Een snelheidsovertreding? Wat met de boete in de bus?

20 juni 2017

Er komen twintig extra trajectcontroles op de Vlaamse gewestwegen. Momenteel zijn er ongeveer 2000 flitspalen geïnstalleerd op heel het grondgebied. Het kan dus voorkomen dat één van uw werknemers een snelheidsovertreding heeft begaan.

Indien dit gebeurt met een wagen van de werkgever of zijn bedrijfswagen, zal de boete bij u of bij de leasingmaatschappij in de bus vallen. Kan u het bedrag zomaar inhouden op zijn loon? Neen, zo simpel is het niet. Hieronder leest u wat u wel kan doen.

Overtreding tijdens de uren

In veel bedrijven moeten de werknemers tijdens de uren verplaatsingen doen met een wagen of vrachtwagen die eigendom is van de werkgever. Als de chauffeur tijdens een van die verplaatsingen te snel rijdt, is hij hier natuurlijk zelf voor verantwoordelijk. De boete die u als werkgever zal ontvangen, moet dan ook door hem betaald worden, als natuurlijk aangetoond werd dat hij op dat moment achter het stuur zat.

Het bedrag van de boete inhouden op het loon mag niet. Dat is verboden door de Loonbeschermingswet. En u mag zelfs geen algemeen akkoord sluiten met de werknemers dat u dit voor toekomstige boetes toch zal doen. Wat wel kan is een akkoord na de feiten en eens het loon opeisbaar is geworden. Geval per geval dus. U kan ook altijd vragen dat hij de boete zelf betaalt of aan u terugbetaalt. 

Overtreding met een bedrijfswagen

Dezelfde regels gelden voor de verplaatsingen met een bedrijfswagen, ongeacht of het gaat om een verplaatsing voor het werk of in de privé-sfeer. Indien de bedrijfswagen ter beschikking wordt gesteld door een leasingmaatschappij zullen zij hoogstwaarschijnlijk de boete ontvangen. Afhankelijk van wat u in de car policy zet zal de leasingmaatschappij de boete dan naar de werknemer zelf of naar u opsturen. In het eerste geval betaalt hij zelf, in het tweede geval past u dezelfde werkwijze toe als hierboven.

U betaalt (terug)?

Het staat u vrij om de boetes die uw werknemer oploopt tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst zelf te betalen of aan hem terug te betalen. Weet dan wel dat dit u meer kan kosten. Op de terugbetaling van bepaalde overtredingen en vanaf bepaalde bedragen, bent u namelijk een solidariteitsbijdrage van 33 procent verschuldigd aan de RSZ.

Soort boete Onderwerping aan de bijdrage
Eerste en tweede graad (vb. gsm-gebruik tijdens het rijden) 150 euro vrijgesteld
Derde en vierde graad (vb. negeren van een rood licht) Volledig onderworpen
Snelheidsovertreding van meer dan 150 euro Volledig onderworpen

Bovendien gaat het om een belastbaar voordeel voor de werknemer, tenzij de boete werd opgelopen omdat hij dwingende instructies van u opvolgde.

Lees hier meer over in de afdelingen 23 en 24 van de Sociale Gids op Trefzeker.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates