Vorige

Eerste duurzaamheidsrapport van Acerta online

28 september 2023 Werkgevers
Christophe Deroose

Het belang van ESG op onze maatschappij en binnen onze organisaties zal niet meer weg te denken zijn. Op een transparante manier inzicht geven in je beleid en de duurzaamheidstopics waarmee jouw bedrijf aan de slag zal gaan, zal de uitdaging worden voor de komende jaren. Ben jij klaar om deze koers te varen?

Als partner kan Acerta Consult je op weg helpen naar een goed duurzaamheidsbeleid. Met het maken van een eerste duurzaamheidsrapport van onze eigen organisatie, geven we zelf het voorbeeld.

Leestijd: Later lezen?

Duurzaamheid binnen je organisatie: hoe zit dat precies?

De laatste jaren is duurzaamheid in de brede zin van ESG (Environmental, Social, Governance) niet meer weg te denken. Ondernemingen denken meer na over de manier waarop ze duurzaam en maatschappelijk verantwoord kunnen (blijven) ondernemen, ook omdat hun verschillende stakeholders daar nauwgezet(ter) op toezien.

Ook de komende jaren zal dit thema hoog op de agenda blijven staan, onder meer omdat de bedrijven onder invloed van de Europese wetgeving zullen moeten rapporteren over hun materiële duurzaamheidsthema’s. Let er wel op dat deze rapportering geen doel op zich is. Een doorgedreven duurzaamheidsstrategie is een win-win voor ondernemingen: het draagt bij aan de employer branding, het kan bedrijfsprocessen optimaliseren en investeerders aantrekken. 

 

Wat verstaan we onder ESG?

Environmental

Wat is het? Omgaan met milieuvraagstukken en de effecten ervan op de bedrijfsvoering in kaart brengen en aanpakken.

Hoe doe je het? Door na te denken over CO2-uitstoot en duurzame mobiliteit, energieverbruik, watergebruik en afvalbeheer.

Social

Wat is het? Omgaan met menselijk kapitaal en andere stakeholders

Hoe doe je het? Door te focussen op duurzame loopbanen, een duurzaam welzijnsbeleid, een inclusieve werkvloer, alsook duurzame klanten- en leveranciersrelaties

Governance

Wat is het? Omgaan met interne bedrijfsstructuren en processen

Hoe doe je het? Door na te denken over beloningsbeleid, samenstelling van bestuursorganen en dataveiligheid en -management

Duurzaamheidsbeleid omgezet in de praktijk bij Acerta

Als je de de kern-of materiële topics van je duurzaamheidsbeleid hebt uitgetekend kan je per topic gerichte actiepunten toekennen. Zo neemt Acerta bijvoorbeeld verschillende initiatieven om de negatieve milieu-impact van haar activiteiten te verminderen. Onze focusgebieden? Het energieverbruik, de verplaatsingen, het papier- en waterverbruik en het afval. Zo hebben we in 2022 het energieverbruik in ons hoofdkantoor in Leuven substantieel teruggedrongen!

Duurzaam omgaan met loopbanen en carrières is ook een belangrijk aspect binnen ons duurzaamheidsbeleid. Zowel binnen onze eigen organisatie als bij onze klanten merken we dat aantrekken en behouden van talent in deze arbeidskrapte hoog op de agenda staat. Het vereist een andere aanpak waarbij de focus ligt op het potentieel van je huidige en nieuwe medewerkers.

Deel dit artikel

Geschreven door Christophe Deroose

CEO, Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Pensioenhervorming: federale regering bereikt akkoord

12 februari 2024
Miet Vanhegen

De vergrijzing van de Belgische bevolking vormt een maatschappelijke uitdaging. De federale regering is op 10 juli 2023 tot een akkoord gekomen over de pensioenhervorming: een nieuw pakket aan maatregelen om de financiële houdbaarheid van het pensioenstelsel te verbeteren.

Lees meer
groene scan_acerta
Werkgevers

Hoe groen zijn ondernemingen?

20 februari 2023
Karolien Van Herpe

Hoe duurzaam is het beleid van ondernemingen vandaag al? De ‘Groene Scan’ van Acerta en IDEWE is een jaarlijkse barometer die de duurzaamheid van het beleid van bedrijven in kaart brengt.

Lees meer