Vorige

Volgens 6 op 10 werknemers zijn werkgevers begaan met hun welzijn

08 juni 2021 Werkgevers
Kristel Minten

De pandemie heeft welzijn hoog op de agenda geplaatst. Uit onze jaarlijkse Talent Pulse-bevraging in samenwerking met jobsite StepStone, blijkt dat het merendeel van de werknemers (56%) het gevoel heeft dat hun werkgever om hun welzijn geeft. Werkgevers schatten hun inspanningen echter nog iets hoger in.

Leestijd: Later lezen?

56% van de medewerkers zegt dat werkgever om hun welzijn geeft

Belgische werknemers vinden het belangrijk te kunnen werken voor een organisatie die hun welzijn ondersteunt. Gelukkig meent bijna zes op de tien medewerkers (56%) te mogen werken voor een werkgever die begaan is met hun mentaal welzijn.

Deze cijfers betekenen ook dat een groot deel van de werkgevers er niet in slaagt hun personeel het gevoel te geven dat ze met hun welzijn inzitten. 23% van de medewerkers beweert zelfs dat hun werkgever helemaal geen actie ter bevordering van het mentale welzijn ondernomen heeft, gedurende het afgelopen jaar.

Eén op de vijf werknemers stevent af op burn-out

Door het gebrek aan initiatieven om het welzijn te verhogen, heeft bijna één op de vijf werknemers het gevoel dat ze binnenkort kunnen uitvallen met een burn-out. Sinds de uitbraak van het coronavirus en het verplichte thuiswerken zitten veel werknemers langer achter hun computer. We hebben meer digitale vergaderingen, versturen meer e-mails en hebben minder échte contacten. Dat begint na ruim een jaar zijn tol te eisen.

Hoewel een groot deel van de medewerkers niet overtuigd lijkt van de inspanningen die werkgevers leveren rond welzijn, zegt 93% van de bedrijfsleiders wel degelijk in te zitten met de geestelijke gezondheid van hun werknemers. Er is met andere woorden een groot verschil in perceptie tussen wat medewerkers ervaren en wat organisaties aanbieden.

Dicht de kloof tussen perceptie medewerkers en werkgevers

De hybride organisatie, waarbij we deels van thuis werken en deels op kantoor, biedt kansen voor ondernemingen die een betere performance en minder ziekteverzuim willen. Vestig je aandacht bij het opstellen van een hybride model op het bewaren van de continuïteit aan menselijke interactie en het vermijden van sociaal isolement van werknemers. Zodat de mensen die op de fysieke werkvloer aan het werk zijn, te allen tijde verbonden blijven met zij die op de digitale werkvloer aan de slag zijn, en omgekeerd.

Zorg voor heldere, open communicatie

Wat medewerkers hun werkgevers aanraden op vlak van welzijn? 42% vindt concrete acties voor een betere work-life balance noodzakelijk. De helft van de bevraagden geeft immers aan dat die balans grondig verstoord werd door het vele thuiswerken. Duidelijke afspraken rond onder andere deconnectie, beschikbaarheid en bereikbaarheid kunnen bijdragen tot het rechttrekken van die balans. Communicatie plaatsen ze nog hoger op de prioriteitenlijst: 49% van de werknemers vindt een duidelijke, transparante communicatie wenselijk. Toch zegt 87% van de werkgevers hier reeds (sterk) op in te zetten.

Bij online communiceren is de kans op miscommunicatie natuurlijk groter. Even iets formeel of informeel bespreken gaat niet vanzelf als je elkaar niet dagelijks ziet. Voor een goede samenwerking met je team is het daarom cruciaal om heldere afspraken te maken over gewenste resultaten, om regelmatig te overleggen over deadlines, haalbaarheid, de prioritering en de kwaliteit van het werk, enzoverder. En om af en toe (spontaan) poolshoogte te nemen, en te vragen hoe het met je werknemers gaat.

Het vormgeven van de communicatie en interactie binnen organisaties als veel medewerkers in wisselende samenstellingen thuis en op verschillende locaties werken, is geen sinecure. Leidinggevenden spelen hierin een cruciale rol. Coach je leidinggevenden dan ook in hun veranderende rol, opdat ze hun mensen - gezond en wel, en met succes - kunnen begeleiden naar de hybride werkvloer. Leidinggevenden betrekken zelfs best hun medewerkers bij het uitwerken van concrete acties. Vaak hebben de medewerkers al goede ideeën over hoe het ‘hybride werken’ kan werken.

Webinar: terug naar de werkvloer na corona

Weldra mogen we weer 1 dag per week terug naar kantoor. Het hybride werken wordt de nieuwe standaard. Hoe spring je daar als organisatie mee om? Kom het te weten tijdens dit gratis webinar op 9 juni 2021, tussen 12 uur en 13 uur.

Schrijf je in

Deel dit artikel

Kristel Minten_acerta

Geschreven door Kristel Minten

HR Projectmanager

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Panel Webinar Acerta Consult: Wat is ESG en waarom moet je hier als organisatie mee aan de slag?

27 februari 2024
Ellen Van Grunderbeek

ESG: een term die overal steeds vaker opduikt in het bedrijfsleven. Maar wat is ESG, hoe zit het met de verplichte rapportering en hoe integreer je dit in je strategie? De experten van Acerta Consult gingen in dialoog met enkele experten uit het bedrijfsleven tijdens het Panel webinar. Wij somden de belangrijkste zaken op.

Lees meer
Werkgevers

(Langdurig) ziekteverzuim op het werk? Zet welzijn hoog op de agenda.

23 januari 2024
Miet Vanhegen

Ziekteverzuim is een aandachtspunt binnen bedrijven. Er zijn vaak onderliggende factoren die aan de basis liggen. Stress, burn-out of overconnectie zijn zaken die voorkomen bij veel organisaties. Mentaal welzijn moet daarom op de kaart staan en onderdeel uitmaken van elk hr-beleid.

Lees meer
Werkgevers

De juiste inzichten voor jouw hr-beleid in 2024: de Inspiratienota

16 januari 2024
Chris Wuytens

Welke hr-trends zullen dit jaar cruciaal zijn om als bedrijf op in te zetten? Van duurzame loopbanen, tot digitalisering van je hr. We doken in onze cijfers en belichten vijf hr-werven die de basis zullen vormen voor een flexibele en moderne hr in 2024.

Lees meer