Vorige

Landingsbaan: uitkering vanaf 60 jaar

08 januari 2021 Werkgevers
Annelies Bries

 

Wil je werknemer minder werken tot aan zijn pensioen? Dan kan dat via een zogenaamde landingsbaan. Acerta legt uit wat je als werkgever moet weten over deze regeling voor oudere werknemers.

Leestijd: Later lezen?

Wat is een landingsbaan?

De landingsbaan is een regeling waardoor oudere werknemers minder kunnen gaan werken in aanloop van hun pensioen. Werknemers kunnen gebruikmaken van deze regeling vanaf 55 jaar of zelfs vanaf 50 jaar onder bepaalde voorwaarden. Om het loonverlies (deels) te compenseren, voorziet de RVA een uitkering. Alleen kan die uitkering pas vanaf 60 jaar worden toegekend volgens de algemene regel. Wel bestaan hier enkele uitzonderingen op.

Wat zijn de voorwaarden om een landingsbaan te nemen?

Een werknemer kan een gewone landingsbaan nemen om zijn loopbaan te verminderen met 1/2 of 1/5 vanaf 55 jaar. Hij kan hiervoor pas een uitkering verkrijgen vanaf 60 jaar.

Daarnaast zijn er een aantal bijzondere vormen van landingsbaan waar de landingsbaan bij de werkgever al mogelijk is vanaf 50 jaar. Het gaat om werknemers die:

  • een zwaar beroep uitoefenden gedurende een bepaalde periode;
  • een lange loopbaan uitoefenden gedurende een bepaalde periode;
  • werken in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Voor deze werknemers is er sinds 1 januari 2021 eveneens maar een recht op uitkering vanaf 60 jaar, aangezien de kader-cao (cao nr. 137), die een uitkering vanaf een lagere leeftijd (55 of 57 jaar afhankelijk van de vorm van het tijdskrediet) toeliet, niet meer van kracht is.

Wat wil dat concreet zeggen? Alle werknemers jonger dan 60 jaar , die vanaf 1 januari 2021 een (bijzondere) landingsbaan aanvatten, zullen geen uitkering meer kunnen genieten. De RVA zal de (bijzondere) landingsbaan voor werknemers jonger dan 60 jaar enkel toekennen zonder RVA-uitkering. Werknemers die een bijzondere landingsbaan aanvatten tussen 55 en 59 jaar zullen voortaan dus ook geen mogelijkheid meer hebben om de uitkering vanaf deze vroegere leeftijd te verkrijgen.

Dit kan echter nog veranderen als de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad een nieuwe interprofessionele cao afsluiten waarin dit opgenomen is. Of de RVA, zodra er een kader-cao en een uitvoerende sectorale cao is, een regularisatie met terugwerkende kracht zal toestaan voor werknemers wiens landingsbaan is aangevat vanaf 1 januari 2021 is nog onduidelijk. Acerta houdt je uiteraard verder op de hoogte van de ontwikkelingen.

Eerste hulp bij tijdskrediet en thematisch verlof?

Laat je ondersteunen door onze ervaren experts en besteed je administratie uit.

Ik wil ondersteuning

Deel dit artikel

Annelies Bries_acerta

Geschreven door Annelies Bries

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Loopbaanonderbreking vroeger beëindigen: weldra minder nadelen

29 mei 2024
Amandine Boseret

Binnenkort moeten werknemers geen uitkeringen meer terugbetalen wanneer ze vroegtijdig hun loopbaanonderbreking stopzetten. Er gelden nog steeds wel een aantal voorwaarden.

Lees meer
Werkgevers

Loontransparantie: van richtlijn naar beleid

24 mei 2024
Dries Rutten

Binnen anderhalf jaar treedt de Europese richtlijn in werking. Wat betekent dit concreet voor bedrijven en hoe transparant zijn werkgevers vandaag al?

Lees meer
Werkgevers

Noodweer en overstromingen: wat moet je weten als werkgever?

22 mei 2024
Dries Rutten

Hevige regenval teistert ons land met overstromingen en wateroverlast tot gevolg. Misschien voel je dit ook in jouw werkorganisatie? We zetten op een rij welke mogelijkheden er zijn om met de gevolgen van het noodweer om te gaan.

Lees meer