Jouw werknemer wil ouderschapsverlof of tijdskrediet voor woensdagnamiddag, wat kan je doen?

26 augustus 2019

Kan je de aanvragen voor ouderschapsverlof of tijdskrediet voor woensdagnamiddag weigeren?

September, de start van een nieuw schooljaar. Voor veel werknemers is het een uitdaging om voor woensdagnamiddag opvang te voorzien voor de kinderen. Het zou wel eens kunnen dat jouw werknemer hiervoor ouderschapsverlof of tijdskrediet aanvraagt.

Het is in de eerste plaats van belang om te weten wat jouw werknemer precies vraagt. Het kan immers gaan om tijdskrediet om te zorgen voor een kind jonger dan 8 jaar of om ouderschapsverlof waarmee men kan zorgen voor een kind jonger 12 jaar.

Tijdskrediet om te zorgen voor een kind jonger dan 8 jaar

Een werknemer heeft de mogelijkheid om in het kader van tijdskrediet zijn loopbaan voltijds te onderbreken of te verminderen met de helft of 1/5.

Wil je werknemer enkel op woensdagnamiddag afwezig zijn door middel van tijdskrediet, dan zou dit neerkomen op een vermindering van zijn loopbaan met 1/10. Deze mogelijkheid is niet voorzien in het kader van tijdskrediet. Dergelijke aanvraag kan je dus zonder meer weigeren. Vraagt jouw werknemer echter tijdskrediet voor de hele dag op woensdag, dan vormt dit een vermindering van de loopbaan met 1/5, de welke wel mogelijk is indien alle voorwaarden voldaan zijn.

Ben je een werkgever met ten hoogste 10 werknemers, dan kan je je verzetten tegen de aanvraag van tijdskrediet en de aanvraag weigeren. Stel je meer dan 10 werknemers te werk, dan is het in de eerste plaats aangewezen om na te kijken of de werknemer voldoet aan alle voorwaarden voor tijdskrediet. Is dat niet zo, dan kan je het tijdskrediet weigeren.

Eén van de voorwaarden is dat jouw werknemer een correcte aanvraagtermijn respecteert. Stelde je op 30 juni 2018 tot 20 werknemers te werk, dan moet jouw werknemer zijn vraag tot tijdskrediet in principe 6 maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum stellen. Had je meer dan 20 werknemers in dienst, dan bedraagt deze termijn 3 maanden.

Doet jouw werknemer zijn aanvraag nu pas, dan heeft hij deze termijn niet gerespecteerd en zou je het tijdskrediet op basis daarvan kunnen weigeren. Ben je toch akkoord om het tijdskrediet toe te staan, dan kan je in onderling akkoord met jouw werknemer afwijken van de termijn. Dit leg je dan best schriftelijk vast.

Ouderschapsverlof om te zorgen voor een kind jonger dan 12 jaar

In het kader van ouderschapsverlof is de mogelijkheid tot het nemen van ouderschapsverlof op woensdagnamiddag wel voorzien.

In tegenstelling tot andere vormen van ouderschapsverlof kan 1/10 ouderschapsverlof altijd schriftelijk en binnen een maand na het verzoek van de werknemer door de werkgever worden geweigerd.  Als je voltijdse werknemer voor elke woensdag 1/5 ouderschapsverlof aanvraagt en aan de voorwaarden daarvoor voldoet, kan je zijn aanvraag daarentegen niet weigeren.

In elk geval, moet jouw werknemer een bepaalde termijn respecteren voor zijn aanvraag. De aanvraag voor ouderschapsverlof moet tussen de 3 tot 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum van het ouderschapsverlof gebeuren. Vraagt jouw werknemer op dit moment nog ouderschapsverlof aan om in te gaan in september, dan kan je het ouderschapsverlof dus weigeren (zelfs als het gaat om een ouderschapsverlof 1/5) . Ben je er toch mee akkoord, ondanks dat uw werknemer de aanvraagtermijn niet respecteerde, dan leg je dit best samen met uw werknemer schriftelijk vast

Als je meer wil weten over 1/10 ouderschapsverlof en de toepasselijke voorwaarden, aarzel dan niet om onze website te raadplegen via de volgende link.

Te veel werknemers afwezig op woensdag

Woensdag is doorgaans een populaire dag voor tijdskrediet. Stel je minder dan 10 werknemers tewerk, dan kan je het tijdskrediet weigeren. Om in ondernemingen met meer dan 10 werknemers te vermijden dat er te veel werknemers gelijktijdig afwezig zouden zijn, is er een drempel en voorkeurs- en planningsmechanisme van toepassing.

Zodra het totaal aantal werknemers dat in tijdskrediet is de drempel van 5% bereikt, zal de volgende werknemer die een aanvraag doet moeten wachten tot er een plaats vrijkomt. De drempelberekening gebeurt op basis van het aantal werknemers dat je in dienst had op 30 juni van het voorgaand jaar.  Hou er rekening mee dat deze drempel alleen van toepassing is op tijdskrediet en niet op ouderschapsverlof. Het is dus mogelijk dat al jouw werknemers een verzoek indienen voor 1/5 ouderschapsverlof op woensdag zonder dat je je daartegen kunt verzetten.

Zowel voor het tijdskrediet als het ouderschapsverlof zijn er nog mogelijkheden tot uitstel.

Alle informatie over ouderschapsverlof, andere thematische verloven en tijdskrediet kan je lezen in afdeling 12.I en 12.II van de Sociale Gids in Trefzeker.

Tijdskrediet en thematisch verlof

Sinds kort zijn er wijzigingen in de wetgeving. Kom er alles over te weten tijdens deze opleiding.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates