgevers

Ook de doelgroepvermindering waar de werkgevers die behoren tot reissector en de hotelsector beroep op kunnen doen, blijft in het derde kwartaal 2021 bestaan.

4. Aanvraag minnelijk betalingsplan bij de RSZ

De ondernemingen waarop de coronacrisis een economische weerslag heeft en zo moeilijkheden veroorzaakt voor het betalen van de socialezekerheidsbijdragen, kunnen ook voor het derde kwartaal een minnelijk afbetalingsplan vragen aan de RSZ op basis van de problematiek rond het coronavirus en dat zonder sanctionering.

Het individueel uitstel van betaling van belastingen en de niet-toepassing van sancties door de RSZ bij het niet-betalen van voorschotten loopt door.

5. Pensioenen

Gepensioneerden die een beroepsactiviteit uitoefenen in cruciale sectoren en de essentiële diensten mogen tot 30 september 2021 onbeperkt bijverdienen bovenop hun pensioen.

Gepensioneerden ouder dan 65 jaar oud, mogen het pensioen combineren met een tijdelijke werkloosheidsuitkering tot 30 september 2021. Ook voor de gepensioneerden jonger dan 65 jaar kan de tijdelijke werkloosheid tot die datum gecumuleerd worden met het pensioen. Voor de gerechtigden op een overlevingspensioen kan dit eveneens tot 30 september 2021 gecombineerd blijven met uitkeringen en blijft de neutralisatieregel gelden.

6. Groepsverzekering en/of hospitalisatieverzekering

De automatische waarborgen inzake hospitalisatie, pensioenen, uitkeringen bij overlijden en invaliditeit kunnen genoten, blijven gelden tot 30 september 2021, op voorwaarde dat je daarover geen andere afspraken hebt opgenomen in het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst.

Het uitstel van de premiebetaling is ook verlengd tot 30 september 2021, net als het recht op de overlijdensdekking voorzien in het pensioenreglement wanneer de pensioenopbouw toch zou worden geschorst.

 

*Onder de openbare zorgsector wordt voortaan begrepen: de openbare instellingen en diensten met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 en 88999. Het gaat voortaan ook over de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de exploitatie van vaccinatiecentra in het kader van de strijd tegen het coronavirus COVID-19 en dit voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum.

Blijf op de hoogte van de laatste updates

Acerta houdt je op de hoogte van de laatste updates. Lees onze FAQ of neem een abonnement op onze maandelijkse online infosessies over sociaal-juridische updates.

Deel dit artikel

Geschreven door Ellen Van Grunderbeek

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Tijdig aan de schoolpoort

28 augustus 2023
Annelies Bries

De start van het nieuwe schooljaar. Het is weer tijd voor de werkende ouders om een nieuw evenwicht te vinden tussen de werk- en de schooluren. Wat zijn de juridische mogelijkheden?

Lees meer
Werkgevers

De coronabesmettingen stijgen opnieuw, enkele veelgestelde vragen

18 juli 2022
Nele Mertens

De coronabesmettingen gaan weer in stijgende lijn. Ook als werkgever kan je hier opnieuw mee geconfronteerd worden. Kan je mondmaskers terug invoeren op de werkvloer? Heeft je medewerker recht op tijdelijke werkloosheid wanneer het kamp van zijn kinderen wordt geannuleerd? We lijsten de meest voorkomende vragen voor je op.

Lees meer
Werkgevers

Versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid eindigt binnenkort

02 juni 2022
Nele Mertens

De versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt binnenkort stopgezet. De procedure werd initieel ingevoerd vanwege de coronapandemie, en werd later uitgebreid vanwege de watersnood en het conflict in Oekraïne.

Lees meer