Personeelsbeleid

02 mei 2022
Leestijd: Later lezen?

Bij een degelijk personeelsbeleid komt heel wat kijken op sociaal en juridisch vlak. Acerta helpt je met raad en daad en is meteen mee met elke wijziging. Hier vind je alvast meer informatie over je rechten en plichten.

De rol van de arbeidsinspectie

De arbeidsinspectie verifieert of je de sociale wetgeving juist toepast en in orde bent met de arbeidsveiligheid. Met onze auditformules ben je optimaal voorbereid op een bezoek, en doorsta je glansrijk controles.

Variabele uurroosters

Naast vaste uurroosters bestaan er ook variabele uurroosters. Wil je hiervan gebruikmaken, dan moet je aan enkele voorwaarden voldoen.

De zomerregeling en piekperiode

Dalen de bedrijfsactiviteiten tijdens de zomermaanden of is dit juist een piekperiode? Wat jouw situatie ook is, het is belangrijk dat er altijd de juiste hoeveelheid personeel aanwezig is. We vertellen je graag hoe je het beste pieken en dalen in de bedrijfsactiviteit opvangt.

Sociaal verlof

Als je medewerker onverwacht afwezig is voor een dringende reden, dan verleen je hem sociaal verlof. Maar onder welke omstandigheden moet je sociaal verlof verlenen? Hoe gaat dit juist in zijn werk? En wat is het verschil met klein verlet? Acerta legt het je uit en ondersteunt je als expert ter zake.

Paritair comité

Een paritair comité groepeert ondernemingen met gelijkaardige economische activiteiten. Werkgevers én medewerkers zijn erin vertegenwoordigd om samen een uniforme regelgeving uit te werken.

Cao bepalen

De afspraken rond lonen, premies en toeslagen, werktijden, vakantiedagen, aanvullende verzekeringen en andere loon- en arbeidsvoorwaarden liggen doorgaans vast in een cao. Zo’n collectieve arbeidsovereenkomst komt tot stand door onderhandelingen tussen werkgever(s) of werkgeversorganisaties en vakbonden.

Seizoenarbeid land- en tuinbouw

Land- en tuinbouw, sier- en fruitteelt gaan gepaard met extra drukke periodes. Voor die pieken zijn extra werkkrachten meer dan welkom. Seizoenarbeid brengt eigen richtlijnen en voordelen mee.

Flexi-jobs

Extra hulp nodig? Dan kan een tijdelijke werkkracht via een flexi-job een oplossing zijn. Komt jouw sector in aanmerking voor dit stelsel? Wat zijn de voordelen? We lichten de regel- en wetgeving toe.

Normale arbeidsduur

Wat is de normale arbeidsduur en mogen je medewerkers hiervan afwijken? De arbeidswet is streng als het gaat over het respecteren van arbeidstijden en rust. In dit dossier lichten we de regels toe.

Arbeidsstatuut

Je medewerker het juiste arbeidsstatuut geven is belangrijk. Maar wat is nu het verschil tussen een arbeider en bediende? En waarom moet je een correct arbeidsstatuut voorzien?

Nachtarbeid

Bij wet is nachtarbeid eigenlijk verboden. Toch bestaan er heel wat uitzonderingen op deze regel. In dit dossier behandelen we deze uitzonderingen en de voorwaarden voor nachtarbeid.

Personeelsadministratie

Een van de belangrijkste taken van je hr-medewerkers is het beheren van je personeelsadministratie. Die laatste zorgt er immers voor dat jij als werkgever voldoet aan het arbeidsreglement en dat je medewerkers genieten van de nodige sociale bescherming.
Wil je graag je volledige administratie automatiseren en dus ook vereenvoudigen? Ontdek dan Connect HR Office, dé HR-tool voor efficiënte personeelsadministratie, voor jou en elke medewerker. 

Pensioen, de verplichtingen van de werkgever

Zwaai je binnenkort een medewerker uit die op pensioen gaat? Da’s natuurlijk vooral spannend voor je medewerker, maar ook voor jou. Want ben jij wel goed voorbereid op dat vertrek? Hoe zit het eigenlijk met jouw wettelijke verplichtingen als werkgever? In dit dossier vertellen we je er alles over.

Detachering

Ontvangt je bedrijf een tijdelijke werkkracht uit het buitenland of stuur je zelf een medewerker naar het buitenland? Dan doe je dit het best via een detachering. In dit dossier bespreken we alle formaliteiten die bij een detachering horen.

Arbeidsreglement

In een arbeidsreglement staan de wederzijdse rechten en plichten van werkgever en medewerkers opgetekend. Het opstellen en wijzigen vereist kennis van zaken en een strikte naleving van procedures. Zo voldoe je aan je juridische verplichtingen en bevorder je de verstandhouding met je medewerkers.

Het opstellen van een bedrijfspolicy

Duidelijke afspraken: daar is iedereen bij gebaat. Zeker je medewerkers, want ze weten dan aan welke verwachtingen ze moeten voldoen. De meeste van die afspraken liggen sowieso vast in een arbeidsreglement en in cao’s. Maar in elk bedrijf bestaan nog heel wat ongeschreven regels, bijvoorbeeld rond internetgebruik, thuiswerk of andere actuele onderwerpen. Die regels kun je vastleggen in een zogenaamde bedrijfspolicy.

Werken op zon- en feestdagen

In principe is het verboden om je medewerkers tewerk te stellen op een zon- of feestdag. Toch formuleert de wetgeving enkele uitzonderingen. In dit dossier vertellen we meer over de voorwaarden om je medewerkers op een zon- of feestdag te laten werken.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers