Vorige
Geüpdatet op 18 juni 2024

Loopbaanonderbreking vroeger beëindigen: weldra minder nadelen

29 mei 2024 Werkgevers
Amandine Boseret

Update 18/06/2024:

De toepasselijke wetgeving werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 juni 2024. Deze nieuwe wetgeving zal ingaan vanaf 1 september 2024.

 

 

Wie ervoor kiest om zijn loopbaanonderbreking vroegtijdig stop te zetten, zal geen uitkeringen meer moeten terugbetalen. We lijsten op waarmee je als werkgever (nog steeds) rekening moet houden.

Leestijd: Later lezen?

Terugvordering RVA

RVA zal geen terugvordering van uitkeringen meer uitvoeren wanneer een werknemer, in overleg met zijn werkgever, de loopbaanonderbreking eerder stopzet.

Wanneer een werknemer tijdskrediet of een thematisch verlof neemt, zoals bijvoorbeeld ouderschapsverlof, moet hij dat doen voor een bepaalde minimumtermijn.  

Een werknemer heeft de mogelijkheid om zijn loopbaanonderbreking vroegtijdig stop te zetten, mits de werkgever daarmee akkoord gaat. RVA zal dan doorgaans wel de uitbetaalde uitkeringen terugvorderen indien de verplichte minimumduur van de loopbaanonderbreking niet gerespecteerd werd. Dit is onder meer zo wanneer de werknemer met zijn effectieve periode van tijdskrediet met uitkeringen de minimumduur van 3 maanden niet bereikt bij voltijds of halftijds tijdskrediet en van 6 maanden in geval van 1/5de tijdskrediet.

De werknemer kan dit wel vermijden als de stopzetting te wijten is aan uitzonderlijke omstandigheden, voorgelegd en aanvaard door de administrateur generaal van de RVA.

Wat verandert er?

In de toekomst zal een werknemer zijn tijdskrediet of thematisch verlof nog steeds vroegtijdig kunnen stopzetten mits akkoord van de werkgever. De werknemer zal dan niet langer de toegekende uitkering moeten terugbetalen. De werknemer verliest wel het saldo van het verplichte en ongebruikte deel van de aangevraagde loopbaanvermindering. Deze werkwijze wordt momenteel ook al toegepast bij vroegtijdige stopzetting van ouderschapsverlof. De wijzigingen spelen niet bij landingsbanen.

Te respecteren voorwaarden

Er zijn nog wel enkele voorwaarden verbonden aan de vroegtijdige stopzetting:

  • de werkgever moet nog steeds akkoord gaan met het vroegtijdig stopzetten van de loopbaanonderbreking.
  • de werknemer moet RVA tijdig en schriftelijk verwittigen van de stopzetting: voor uitbetaling van de uitkeringen voor de maand waarin de stopzetting gebeurde. Heeft er toch al een uitbetaling plaatsgevonden, dan zal RVA de onterecht toegekende uitkeringen voor de maand waarin de vervroegde stopzetting gebeurde terugvorderen.

We lichten dit toe aan de hand van een voorbeeld:

Een werknemer vraagt 3 maanden tijdskrediet om te zorgen voor zijn kind. Hij vraagt zijn werkgever echter om het tijdskrediet al stop te zetten na 2 maanden. De werknemer beëindigt zijn tijdskrediet dus 1 maand te vroeg.

Gevolgen op heden Gevolgen in de toekomst

RVA vordert de betaalde uitkeringen terug voor twee maanden.

 

De werknemer verliest de mogelijkheid om tijdskrediet op te nemen voor 1 maand, dit is het resterende saldo van het verplichte en ongebruikte deel van de loopbaanonderbreking.

De werknemer behoudt de betaalde uitkeringen voor twee maanden.

 

De werknemer verliest de mogelijkheid om tijdskrediet op te nemen voor 1 maand, dit is het resterende saldo van het verplichte en ongebruikte deel van de loopbaanonderbreking. 

Het gaat momenteel nog maar om een wetsvoorstel dat werd goedgekeurd in de Kamer. Dat betekent dat er nog een publicatie in het Belgisch Staatsblad moet gebeuren. Deze nieuwe wetgeving zal in werking treden op de eerste dag van de derde maand volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad. We houden je natuurlijk op de hoogte van de verdere evoluties.

 

 

Graag het hele jaar door op de hoogte blijven?

De wetgeving verandert regelmatig en heeft ongetwijfeld nog heel wat bijkomende veranderingen voor werkgevers in petto. Wil je altijd als eerste op de hoogte zijn? Volg de sociaaljuridische updates van Acerta en/of duik in Trefzeker voor een actueel overzicht van de regelgeving.

Deel dit artikel

Amandine Boseret_acerta

Geschreven door Amandine Boseret

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Loontransparantie: van richtlijn naar beleid

24 mei 2024
Dries Rutten

Binnen anderhalf jaar treedt de Europese richtlijn in werking. Wat betekent dit concreet voor bedrijven en hoe transparant zijn werkgevers vandaag al?

Lees meer
Werkgevers

Noodweer en overstromingen: wat moet je weten als werkgever?

22 mei 2024
Dries Rutten

Hevige regenval teistert ons land met overstromingen en wateroverlast tot gevolg. Misschien voel je dit ook in jouw werkorganisatie? We zetten op een rij welke mogelijkheden er zijn om met de gevolgen van het noodweer om te gaan.

Lees meer
Werkgevers

Hoe de (zomer)vakantie goed organiseren?

22 mei 2024
Marijke Beelen

De zomervakantie kondigt zich aan en dat betekent dat agenda’s op elkaar moeten worden afgestemd. Hoe pak je dat als werkgever het beste aan? Welke soorten afwezigheid kunnen werknemers opnemen?

Lees meer