Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Arbeidsdeal: Voltijdse vierdagenweek en wisselend weekregime

10 november 2022

De arbeidsdeal maakt het mogelijk voor je werknemer om te vragen om in een voltijdse vierdagenweek of een wisselend weekregime te werken

De langverwachte arbeidsdeal  werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. We lichten hieronder toe welke bijkomende mogelijkheden deze wetgeving jou en je werknemers biedt op het vlak van arbeidsflexibiliteit. De arbeidsdeal maakt het immers mogelijk voor je werknemer om te vragen om in een voltijdse vierdagenweek of in een wisselend weekregime te werken. De onderstaande mogelijkheden zal je kunnen invoeren in je onderneming vanaf 20 november 2022.

Voltijdse vierdagenweek

Wat is het?

Je kan in je arbeidsreglement voorzien dat een voltijdse werknemer zijn rooster van maximum 38 uur per week presteert op 4 dagen, met een dagelijkse arbeidsduur van maximum 9,5 uur. Indien de effectieve arbeidsduur in de onderneming hoger is dan 38 uur (bv: 40 uur met 12 ADV-dagen), dan bereken je de maximale dagelijkse arbeidsduur door de effectieve wekelijkse arbeidsduur te delen door 4 (bv: 40 uur/4 = 10 uur per dag). Deeltijdse werknemers kunnen geen gebruik maken van de voltijdse vierdagenweek.

Om gebruik te kunnen maken van de voltijdse vierdagenweek, moet de mogelijkheid voorzien zijn in het arbeidsreglement. In ondernemingen waar de effectieve arbeidsduur hoger is dan 38 uur (bv: 40 uur met 12 ADV-dagen) moet de invoering gebeuren door middel van een onderneming-cao.

Aanvraagprocedure

Je werknemer kan een voorafgaand en schriftelijk verzoek aan jou richten om te mogen werken in de voltijdse vierdagenweek. Dergelijk verzoek is geldig voor een periode van maximum 6 maanden, maar de werknemer kan nieuwe aanvragen indienen met telkens een maximumduur van 6 maanden.

Jij kan ofwel akkoord gaan met het verzoek of je kan het weigeren. Ga je akkoord om je werknemer in een voltijdse vierdagenweek te laten werken en is het systeem nog niet voorzien in het arbeidsreglement, dan moet het arbeidsreglement eerst worden aangepast of desgevallend een cao worden gesloten.

Er wordt bovendien  een schriftelijke overeenkomst opgesteld en dit ten laatste op het ogenblik waarop de werknemer begint te werken in de voltijdse vierdagenweek. De werknemer moet een kopie ontvangen van deze overeenkomst. Je kan het verzoek van je werknemer ook weigeren. Dan moet je dat binnen de maand laten weten aan je werknemer en de redenen daarvoor schriftelijk motiveren. Deze motiveringsplicht bij weigering van de aanvraag moet ook gerespecteerd worden wanneer de voltijdse vierdagenweek nog niet voorzien is in de onderneming.

Vergeet niet om het verzoek van je werknemer en de overeenkomst of een kopie daarvan, in papieren of elektronische vorm, te bewaren gedurende de duurtijd van het werken in een voltijdse vierdagenweek op dezelfde plaats als waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd. Nadien moet je deze documenten bewaren gedurende een termijn van 5 jaar vanaf de erin vermelde einddatum.

Zijn vrijwillige overuren/relance-overuren mogelijk?

De werknemer die tewerkgesteld is in een voltijdse vierdagenweek, mag geen vrijwillige overuren of relance-overuren presteren op de andere dagen van de week. Werkt je werknemer 9,5 uur per dag van maandag tot en met donderdag, dan zal hij geen vrijwillige overuren of relance-overuren mogen presteren op vrijdag. Hij kan dat wel van maandag tot donderdag, rekening houdend met de maximumgrenzen die dan van toepassing zijn, namelijk tot 11 uur per dag en 50 uur per week. Op vrijdag kan hij wel andere overuren presteren, zoals bijvoorbeeld overuren in het kader van buitengewone vermeerdering van werk, voorgekomen of dreigend ongeval of onvoorziene noodzakelijkheid. Mits de geldende voorwaarden worden nageleefd.

Wisselend weekregime

Wat is het?

Je kan in het arbeidsreglement voorzien dat een voltijdse werknemer in een wisselend weekregime werkt. Deeltijdse werknemers kunnen er geen gebruik van maken. De bedoeling is dat de normale wekelijkse arbeidsduur gepresteerd wordt in een cyclus van twee weken (= de opeenvolging van 14 dagelijkse roosters in een vaste volgorde), binnen het kader voorzien in het arbeidsreglement. De prestaties in de eerste week worden gecompenseerd door de prestaties in de tweede week. Er kan dagelijks tot maximum 9 uur gewerkt worden en wekelijks tot maximum 45 uren.

