Vorige

Te laat op het werk door verkeershinder

15 september 2023 Werkgevers
Miet Vanhegen

Onze Belgische snelwegen zijn weer een stuk drukker en daar heeft de start van het nieuwe schooljaar zeker wat mee te maken. Bovenop de klassieke files verwachten we extra verkeershinder door enkele grote wegenwerken.

Dit heeft natuurlijk ook een impact op werknemers die hun woon-werkverkeer afleggen met de wagen. Wat als jouw medewerker te laat op het werk aankomt omwille van een file? Moet je hem of haar dan loon betalen?

Leestijd: Later lezen?

Wanneer heb je recht op een gewaarborgd dagloon?

De arbeidsovereenkomstenwet somt hieronder een aantal situaties op waarin de werknemer afwezig kan zijn van het werk met loonbehoud. De medewerker heeft in die gevallen recht op het loon dat hem/haar zou zijn toegekomen indien hij/zij de dagtaak normaal had kunnen volbrengen. Dit wordt ook wel gewaarborgd dagloon genoemd.

Voorwaarden voor een gewaarborgd dagloon

Een aantal voorwaarden moeten wel vervuld zijn om aanspraak te kunnen maken op gewaarborgd dagloon:

  • De medewerker moet arbeidsgeschikt zijn op het ogenblik dat hij/zij zich naar het werk begeeft;
  • Hij/zij moet zich normaal naar het werk begeven. De vertraging of afwezigheid van de medewerker moet toe te schrijven zijn aan een onvoorziene oorzaak en moet hem/haar overkomen op de weg naar het werk en niet voorafgaand aan het vertrek;
  • De oorzaak van de vertraging of afwezigheid moet onafhankelijk zijn van de wil van de medewerker. De medewerker moet dan ook al het mogelijke doen om een vertraging of afwezigheid te vermijden.

Gewaarborgd loon bij verkeershinder?

Ja: Wanneer je aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet spreken we dus van overmacht. Een onvoorzien ongeval op weg naar het werk, een plotse sneeuwval of een onvoorzien glad wegdek kunnen een overmachtssituatie uitmaken.

Nee: is de vertraging echter een gevolg van de gebruikelijke files op weg naar het werk of was de file voorspelbaar of aangekondigd, spreken we niet van overmacht. Denk hierbij aan vooraf aangekondigde wegenwerken.

Laattijdige aankomst op het werk vermijden?

Een goed thuiswerkbeleid

Je medewerkers besparen van fileleed kan je deels oplossen door een goed thuiswerkbeleid. Structureel telewerk is steeds meer ingeburgerd en de meerwaarde voor alle partijen is ondertussen bewezen. In het kader van de toenemende verkeersdrukte en wegenwerken kan dit dus een mooie oplossing zijn. Zorg zeker voor goede afspraken rond kostenvergoedingen en beschikbaarheid en vergeet ook niet de arbeidsovereenkomsten aan te passen.

Glijtijden

Maar ook werken met glijtijden kan een oplossing zijn. Dan leg je vaste tijdstippen, de zogenaamde stamtijden, vast waarbinnen je medewerkers verplicht aanwezig moeten zijn en glijtijden waarbinnen de medewerkers zelf kunnen kiezen wanneer ze starten en stoppen met werken. Let wel, wanneer je gebruik wil maken van glijtijden is er een aanpassing van het arbeidsreglement nodig én moet je een tijdsregistratie systeem voorzien.

Blijf op de hoogte van de sociaal-juridische wetgeving

Volg de sociaal-juridische updates voor werkgevers en/of duik in Trefzeker voor een actueel overzicht van de regelgeving.

Deel dit artikel

Geschreven door Miet Vanhegen

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Wat verandert er voor werkgevers vanaf 1 juli 2024?

24 juni 2024
Amandine Boseret

Vanaf 1 juli verandert er opnieuw heel wat op sociaal-juridisch vlak. Deze wijzigingen kunnen een impact hebben op jou als werkgever en op jouw werknemers. Als je hiervan op tijd op de hoogte bent, kan je de nieuwe regels correct toepassen. In dit artikel vind je een beknopt overzicht van de belangrijkste veranderingen die vanaf 1 juli ingaan.

Lees meer
Werkgevers

Loopbaanonderbreking vroeger beëindigen: weldra minder nadelen

29 mei 2024
Amandine Boseret

Binnenkort moeten werknemers geen uitkeringen meer terugbetalen wanneer ze vroegtijdig hun loopbaanonderbreking stopzetten. Er gelden nog steeds wel een aantal voorwaarden.

Lees meer
Werkgevers

Loontransparantie: van richtlijn naar beleid

24 mei 2024
Dries Rutten

Binnen anderhalf jaar treedt de Europese richtlijn in werking. Wat betekent dit concreet voor bedrijven en hoe transparant zijn werkgevers vandaag al?

Lees meer