Vorige

Welke coronasteunmaatregelen lopen af op 30 september 2021?

29 september 2021 Werkgevers
Ellen Van Grunderbeek

Slechts een deel van de economische coronasteunmaatregelen wordt verlengd, dat kondigde de federale regering afgelopen vrijdag aan. Bedrijven zullen nog tot en met 31 december 2021 beroep kunnen doen op de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, en ook de bedrijfsvoorheffing op uitkeringen wegens tijdelijke werkloosheid blijft behouden op 15 %. Alle andere steunmaatregelen zouden eindigen op 30 september 2021, volgens de huidige informatie. Indien er nog wijzigingen zouden zijn, dan houdt Acerta je natuurlijk op de hoogte.

Leestijd: Later lezen?

Op welke steunmaatregelen zal je niet langer een beroep kunnen doen?

Flexibiliteitsmaatregelen

Vanaf 1 oktober kan je geen beroep meer doen op de verschillende flexibiliteitsmaatregelen om tijdelijk meer personeel in te zetten.

Zet je studenten in, dan zou de neutralisatie van de 475 uren - zowel voor de solidariteitsbijdrage als de bedrijfsvoorheffing - komen te vervallen.

Je zal ook de lopend(e) loopbaanonderbreking of tijdskrediet van je eigen medewerkers niet meer kunnen laten schorsen om het werk bij jou te hervatten.

Je zal tot slot ook niet langer asielzoekers (voor wie de aanvraagprocedure bij het commissariaat-generaal voor vluchtelingen en staatlozen nog loopt) kunnen tewerkstellen.

Ben je actief in een cruciale sector, dan gaat het om de volgende maatregelen:

  • het verhoogd quotum van vrijwillige te presteren overuren tot 220 uren. Je zal wel beroep kunnen doen op de relance overuren. Daarover lees je hier meer.
  • het aanwerven van tijdelijk werklozen en SWT’ers met behoud van hun uitkering aan 75% zal niet meer mogelijk zijn vanaf 1 oktober.

Ben je actief in de zorgsector, het onderwijs of ben je belast met contactopsporing, dan vallen de volgende mogelijkheden weg:

  • de inzet van medewerkers die hun lopend(e) loopbaanonderbreking of tijdskrediet tijdelijk hebben stopgezet bij hun huidige werkgever.
  • de inzet van medewerkers die – gebruik makend van de versoepelde detacheringsprocedure – naar jou gedetacheerd werden door hun werkgever.
  • het aanwerven van tijdelijk werklozen met opeenvolgende contracten van bepaalde duur. De tijdelijk werkloze zelf behield het recht op 75% van zijn uitkering.
  • de toekenning van de verhoogde kostenvergoeding van 2.600,90 euro aan ingezette vrijwilligers. Let op, het verhoogde kostenforfait van 3.541 euro voor de vrijwilligers in de vaccinatiecentra geldt wel nog tot en met 31 december 2021.
  • de inzet van vrijwilligers als private commerciële instelling die erkend is voor bijstand aan en de zorg voor bejaarden en voor de opvang en de huisvesting van bejaarden.
Kostenvergoeding thuiswerk

De vrijgestelde thuiswerkvergoeding – die kosten zoals kleine kantoorbenodigdheden, de nutsvoorzieningen, printpapier, dranken, onderhoud en verzekeringen dekt – zou vanaf 1 oktober opnieuw 129,48 euro per maand (en niet langer 144,31 euro) gaan bedragen.

Pensioenen

Gepensioneerde verpleegsters, dokters, gezondheidsdeskundigen en andere beroepsactiviteiten in cruciale sectoren zullen vanaf 1 oktober niet langer onbeperkt kunnen bijverdienen bovenop hun pensioen. De regels van toegelaten arbeid zullen opnieuw toepassing vinden. Ook de toekenning van een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid zou dan niet langer zonder invloed zijn op het rust- en overlevingspensioen.

Tot slot zal het niet meer mogelijk zijn om premie-uitstel te bekomen voor de waarborgen inzake hospitalisatie, pensioenen, uitkeringen bij overlijden en invaliditeit die je je medewerkers biedt. Had je de aanvullende pensioenopbouw geschorst omwille van de coronacrisis, dan komt ook het gegarandeerde recht op de overlijdensdekking voor je medewerkers te vervallen.

Loongrenzen voor beslag en loonoverdracht

Vanaf oktober moet je voor een medewerker die een loonbeslag of overdracht van loon heeft opnieuw de normale loongrenzen voor het jaar 2021 toepassen. Daarover lees je hier meer.

Ga voor optimale flexibiliteit

Je organisatie wendbaar houden en je medewerkers flexibel inzetten, dat is de uitdaging waar je vandaag als werkgever voor staat. Hoog tijd om op zoek te gaan naar nieuwe samenwerkingsvormen die deze flexibiliteit ondersteunen.

Waarom werknemers delen interessant kan zijn

Deel dit artikel

Geschreven door Ellen Van Grunderbeek

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Tijdig aan de schoolpoort

28 augustus 2023
Annelies Bries

De start van het nieuwe schooljaar. Het is weer tijd voor de werkende ouders om een nieuw evenwicht te vinden tussen de werk- en de schooluren. Wat zijn de juridische mogelijkheden?

Lees meer
Werkgevers

De coronabesmettingen stijgen opnieuw, enkele veelgestelde vragen

18 juli 2022
Nele Mertens

De coronabesmettingen gaan weer in stijgende lijn. Ook als werkgever kan je hier opnieuw mee geconfronteerd worden. Kan je mondmaskers terug invoeren op de werkvloer? Heeft je medewerker recht op tijdelijke werkloosheid wanneer het kamp van zijn kinderen wordt geannuleerd? We lijsten de meest voorkomende vragen voor je op.

Lees meer
Werkgevers

Versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid eindigt binnenkort

02 juni 2022
Nele Mertens

De versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt binnenkort stopgezet. De procedure werd initieel ingevoerd vanwege de coronapandemie, en werd later uitgebreid vanwege de watersnood en het conflict in Oekraïne.

Lees meer