Terug naar webinars

Flexibili- tijd en tijdsregistratie: werkt dat samen?

17 september 2020 Webinar
Kathelijne Verboomen

Acerta HR Crossroads - online debat - vrijdag 17 juli

Hoe rijm je de rigide Belgische wetgeving rond arbeidsduur met de vraag naar meer flexibiliteit bij werknemer en werkgever? In de praktijk zien we dat werknemers steeds meer autonomie krijgen om hun werktijden zelf te organiseren. Het vele thuiswerk werkt dat ook in de hand. Tegelijk velde het arbeidshof van Brussel een opmerkelijk arrest: de bewijslast voor overuren ligt volgens het hof bij de werkgever. Met andere woorden: de werkgever is verplicht een tijdsregistratiesysteem of prikklok in te voeren. Stof genoeg dus voor een boeiend debat!

Sprekers van dienst zijn Piet Vandenbergh, juridisch adviseur arbeidsrecht bij ACV, Kris De Meester, eerste adviseur competentiecenter werk en sociale zekerheid VBO, Elke Van Hoof, prof. dr. klinische psychologie VUB, Erik Prieels, Head of Human Resources/Organisation/Compliance bij Audi Brussels, Sarah De Groof, senior legal consultant Acerta en plaatsvervangend docent KU Leuven. 

Kathelijne Verboomen, director Kenniscentrum Acerta, leidt het debat in goede banen.

Bekijk webinar

Flexibiliteit op de kaart

Het massale thuiswerken en wijzigende werkroosters zetten het concept flexibel werken nu definitief op de kaart. Dat brengt ook vragen mee. Rond autonomie en ‘work life balance’ van de werknemer bijvoorbeeld. En wat met afspraken over arbeidstijd gebaseerd op vertrouwen? Of medewerkers aansturen op resultaten en niet op uren?

Tijdsregistratie verplicht?

En nu valt plots het opmerkelijke arrest van het arbeidshof van Brussel. Een ontslagen vrouw eiste uitbetaling van overuren, zonder dat ze die kon bewijzen, en kreeg die ook. Want volgens het arrest is het aan de werkgever om te bewijzen dat ze die niet heeft gepresteerd en dus moet elke werkgever een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem opzetten waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd.

Arbeidstijd in de toekomst

Is tijdsregistratie nog van deze tijd? En hoe zit dat nu met het huidige wettelijke kader rond arbeidstijd en flexibiliteit? De wet rond wendbaar en werkbaar werk van enkele jaren geleden was een kleine stap in de goede richting. Maar hoe ver zijn we nog verwijderd van een echt wendbare werkorganisatie?

Deze vragen komen onder meer aan bod

  • Wat verstaan we onder tijdsregistratie?
  • Hoe kunnen we flexibiliteit verzoenen met tijdsregistratie?
  • Is tijdsregistratie gunstig voor de worklife balance van de werknemer?
  • Wat met stijgend telewerk en controle op gepresteerde tijd?
  • Vertrouwen en controle: kan dat samenwerken?
  • Wat met kaderpersoneel en arbeidstijd?
  • ...

 

Bekijk webinar

Deel deze webinar

Kathelijne Verboomen3_acerta

Webinar gemaakt door Kathelijne Verboomen

Director Acerta Consult