In de maanden juli, augustus en september bestaat er de mogelijkheid om te werken met een cyclus van vier opeenvolgende weken tijdens dewelke de normale wekelijkse arbeidsduur gemiddeld moet worden nageleefd. Ook wanneer de werknemer geconfronteerd wordt met een onvoorziene gebeurtenis, kan hij vragen om te werken in een wisselend weekregime over een cyclus van vier weken.

De cyclus kan op eender welke dag van de week aanvatten. Een week is een periode van zeven opeenvolgende dagen, die zich niet noodzakelijk uitstrekt van maandag tot en met zondag.

Aanvraagprocedure

Je werknemer kan een voorafgaand en schriftelijk verzoek aan jou richten om gebruik te maken van het wisselend weekregime. Dergelijk verzoek is geldig voor een periode van maximum 6 maanden, maar de werknemer kan nieuwe aanvragen indienen met telkens een maximumduur van 6 maanden. Wil de werknemer gebruik maken van de mogelijkheid om het wisselend weekregime toe te passen over een cyclus van 4 weken omdat hij geconfronteerd wordt met onvoorziene omstandigheden, dan motiveert hij deze omstandigheden in zijn verzoek.

Jij kan ofwel akkoord gaan met het verzoek of je kan het weigeren. Ga je akkoord om je werknemer in een wisselend weekregime te laten werken en is het systeem nog niet voorzien in het arbeidsreglement, dan moet het arbeidsreglement eerst worden aangepast.

 Er wordt bovendien een schriftelijke overeenkomst opgesteld en dit ten laatste op het ogenblik waarop de werknemer begint te werken in het wisselend weekregime. De werknemer moet een kopie ontvangen van deze overeenkomst. Je kan het verzoek van je werknemer ook weigeren. Dan moet je dat binnen de maand laten weten aan je werknemer en de redenen daarvoor schriftelijk motiveren. Deze motiveringsplicht bij weigering van de aanvraag moet ook gerespecteerd worden wanneer het wisselend weekregime nog niet voorzien is in de onderneming.

Vergeet niet om het verzoek van de werknemer en de overeenkomst of een kopie daarvan, in papieren of elektronische vorm, te bewaren gedurende de duurtijd van het wisselend weekregime op dezelfde plaats als waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd. Nadien moet de overeenkomst bewaard worden gedurende een termijn van 5 jaar vanaf de erin vermelde einddatum. De overeenkomst die gesloten werd naar aanleiding van een aanvraag door de werknemer om in een wisselend weekregime te werken in een cyclus van 4 weken naar aanleiding van onvoorziene omstandigheden, moet slechts gedurende een jaar bewaard worden vanaf de erin vermelde einddatum.

Vroegtijdige stopzetting

Je werknemer heeft het recht om het wisselend weekregime vroegtijdig stop te zetten en zijn oorspronkelijke arbeidsregeling te hervatten. Hij moet je daarvan twee weken voor de start van een nieuwe cyclus verwittigen.

Zijn vrijwillige overuren/relance-overuren mogelijk?

De werknemer die tewerkgesteld is in een wisselend weekregime, mag vrijwillige overuren of relance-overuren presteren in de weken waarin een overschrijding van de normale wekelijkse arbeidsduur is voorzien. In de andere weken is dat niet mogelijk. Indien er bijvoorbeeld in het kader van een wisselend weekregime een cyclus gespreid over twee opeenvolgende weken is overeengekomen met een wekelijkse arbeidsduur van 45 uur in week 1 en een wekelijkse arbeidsduur van 31 uur in week 2 (om zo de normale wekelijkse arbeidsduur van 38 uur gemiddeld na te leven), dan zal het mogelijk zijn om in week 1 vrijwillige overuren te verrichten, maar niet in week 2. In week 2 liggen de voorziene prestaties (31 uur) immers lager dan de normale wekelijkse arbeidsduur (38 uur).

Ontslagbescherming

Ingeval de werknemer een verzoek heeft gericht tewerkgesteld te worden in een voltijdse 4-dagen week of in een wisselend weekregime, mag de werkgever de arbeidsovereenkomst van deze werknemer niet beëindigen, tenzij om redenen die vreemd zijn aan dit verzoek. De wetgeving voorziet hier evenwel geen sancties voor.

Bron:
Wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen, BS 10 november 2022

Denk je erover om deze regimes in te voeren in je onderneming of vraag je je af of dat voor jouw onderneming nuttig zou zijn? Neem dan contact op met Acerta Consult legal.consult@acerta.be, bel 016/24 53 24 of maak hier een afspraak.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates