Vorige

Duurzaam werkgeverschap, dé inzet voor 2023

09 januari 2023 Chris Wuytens Werkgevers

Duurzaam werkgeverschap is het antwoord op de hr-uitdagingen van 2023 en de komende decennia. Bij Acerta identificeerden we drie dimensies van duurzaamheid om op in te spelen: duurzame loopbanen, duurzaam verlonen en duurzame mobiliteit.

Leestijd: Later lezen?

Hr-uitdagingen in 2023

De oorlog in Oekraïne, de inflatie en op hol geslagen energiemarkt: je kan de krant of nieuwsapp niet openen zonder geconfronteerd te worden met uitdagingen. Meer dan ooit hebben werkgevers nood aan een duurzame hr-strategie die alle verschillende hr-processen met een langetermijnvisie benadert vanuit het possibilisme ofwel het zoeken naar oplossingen.

Drie dimensies van duurzaam werkgeverschap

1. Duurzame loopbanen

Een duurzaam loopbaanbeleid begint met ABC

Met een duurzaam loopbaanbeleid creëer je zinvolle en werkbare loopbanen voor werknemers, waardoor ze langer en meer gemotiveerd aan de slag kunnen blijven. Zo zijn o.a. duidelijke carrièremogelijkheden, opleiding en aandacht voor welzijn doorslaggevende factoren om bij hun werkgever te blijven. Want werknemers die het gevoel hebben een duurzame job uit te oefenen, solliciteren opvallend minder elders dan werknemers die dat gevoel niet hebben: 47% versus 18%.

Een goed vertrekpunt is het ABC-model: laat je medewerkers meebeslissen over hun loopbanen door in te zetten op Autonomie, Betrokkenheid en Competentie.

Aanpassingsvermogen meten en verhogen

Duurzame loopbanen vergen een flinke dosis aanpassingsvermogen om flexibel in te kunnen spelen op veranderingen op de werkvloer of in de arbeidsmarkt. Maar hoe meet en verhoog je de aanpasbaarheid van medewerkers?

Het hoogtechnologische breinonderzoek van Acerta en Antwerp Management School (AMS) in het NeuroTrainingLabTM toont aan dat aanpassingsvermogen gemeten, voorspeld en gestimuleerd kan worden. Volgens het onderzoek is aanpasbaarheid ook afhankelijk van de organisatie waar iemand werkt. Op basis van de resultaten hebben we samen met AMS een vragenlijst ontwikkeld, die in de toekomst een belangrijk hulpmiddel zal worden voor hr-departementen. Meer informatie vind je hier.

2. Duurzaam verlonen

De torenhoge loonstijgingen benadrukken het belang om strategisch na te denken over een optimaal loonbeleid, oftewel een duurzaam loonbeleid voor werknemer, werkgever en maatschappij. Hieraan zijn twee belangrijke voorwaarden verbonden: het is transparant en billijk.

Transparantie gaat over het scheppen van klaarheid in de criteria waarop je loonbeleid gebaseerd is, bv. verantwoordelijkheden, anciënniteit en ervaring. Vandaag weet 45% van de Belgische werknemers niet op basis van welke criteria hun loon bepaald wordt. Nochtans zullen werknemers eventuele verschillen in verloning tussen collega’s makkelijk(er) aanvaarden, als het duidelijk is waarom die verschillen er zijn.

Billijkheid gaat over perceptie. Een verloning die eerlijk en rechtvaardig aanvoelt, leidt tot een hogere werknemerstevredenheid.

Motiverend verlonen op maat

Voeg je ook keuzemogelijkheden toe aan je loonbeleid, dan heb je goud in handen. Uit onderzoek van Acerta blijkt dat meer dan 70% van de Belgische werknemers meer inspraak wil in de samenstelling van hun loonpakket. Echter geven meer dan 8 op de 10 Belgen (84%) aan dat ze géén keuzes kunnen maken binnen hun huidig loonpakket.

Wil je motiverend verlonen, dan vormt een cafetariaplan een uitstekende tool om individueel te verlonen. Je medewerkers kiezen zelf hun extralegale voordelen, zonder dat de loonkost omhoog gaat. Een cafetariaplan is trouwens perfect mogelijk op maat van een kmo

3. Duurzame mobiliteit

De stijgende brandstofprijzen, klimaatcrisis en transitie naar meer telewerk doen zowel werknemers als werkgevers nadenken over alternatieve mobiliteitsoplossingen. 35% van de bedrijven verwacht dat duurzame mobiliteit één van de belangrijkste hr-thema’s voor de komende drie jaar wordt.

De toekomst van de bedrijfswagen

De bedrijfswagen blijft een populair loonelement - en dus belangrijke troef in een krappe arbeidsmarkt. Vandaag heeft 22% van de bedienden een bedrijfswagen, waarvan 11% met een stekker of hybridemotor. Dat er fiscale druk bij komt kijken, doet de shift naar elektrische auto’s versnellen.

Een andere mobiliteitsoplossing die een grote rol zou kunnen spelen in de omschakeling naar duurzame mobiliteit, is het mobiliteitsbudget. Met dit budget kunnen werknemers een bedrijfswagen of hun recht op een bedrijfswagen inruilen voor één of meerdere mobiliteitsoplossingen.

Bedrijfsfiets wint aan populariteit

Ook de fiets wint terrein: net geen 15% van de werknemers rijdt met de fiets naar het werk. Bovendien leaseden nooit eerder zoveel Belgen een bedrijfsfiets: dat aandeel steeg in 2021 weer met 9,1% in vergelijking met het jaar voorheen.

Goed op weg met een duurzaam mobiliteitsbeleid

Met een gevarieerd en toekomstbestending mobiliteitsplan houd je talentvolle medewerkers gemakkelijker aan boord en trek je meer nieuw talent aan. Houd bij het uitstippelen van je beleid rekening met de verschillende mobiliteitsbehoeften van je werknemers, die mede worden bepaald door hun levensfase, woon-werklocatie en functie.

Download de inspiratienota

Benieuwd hoe een duurzaam personeelsbeleid er in jouw organisatie kan uitzien? Put hr-inspiratie uit mijn Inspiratienota, gebaseerd op onderzoek en objectieve data.

Inspiratienota 2023

Deel dit artikel

chriswuytens.png

Geschreven door Chris Wuytens

Managing Director Acerta Consult

Gerelateerde artikels

Fietsvergoeding wordt verplicht
Werkgevers

Fietsvergoeding wordt verplicht

31 januari 2023 Nele Mertens

In de Nationale Arbeidsraad werd een cao gesloten die een algemene verplichting voorziet voor de werkgever om een fietsvergoeding toe te kennen.

Lees meer
Evolutie van assessment center naar Human Digital
Werkgevers

Evolutie van assessment center naar Human Digital

24 januari 2023 Martijn Loyens

Is het assessment center nog mee met z’n tijd? Met de arbeidskrapte in het achterhoofd, rust er een grote verantwoordelijkheid op de schouders van assessoren om te zorgen voor een positieve kandidaat- en werkgeversbeleving. Hierbij moeten ze rekening houden met twee belangrijke trends.

Lees meer
Wat zijn de meestgestelde vragen over mobiliteit anno 2023?
Werkgevers

Wat zijn de meestgestelde vragen over mobiliteit anno 2023?

13 januari 2023 Ellen Van Grunderbeek

Het thema mobiliteit leeft bij Belgische ondernemingen. Het aantal vragen dat Acerta over groene mobiliteit krijgt, is het voorbije jaar sterk toegenomen. Wat zijn de meestgestelde vragen? We lijsten ze op én geven er een antwoord op.

Lees meer