Vorige

De verkiezingen komen eraan: wat moet er nog beslist worden?

29 maart 2024 Werkgevers
Ellen Van Grunderbeek

Op 9 juni 2024 gaan de Europese, federale en regionale verkiezingen door. Voorafgaand daaraan worden de parlementen ontbonden, en de regeringen gaan in lopende zaken. Dat betekent dat de beleidsmakers in de komende weken de verschillende politieke dossiers moeten afronden.

Welke arbeidsmarktdossiers moeten nog worden afgewerkt? We geven je een duidelijk overzicht.

Leestijd: Later lezen?

Verdere hervorming van de pensioenen

De pensioendeal van 2022 en de begrotingsmaatregelen van 2023 worden verder uitgerold. Dat betekent concreet dat:

  • werknemers die doorwerken na de vervroegde pensioenleeftijd recht krijgen op een pensioenbonus;
  • de berekeningsregels van het minimumpensioen wijzigen;
  • de bijzondere socialezekerheidsbijdrage die een werkgever betaalt op zeer hoge aanvullende pensioenen (de zogenaamde "Wijninckxbijdrage") verdubbelt.

Alle info vind je hier.

Flexi-jobs krijgen verder vorm

Opt-in en opt-out

Vanaf 1 april 2024 zouden in enkele sectoren flexi-jobs toegelaten worden. Dat zal onder meer het geval zijn in:

  • de Vlaamse kinderopvang;
  • het gesubsidieerd personeel van het door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd vrij onderwijs.

Verschillende sectoren hebben ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot opt-out waardoor de sector het gebruik van flexi jobs (gedeeltelijk) beperkt. Deze wijzigingen moeten echter nog worden bevestigd door een koninklijk besluit voor de ingangsdatum van 1 april 2024 definitief bevestigd kan worden.

 

Inkomstenplafond voor gepensioneerde flexi-jobbers  

Voor beroepsactieve flexi-jobbers is een jaarlijks inkomensplafond van 12.000 euro van toepassing.

Ook voor de vervroegd gepensioneerde flexi-jobbers zou een inkomensplafond voor inkomsten uit flexi-jobs ingevoerd worden. Zo zal het aandeel van het flexi-inkomen beperkt worden.

Meer informatie over flexi-jobs vind je hier.

Hertekenen van Vlaamse steunzones

Vanaf 1 november 2024 maken de drie bestaande steunzones in het Vlaams Gewest plaats voor vier nieuwe steunzones, met een geldigheidsduur van zes jaar.

Bekijk hier hoe deze eruit zullen zien.

Doelgroepvermindering personen zonder duurzame werkervaring

Vanaf 1 juli 2024 wordt de leeftijdsgrens voor de doelgroepvermindering personen zonder duurzame werkervaring verlaten. Zo zullen ook jongeren (vanaf 18 jaar) en oudere werknemers (zolang ze de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt hebben) recht hebben op de doelgroepvermindering.

De voorwaarden van de doelgroepvermindering lees je hier.

Start van het Federal learning account

De wet tot oprichting en beheer van de “Federal Learning Account” (FLA) treedt op 1 april 2024 in werking. Op 1 juni 2024 zou de definitieve versie van het platform beschikbaar moeten zijn. Vanaf dan hebben werkgevers 6 maanden de tijd om de vereiste gegevens over de opleidingsrechten van hun werknemers in te voeren. Op 1 december 2024 zou het gebruik van dit platform dan ook echt verplicht worden.

Meer over de FLA lees je hier.

Wijziging wetgeving sport- en cultuurcheques en fiscale regeling verlenging termijn uitreiking koopkrachtpremie

Er wordt nog volop gewerkt aan een harmonisatie van de sport- en cultuurcheques met de maaltijdcheques en ecocheques. Zo zullen sport- en cultuurcheques ook elektronisch uitgegeven en gereactiveerd kunnen worden.

In diezelfde beweging wordt ook de fiscale wetgeving aangepast opdat de koopkrachtpremie die tot 31 maart 2024 uitgereikt kan worden ook vrijgesteld blijft van bedrijfsvoorheffing.

Plafond vrijgestelde fietsvergoeding van 2500 euro naar 3500 euro per jaar voor woon-werkverplaatsingen

Zoals reeds eerder aangekondigd bedraagt de vrijgestelde fietsvergoeding vanaf 1 januari 2024 0,35 euro per effectieve kilometer . Het totaalbedrag van de fietsvergoeding wordt op jaarbasis (slechts) vrijgesteld tot een bedrag van 2500 euro per werknemer (geïndexeerd bedrag voor het inkomstenjaar 2024). Een verhoging van dit plafond tot 3500 euro per jaar is aangekondigd en is ook al opgenomen in de instructies van de RSZ van het 1e kwartaal 2024.

De nodige wetgeving op sociaal en fiscaal vlak is nog vereist om dit plafond effectief op te trekken naar 3500 euro per jaar.     

Invoering verplicht gebruik elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid (eC3.2)

Om uitkeringen tijdelijke werkloosheid te ontvangen, moet een werknemer op het einde van de maand een controlekaart C3.2 indienen bij zijn uitbetalingsinstelling. Sinds 1 september 2023 kan een werknemer gebruik maken van een elektronische controlekaart (eC3.2).
De RVA heeft het verplicht gebruik van de eC3.2 aangekondigd. Het is nog niet duidelijk vanaf wanneer dit het geval is.

Wet diverse fiscale bepalingen

Er is nog een wet met verschillende fiscale bepalingen in de maak. Die wetgeving zal onder meer de volgende aspecten regelen:

  • de verlenging van de verjaringstermijn voor de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor natuurrampen. Zonder ingrijpen zou deze maatregel onuitvoerbaar worden;
  • de verhoging maximaal vrijgestelde fietsvergoeding op jaarbasis van 2500 naar 3500 euro;
  • het belastingkrediet voor de verhoging van de werkgeverstussenkomst treinabonnement.

Wat is de impact van de politiek op jouw organisatie?

Kom meer te weten over de visie op het arbeidsmarktbeleid na 2024 en ontdek wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn binnen jouw organisatie. Acerta Consult organiseert een live verkiezingsdebat. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.

Schrijf je in

Deel dit artikel

Geschreven door Ellen Van Grunderbeek

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Loontransparantie: van richtlijn naar beleid

24 mei 2024
Dries Rutten

Binnen anderhalf jaar treedt de Europese richtlijn in werking. Wat betekent dit concreet voor bedrijven en hoe transparant zijn werkgevers vandaag al?

Lees meer
Werkgevers

Noodweer en overstromingen: wat moet je weten als werkgever?

22 mei 2024
Dries Rutten

Hevige regenval teistert ons land met overstromingen en wateroverlast tot gevolg. Misschien voel je dit ook in jouw werkorganisatie? We zetten op een rij welke mogelijkheden er zijn om met de gevolgen van het noodweer om te gaan.

Lees meer
Werkgevers

Hoe de (zomer)vakantie goed organiseren?

22 mei 2024
Marijke Beelen

De zomervakantie kondigt zich aan en dat betekent dat agenda’s op elkaar moeten worden afgestemd. Hoe pak je dat als werkgever het beste aan? Welke soorten afwezigheid kunnen werknemers opnemen?

Lees meer