De sociale verkiezingen

03 mei 2019

De wet werd gepubliceerd en een vereenvoudiging is mogelijk.

De regelgeving met betrekking tot de sociale verkiezingen, ondergaat voor het verkiezingsjaar 2020 enkele wijzigingen. De wet die deze aanpassingen regelt, verscheen op 30 april in het Belgisch Staatblad.

Een onderneming die 50 werknemers in dienst heeft, moet sociale verkiezingen organiseren met het oog op de oprichting van een comité voor preventie en bescherming op het werk. Een onderneming die 100 werknemers in dienst heeft, moet naast dat comité, een ondernemingsraad oprichten.

Om na te gaan of een onderneming de kies drempel bereikt, tellen de uitzendkrachten mee die in de onderneming werken in het tweede kwartaal van 2019. Dit was eerder op deze site te lezen.

De wet vereist dat de werkgever de uitzendkrachten registreert in een bijlage bij het algemeen personeelsregister. In grote ondernemingen waarin veel uitzendkrachten aan de slag zijn, is dat een hele klus. De vraag rijst of deze registratie zinvol is wanneer vooraf al vaststaat dat de drempel van 100 werknemers overschreden is. Om deze gedetailleerde administratie te vermijden, formuleert de pas gepubliceerde wet een alternatief.

In plaats van alle uitzendkrachten op te nemen in dat speciaal register, kan de ondernemingsraad vaststellen dat de drempel van 100 werknemers werd overschreden. Deze vaststelling gebeurt door het opnemen van een unanieme verklaring in de notulen van de vergadering van de ondernemingsraad. Dit bespaart de werkgever een flinke brok administratie.

Voor de vakbondsverkiezingen van 2020 moet de ondernemingsraad deze verklaring opgesteld hebben binnen de 30 dagen na de inwerkingtreding van deze wet. Dit is uiterlijk 30 mei 2019.

Voor de volgende sociale verkiezingen, vanaf 2024, kan deze verklaring in het kwartaal dat voorafgaat aan het kwartaal waarin de uitzendkrachten geregistreerd zouden moeten worden in het register voor uitzendkrachten. Tenminste, voor zover de wetgeving ongewijzigd blijft.

Bron:
Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, B.S. 30 april 2019

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates