Vorige

Te laat op het werk door verkeershinder

15 september 2023 Miet Vanhegen Werkgevers

Onze Belgische snelwegen zijn weer een stuk drukker en daar heeft de start van het nieuwe schooljaar zeker wat mee te maken. Bovenop de klassieke files verwachten we extra verkeershinder door enkele grote wegenwerken.

Dit heeft natuurlijk ook een impact op werknemers die hun woon-werkverkeer afleggen met de wagen. Wat als jouw medewerker te laat op het werk aankomt omwille van een file? Moet je hem of haar dan loon betalen?

Leestijd: Later lezen?

Wanneer heb je recht op een gewaarborgd dagloon?

De arbeidsovereenkomstenwet somt hieronder een aantal situaties op waarin de werknemer afwezig kan zijn van het werk met loonbehoud. De medewerker heeft in die gevallen recht op het loon dat hem/haar zou zijn toegekomen indien hij/zij de dagtaak normaal had kunnen volbrengen. Dit wordt ook wel gewaarborgd dagloon genoemd.

Voorwaarden voor een gewaarborgd dagloon

Een aantal voorwaarden moeten wel vervuld zijn om aanspraak te kunnen maken op gewaarborgd dagloon:

  • De medewerker moet arbeidsgeschikt zijn op het ogenblik dat hij/zij zich naar het werk begeeft;
  • Hij/zij moet zich normaal naar het werk begeven. De vertraging of afwezigheid van de medewerker moet toe te schrijven zijn aan een onvoorziene oorzaak en moet hem/haar overkomen op de weg naar het werk en niet voorafgaand aan het vertrek;
  • De oorzaak van de vertraging of afwezigheid moet onafhankelijk zijn van de wil van de medewerker. De medewerker moet dan ook al het mogelijke doen om een vertraging of afwezigheid te vermijden.

Gewaarborgd loon bij verkeershinder?

Ja: Wanneer je aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet spreken we dus van overmacht. Een onvoorzien ongeval op weg naar het werk, een plotse sneeuwval of een onvoorzien glad wegdek kunnen een overmachtssituatie uitmaken.

Nee: is de vertraging echter een gevolg van de gebruikelijke files op weg naar het werk of was de file voorspelbaar of aangekondigd, spreken we niet van overmacht. Denk hierbij aan vooraf aangekondigde wegenwerken.

Laattijdige aankomst op het werk vermijden?

Een goed thuiswerkbeleid

Je medewerkers besparen van fileleed kan je deels oplossen door een goed thuiswerkbeleid. Structureel telewerk is steeds meer ingeburgerd en de meerwaarde voor alle partijen is ondertussen bewezen. In het kader van de toenemende verkeersdrukte en wegenwerken kan dit dus een mooie oplossing zijn. Zorg zeker voor goede afspraken rond kostenvergoedingen en beschikbaarheid en vergeet ook niet de arbeidsovereenkomsten aan te passen.

Glijtijden

Maar ook werken met glijtijden kan een oplossing zijn. Dan leg je vaste tijdstippen, de zogenaamde stamtijden, vast waarbinnen je medewerkers verplicht aanwezig moeten zijn en glijtijden waarbinnen de medewerkers zelf kunnen kiezen wanneer ze starten en stoppen met werken. Let wel, wanneer je gebruik wil maken van glijtijden is er een aanpassing van het arbeidsreglement nodig én moet je een tijdsregistratie systeem voorzien.

Blijf op de hoogte van de sociaal-juridische wetgeving

Volg de sociaal-juridische updates voor werkgevers en/of duik in Trefzeker voor een actueel overzicht van de regelgeving.

Deel dit artikel

Geschreven door Miet Vanhegen

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Septemberverklaring van de Vlaamse Regering: maatregelen voor werkgevers

26 september 2023 Evy Schoels

Naar aanleiding van de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering komen er nieuwe of aangepaste maatregelen voor werkgevers. Wat is er precies veranderd en heeft het impact binnen je organisatie? We geven een kort overzicht.

Lees meer
Werkgevers

Een fiets leasen via het werk was nog nooit zo populair

19 september 2023 Charlotte Thijs

De bedrijfsfiets is massaal vertegenwoordigd op onze Belgische wegen. Maar liefst 25% meer werknemers opteerden dit jaar voor een fietslease

Lees meer
Werkgevers

Ben jij klaar voor de klokkenluidersrichtlijn?

13 september 2023 Miet Vanhegen

De klokkenluidersrichtlijn brengt nieuwe verplichtingen met zich mee. Waar moet je je als werkgever precies op voorbereiden?

Lees meer