Vorige

Getroffen door het noodweer? RVA versoepelt de steunmaatregelen

29 juli 2021 Werkgevers
Marijke Beelen

De RVA heeft soepelere maatregelen gepubliceerd, zodat werkgevers en werknemers vlotter geholpen kunnen worden. We geven je een update van de nieuwigheden sinds onze vorige blog over het noodweer.

Leestijd: Later lezen?

Uitvoering van het werk is onmogelijk

Als de uitvoering van het werk onmogelijk is geworden vanwege de hevige regenval, dan kunnen organisaties beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, voor zowel arbeiders als bedienden. Dat geldt bijvoorbeeld in volgende gevallen:

 • De onderneming heeft onder water gestaan
 • Er is een kortsluiting geweest door de regenval
 • Je medewerkers werken normaal buiten, maar dat kon niet vanwege het noodweer

Het principe met betrekking tot tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht blijft overeind: overmacht wil zeggen dat het werk tijdelijk en volledig onmogelijk is.

 • Tijdelijk: de werkzaamheden zullen hernomen worden
 • Volledig: het werk is volledig onmogelijk. Als je vervangwerk voorziet (bijvoorbeeld opruimwerken) of je werknemers kunnen telewerken, dan kan je de tijdelijke werkloosheid niet toepassen.

Woon-werkverplaatsingen zijn onmogelijk

Het openbaar vervoer heeft hinder ondervonden door het noodweer: sommige straten stonden onder water en het treinverkeer was/is zwaar verstoord of zelfs stopgezet.

Als je medewerker het werk niet kan bereiken via een alternatief vervoermiddel én niet kan telewerken, dan kan je ook tijdelijke werkloosheid toepassen. Zowel voor arbeiders als bedienden gaat het hier ook om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Werknemers die zwaar getroffen zijn door het noodweer

In ‘normale’ omstandigheden moet de reden van overmacht het werk rechtstreeks onmogelijk maken (bijvoorbeeld wanneer de organisatie ondergelopen is). Nieuw is dat de RVA de omstandigheden zal aanvaarden waarbij het werken niet rechtstreeks onmogelijk was en dit in elk geval tot 15 augustus.

Dit geldt in onder andere volgende situaties:

 • Je medewerker moet een nieuwe huisvesting zoeken
 • Je medewerker moet zijn huisvesting schoonmaken of herstellen
 • Je medewerker moet zijn schadedossier regelen
 • Je medewerker moet alternatieve vervoersmiddelen zoeken

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mag alternerend zijn

De RVA aanvaardt dat tijdelijke werkloosheid wegens overmacht alternerend kan zijn. Dit wil zeggen dat je werknemer afwisselend kan werken, wanneer dit mogelijk is, en tijdelijk werkloos kan zijn omwille van overmacht. Ook hoeven het niet altijd dezelfde werknemers te zijn die gaan werken: wisselen tussen werknemers is mogelijk.

Vakantieplanning of inhaalrustdagen wijken niet voor tijdelijke werkloosheid

Als er al vakantie- of inhaalrustdagen gepland waren, dan kan op die dagen je geen tijdelijke werkloosheid aanvragen. De vakantie- of inhaalrustdagen primeren. Bovendien mag er geen sprake zijn van een recht op gewaarborgd dagloon voor de dag dat je tijdelijke werkloosheid wil toepassen. Er is recht op gewaarborgd dagloon wanneer je medewerker al aan de werkdag was begonnen of al op het werk was toegekomen.

Procedure om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan te vragen

In ‘normale’ omstandigheden moet je als werkgever die tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wil inroepen, dit meedelen aan de RVA en een beschrijving geven van de feiten die deze overmacht uitmaken.

Van 14 juli tot en met 31 juli aanvaardt de RVA de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zonder die mededeling. Wel moet de aangifte van het sociaal risico (ASR WECH 5) voor de dagen tijdelijke werkloosheid ‘overmacht’ vermelden (code aard van de dag 5.4) en de reden voor overmacht ‘uitzonderlijke weersomstandigheden’.

Vanaf 1 augustus moet je als werkgever elektronisch de mededeling naar de RVA versturen.

 • gaat om een aangifte omdat in je onderneming niet meer kan verder gewerkt worden omwille van de (gevolgen van de) slechte weersomstandigheden, dan wordt die aangifte voor een periode van maximaal 3 maanden aanvaard (mogelijk wordt deze periode verlengd). De voorziene duur en reden van werkloosheid moet gemeld worden maar bewijsstukken moeten niet toegevoegd worden.
 • is de reden van overmacht de persoonlijke situatie van de werknemer, dan wordt deze aangifte slechts aanvaard tot 15 augustus.

Controlekaarten C3.2A zijn niet nodig tot 30 september en voor zover de werknemer een uitkeringsaanvraag moet doen, kan hij tot 30 september het vereenvoudigde formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA en de ASR WECH 5 gebruiken.

Tenslotte geeft de RVA nog aan dat werknemers die hun vast verblijfadres verloren hebben en tijdelijk elders zijn gaan wonen, dit niet moeten aangeven bij de RVA voor zover deze periode beperkt is tot 31 augustus 2021. Voor vrijwilligers is er een vrijstelling van aangifte wanneer zij tijdelijk of volledig werkloos zijn en vrijwilligerswerk verrichten in het kader van het opruimen van de getroffen gebieden of hulp aan de getroffen bevolking.

Wanneer na 15 augustus tijdelijke werkloosheid wegens overmacht niet meer mogelijk is voor werknemers die ernstige schade of verliezen leden, dan kan nog teruggegrepen worden naar verlof om dwingende redenen zoals beschreven in onze vorige blog, net zoals de mogelijkheid die je behoudt om je medewerker financieel te ondersteunen.

 

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving

De sociale wetgeving verandert razendsnel. Als werkgever heb jij er alle belang bij zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de vernieuwende regelgeving. Zo kun je je ook tijdig voorbereiden.

Deel dit artikel

Marijke Beelen_acerta

Geschreven door Marijke Beelen

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Wat verandert er voor werkgevers vanaf 1 juli 2024?

24 juni 2024
Amandine Boseret

Vanaf 1 juli verandert er opnieuw heel wat op sociaal-juridisch vlak. Deze wijzigingen kunnen een impact hebben op jou als werkgever en op jouw werknemers. Als je hiervan op tijd op de hoogte bent, kan je de nieuwe regels correct toepassen. In dit artikel vind je een beknopt overzicht van de belangrijkste veranderingen die vanaf 1 juli ingaan.

Lees meer
Werkgevers

Loopbaanonderbreking vroeger beëindigen: weldra minder nadelen

29 mei 2024
Amandine Boseret

Binnenkort moeten werknemers geen uitkeringen meer terugbetalen wanneer ze vroegtijdig hun loopbaanonderbreking stopzetten. Er gelden nog steeds wel een aantal voorwaarden.

Lees meer
Werkgevers

Loontransparantie: van richtlijn naar beleid

24 mei 2024
Dries Rutten

Binnen anderhalf jaar treedt de Europese richtlijn in werking. Wat betekent dit concreet voor bedrijven en hoe transparant zijn werkgevers vandaag al?

Lees meer