Vorige

Het jaarlijks actieplan welzijn: deadline 1 november 2021

22 september 2021 Werkgevers
Inge Verdonck

Werkgevers moeten elk jaar een actieplan uitwerken om tegemoet te komen aan hun wettelijke verplichtingen rond veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. De deadline voor het indienen van dit jaarlijks actieplan nadert.

Leestijd: Later lezen?

Als werkgever heb je de verplichting de nodige maatregelen te treffen ter verbetering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk.

Je moet hiervoor de volgende acties ondernemen:

 • een risicoanalyse uitvoeren;
 • preventiemaatregelen vastleggen;
 • een globaal preventieplan en een jaarlijks actieplan opstellen.  

Wat is het globaal preventieplan?

Om de 5 jaar moet je een globaal preventieplan schriftelijk opstellen met daarin de grote lijnen van het preventie- en welzijnsbeleid.

In dit plan worden onder andere de volgende zaken opgenomen:

 • een omschrijving van de resultaten van de risicoanalyse;
 • de belangrijkste te bereiken doelstellingen in kader van het preventiebeleid en de middelen om deze doelstellingen te bereiken;
 • de te nemen preventiemaatregelen;
 • de evaluatiecriteria voor het welzijnsbeleid.

Wat is het jaarlijks actieplan?

Samen met de leden van de hiërarchische lijn en de diensten voor preventie en bescherming op het werk stel je jaarlijks een actieplan op. In dit plan staat een gedetailleerd verslag van de preventiemaatregelen die het komende werkjaar moeten gerealiseerd worden. De inhoud ervan dient gebaseerd te zijn op het globaal preventieplan. Vaak gaat het over algemene doelstellingen die bereikt moeten worden, maar het kan ook gebaseerd zijn op een (arbeids)ongeval of beroepsziekte dat zich heeft voorgedaan. Zo kan je dit jaar ook aandacht besteden aan de impact die de coronamaatregelen op je welzijnsbeleid hebben gehad.

Jaarlijks moet je dit plan overmaken aan het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk)  uiterlijk op 1 november. Indien er geen CPBW is, moet je dit aan de vakbondsafvaardiging bezorgen. Indien dit er niet is, moet je de werknemers zelf ervan op de hoogte brengen.

Dit plan heeft betrekking op:

 • De belangrijkste doelstellingen in kader van het preventiebeleid voor het volgende dienstjaar;
 • De middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken;
 • De rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken personen;
 • De aanpassingen die eventueel moeten worden aangebracht aan het globaal preventieplan.

Ieder jaar moet je nagaan of de doelstellingen effectief gerealiseerd werden en of er vooruitgang merkbaar is op het vlak van veiligheid en welzijn in het bedrijf.

Zet in op het welzijn van je medewerkers

Hoe gaat het met je medewerkers? Het is meer dan ooit is het nodig om de vinger aan de pols te houden met het oog op hun welzijn. Met onze diensten helpen we je graag.

Zorg voor welzijn

Deel dit artikel

Inge Verdonck_acerta

Geschreven door Inge Verdonck

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Hoe ziet de toekomst van de arbeidsmarkt eruit volgens onze politici?

13 mei 2024
Kathelijne Verboomen

Tijdens het grote verkiezingsdebat van Acerta Consult kregen politieke kopstukken van CD&V, Groen, N-VA, Open VLD en Vooruit het woord om rond vier verschillende thema’s te debatteren: loonkost, arbeidskrapte, mobiliteit en welzijn.

Lees meer
Werkgevers

Hoe zorg je voor een optimale work-lifebalans op de werkvloer?

08 april 2024
Miet Vanhegen

Het mentaal welzijn van je werknemers zijn van groot belang en hier preventief op inzetten is een goede zaak. Hoe zorg je nu voor een optimaal evenwicht tussen werk en privé?

Lees meer
Werkgevers

Panel Webinar Acerta Consult: Wat is ESG en waarom moet je hier als organisatie mee aan de slag?

27 februari 2024
Ellen Van Grunderbeek

ESG: een term die overal steeds vaker opduikt in het bedrijfsleven. Maar wat is ESG, hoe zit het met de verplichte rapportering en hoe integreer je dit in je strategie? De experten van Acerta Consult gingen in dialoog met enkele experten uit het bedrijfsleven tijdens het Panel webinar. Wij somden de belangrijkste zaken op.

Lees meer