Vorige

Kennelijk onredelijk ontslag voor contractanten in de overheid

12 april 2024 Werkgevers
Johan Weemaes

De invoering van de bescherming tegen het kennelijk onredelijk ontslag van contractanten in de openbare sector is eindelijk een feit. De wet is gepubliceerd op 20 maart 2024 en treedt in werking op 1 mei 2024. Wat houdt deze wet precies in? Wat verandert er en waar moet je op letten als werkgever? We geven je het overzicht.

Leestijd: Later lezen?

Voor wie geldt deze wetgeving?

De nieuwe bescherming geldt enkel voor openbare werkgevers die niet onder de CAO-wet vallen.

Deze is niet van toepassing op:

  • werknemers met minder dan 6 maanden anciënniteit;
  • Studenten;
  • een ontslag om dringende reden;
  • een ontslag om een arbeidsovereenkomst op te zeggen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

Kennelijk Onredelijk Ontslag (KOO) in de openbare sector

De wet is grotendeels een kopie van de bescherming zoals die reeds jaren bestaat in de private sector. Toch zijn er enkele specifieke regels die openbare besturen moeten respecteren:

  • In tegenstelling tot het KOO in de private sector , ben je als openbare werkgever altijd verplicht  om de contractuele werknemer “te horen” voorafgaand aan het ontslag. Hiermee volgt de Wet het standpunt van het Grondwettelijk Hof inzake de toepassing van de hoorplicht van openbare werkgevers bij ontslag van contractanten.
  • Beslis je als werkgever om na het gesprek door te gaan met het ontslag dan ben je verplicht om de redenen uitdrukkelijk (schriftelijk) te vermelden. Indien je als werkgever de hoorplicht niet respecteert of indien de redenen niet schriftelijk bekendgemaakt werden, is een vergoeding van 2 weken loon verschuldigd.
  • Een duidelijk verschil met CAO109 is het feit dat de werknemer geen aanvraag moet indienen om de redenen te kennen. De publiekrechtelijke werkgever moet deze altijd spontaan en schriftelijk bezorgen. De wet voorziet niet in een termijn aangezien de reden onmiddellijk tesamen met de kennisgeving van het ontslag moet gebeuren. 

De definitie van het KOO is dezelfde als in private sector. De mogelijke vergoeding is eveneens dezelfde: minimum 3 weken, maximaal 17weken.

Helemaal up to date zijn rond deze wetgeving?

Volg ons webinar en leer alle regels rond kennelijk onredelijk ontslag en hoe je ontslag van contractanten best aanpakt. Heb je een specifieke vraag rond wetgeving in de openbare sector? Contacteer onze experten.

Deel dit artikel

johan weemaes_acerta

Geschreven door Johan Weemaes

Business Coördinator Public Sector bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Loontransparantie: van richtlijn naar beleid

24 mei 2024
Dries Rutten

Binnen anderhalf jaar treedt de Europese richtlijn in werking. Wat betekent dit concreet voor bedrijven en hoe transparant zijn werkgevers vandaag al?

Lees meer
Werkgevers

Noodweer en overstromingen: wat moet je weten als werkgever?

22 mei 2024
Dries Rutten

Hevige regenval teistert ons land met overstromingen en wateroverlast tot gevolg. Misschien voel je dit ook in jouw werkorganisatie? We zetten op een rij welke mogelijkheden er zijn om met de gevolgen van het noodweer om te gaan.

Lees meer
Werkgevers

Hoe de (zomer)vakantie goed organiseren?

22 mei 2024
Marijke Beelen

De zomervakantie kondigt zich aan en dat betekent dat agenda’s op elkaar moeten worden afgestemd. Hoe pak je dat als werkgever het beste aan? Welke soorten afwezigheid kunnen werknemers opnemen?

Lees meer